Category Archives: Windows

V této kategorii “Windows” jsou umístěny všechny články popisující implementace či řešení problémů s operačním systémem Windows.

Jak spustit .bat soubor jako administrator (.bat administrator)

By | 21/06/2022

Jak spustit .bat soubor jako administrator (.bat administrator) Jak spustit .bat soubor jako administrator (.bat administrator). OS: Implementaci je možné provést na WIN10, 8.1, 8, 7. Implementace a řešení: 1. Vytvořit zástupce libovolného souboru .bat: 2. Kliknout na zástupce pravým a zvolit Properties (Vlastnosti): 3. Kliknout na Advanced (Upřesnit): 4. Zaškrtnout Run as administrator (Spustit… Read More »

Jak vytvořit velký soubor (Windows+Linux)

By | 07/06/2022

Jak vytvořit velký soubor (Windows+Linux) Jak vytvořit velký soubor (Windows+Linux) Motivace: Díky tomuto článku lze vytvořit prázdný soubor s libovolnou velikostí v systému Windows, nebo v Linuxu. Implementace [1,2]: 1. Vytvoření prázdného souboru ve Windows: Otevřít příkazový řádek (CMD) jako administrátor: Obecná syntaxe pro vytvoření nového souboru ve Windows: fsutil file createnew <jmeno_souboru> <velikost_souboru> Příklad… Read More »

Powershell File cannot be loaded because running scripts is disabled on this system

By | 04/05/2022

Powershell cannot be loaded because running scripts is disabled on this system Problém: File <script> cannot be loaded because running scripts is disabled on this system. For more information, see about_Execution_Policies at https:/g o.microsoft.com/fwlink/?LinkID=135170, je hláška, která se může objevit při spustěni scriptu v Powershell ve Windows 10. Toto přesněji ukazuje hláška níže: PS C:\Windows\system32>… Read More »

TCP PING a příklady použití (TCP PING examples)

By | 06/04/2022

TCP PING a příklady použití (TCP PING examples) Motivace: Aplikace tcping funguje podobně jako ping, která umí měřit obousměrného zpoždění (RTT) na jakémkoliv TCP portu. TCP PING a příklady jsou zobrazeny níže. Program je možné stáhnout zde: https://www.elifulkerson.com/projects/tcping.php, nebo přímo zde: tcping a zkopírovat do adresáře C:\Windows\System32 TCP PING a příklady přepínačů: Ping na google.com.… Read More »

Jak zrychlit počítač (Improve PC performance)

By | 04/04/2022

Jak zrychlit počítač (Improve PC performance) Jak zrychlit počítač a vyčistit. Script, co udělá vše potřebné – vyzkoušeno autorem článku. Motivace: TRON je skript s otevřeným zdrojovým kódem, který obsahuje kolekci dávkových souborů systému Windows. Jeho cílem je automatizovat co nejvíce manuálních prací pro skenování, dezinfekci a čištění počítače Funguje v několika fázích, z nichž… Read More »

Statická routa ve Windows přes CMD (Static Route in Windows)

By | 22/03/2022

Statická routa ve Windows přes CMD (Static Route in Windows) Statická routa ve Windows. Motivace: Článek ukazuje příklady, jak je možné nastavit statická routu ve Windows přes příkazový řádek (CMD). Implementace: Otevřít příkazový řádek (CMD) jako administrátor: Obecná syntaxe nastavení statické routy: route add <destination_network> MASK <subnet_mask> <gateway_ip> <metric_cost> route add <cilova_sit> MASK <maska_podsítě> <vychozi_brana>… Read More »

PuTTY, type 3 SSH2_MSG_UNIMPLEMENTED – chyba

By | 25/01/2022

PuTTY, type 3 SSH2_MSG_UNIMPLEMENTED – chyba Received unexpected transport-layer packet outside a key exchange, type 3 (SSH2_MSG_UNIMPLEMENTED). Řešení: V nastavení PuTTy přejít do Connection > Sending of null packets to keep session active > Seconds between keepalives (0 to turn off) a nastavit na 0. Další článek o PuTTy: https://martinuvzivot.cz/putty-vytvoreni-vlastniho-nastaveni/

USB – This device is currently in use

By | 31/10/2021

USB – This device is currently in use USB – This device is currently in use Motivace: Článek popisuje jak odstranit problém, kdy není možné bezpečně odebrat USB disk z počítače, jelikož se objeví hláška níže: Problem Ejecting USB Mass Storage Device. This device is currently in use. Close any programs or windows that might… Read More »

Remote Desktop Connection – CredSSP encryption oracle Remediation

By | 24/10/2021

Remote Desktop Connection – CredSSP encryption oracle Remediation Při připojení přes vzdálenou plochu vyskočí chyba níže: Chyba v angličtině: Remote Desktop Connection. An authentication error has occurred. The function requested is not supported. This could be due to CredSSP encryption oracle Remediation. For more information, see https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=866660 Chyba v čestině: Připojení ke vzdálené ploše. Došlo… Read More »

PPTP VPN script pro vytvoření PPTP rozhraní a připojení k PPTP serveru

By | 04/10/2021

PPTP VPN script pro vytvoření PPTP rozhraní a připojení k PPTP serveru Motivace: Článek nejdříve popisuje jednotlivé příkazy použité pro PPTP VPN script a následně jsou tvořeny jednotlivé verze PPTP VPN scriptu, které jsou postupně vylepšovány. OS: Implementace byla prakticky vyzkoušena na WIN10. Add-VpnConnection – Vytvoří VPN rozhraní Obecná syntaxe: Add-VpnConnection [-Name] <string> [-ServerAddress] <string>… Read More »