Proxmox Jak zvětšit disk LXC kontejneru (Proxmox Increase LXC disk)

Last Updated on 27/08/2022 by administrator Proxmox Jak zvětšit disk LXC kontejneru (Proxmox Increase LXC disk) Proxmox Jak zvětšit disk LXC kontejneru (Proxmox Increase LXC disk) Motivace: Tento článek popisuje, jakým způsobem je možné zvětšit virtuální disk LXC kontejneru na open-source platformě Proxmox. Článek nepojednává o tom, jak zvětšit disk na VM, nýbrž pouze na … Continue reading Proxmox Jak zvětšit disk LXC kontejneru (Proxmox Increase LXC disk)