Proxmox Jak zvětšit disk LXC kontejneru

By | 27/08/2022

Last Updated on 23/03/2024 by administrator

Proxmox Jak zvětšit disk LXC kontejneru

Proxmox Jak zvětšit disk LXC kontejneru (Proxmox Increase LXC disk)

Motivace:

Tento článek popisuje, jakým způsobem je možné zvětšit virtuální disk LXC kontejneru na open-source platformě Proxmox. Článek nepojednává o tom, jak zvětšit disk na VM, nýbrž pouze na LXC kontejneru.

OS:

Implementace byla prakticky prováděna na open-source platformě Proxmox verze 7.2-3 a 8.1-5.

Implementace:

Pokud se jedná o Linux, je možné provést zvětšení virtuálního disku za chodu.

V Linuxu, lze aktuální kapacitu virtuálního disku ověřit přímo v CLI kontejneru pomocí příkazu níže:

df -h

Výstup příkazu df -h ukazuje, že kapacita disku je 6 GB.

Filesystem            Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/mapper/pve-vm--112--disk--1 5.9G 1.5G 4.1G 26% /
none               492K 4.0K 488K  1% /dev
tmpfs               1.9G   0 1.9G  0% /dev/shm
tmpfs               750M 104K 749M  1% /run
tmpfs               5.0M   0 5.0M  0% /run/lock
tmpfs               375M   0 375M  0% /run/user/0

Kliknout na příslušný kontejner > Resources > Kliknout na Root Disk > Volume Action > Resize

Proxmox Jak zvětšit disk LXC kontejneru (Proxmox Increase LXC disk)

Políčko Size Increment udává o kolik Gigabajtů zvětšit kapacitu virtuálního disku pro kontejner. V tomto případě bude kontejner z původních 6 GB zvětšen o +2 GB čili celkově to dává 8 GB. Kliknout na Resize disk:

Proxmox Jak zvětšit disk LXC kontejneru (Proxmox Increase LXC disk)

Zobrazí se okno Task viewer, zobrazující informace, co se právě děje. Po dokončení všech úloh se objeví TASK OK a křížkem vpravo nahoře je možné okno zavřít:

Proxmox Jak zvětšit disk LXC kontejneru (Proxmox Increase LXC disk)
Přejít do LXC kontejneru a ověřit zvětšení místa virtuálního disku pomocí příkazu níže:

df -h

Výstup příkazu df -h ukazuje, že kapacita virtuálního disku byla zvětšena na 8 GB.

Filesystem            Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/mapper/pve-vm--112--disk--1 7.9G 1.5G 6.0G 20% /
none               492K 4.0K 488K  1% /dev
tmpfs               1.9G   0 1.9G  0% /dev/shm
tmpfs               750M 104K 749M  1% /run
tmpfs               5.0M   0 5.0M  0% /run/lock
tmpfs               375M   0 375M  0% /run/user/0

Pokud by LXC kontejner nebyl stále zvětšen, pak je možné postupovat podle kroků níže:

Přihlásit se pod CLI Promox PVE a vypnout CT (kontejner):

pct stop 112

Ověřit zda je CT (kontejner) vyplý:

pct status 112

Příkaz níže zkontroluje a opraví souborový systém (-f force checking, -y automaticky odpoví na všechny otázky YES):

e2fsck -fy /dev/pve/vm-112-disk-1

Výstup příkazu e2fsck -fy /dev/pve/vm-112-disk-1:

e2fsck 1.46.5 (30-Dec-2021)
Pass 1: Checking inodes, blocks, and sizes
Deleted inode 14 has zero dtime. Fix? yes
Inodes that were part of a corrupted orphan linked list found. Fix? yes
Inode 2112 was part of the orphaned inode list. FIXED.
Inode 8349 was part of the orphaned inode list. FIXED.
Inode 8377 was part of the orphaned inode list. FIXED.
Inode 8378 was part of the orphaned inode list. FIXED.
Inode 11030 was part of the orphaned inode list. FIXED.
Pass 2: Checking directory structure
Pass 3: Checking directory connectivity
Pass 4: Checking reference counts
Pass 5: Checking group summary information
Inode bitmap differences: -14 -2112 -8349 -(8377--8378) -11030
Fix? yes
Free inodes count wrong for group #0 (119, counted=121).
Fix? yes
Free inodes count wrong for group #1 (1773, counted=1777).
Fix? yes
Free inodes count wrong (138266, counted=138272).
Fix? yes

Příkaz níže změní velikost souborového systému. Jak již bylo zmíněno výše byla změnena velikost HDD LXC kontejneru s ID 112 v GUI Proxmox z původních 6 GB o +2 GB čili celkově to dává 8 GB:

resize2fs /dev/pve/vm-112-disk-1

Výstup příkazu resize2fs /dev/pve/vm-112-disk-1:

resize2fs 1.46.5 (30-Dec-2021)
Resizing the filesystem on /dev/pve/vm-112-disk-1 to 1048576 (4k) blocks.
The filesystem on /dev/pve/vm-112-disk-1 is now 1048576 (4k) blocks long.

Nyní zapnout CT (kontejner):

pct start 112

Přejít do CLI LXC kontejneru 112:

pct enter 112

A ověřit zvětšení místa virtuálního disku pomocí příkazu níže:

df -h

Výstup příkazu df -h ukazuje, že kapacita virtuálního disku byla zvětšena na 8 GB:

Filesystem            Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/mapper/pve-vm--112--disk--1 7.9G 1.5G 6.0G 20% /
none               492K 4.0K 488K  1% /dev
tmpfs               1.9G   0 1.9G  0% /dev/shm
tmpfs               750M 104K 749M  1% /run
tmpfs               5.0M   0 5.0M  0% /run/lock
tmpfs               375M   0 375M  0% /run/user/0

Dobrovolný dar

Ahoj čtenáři, rád bych tě poprosil aby ses zamyslel, co je vše potřeba ke vzniku článku.
Jakožto amatérský softwarový kutil musím:

1) Nejdříve vše nastudovat v cizích jazycích.
2) Vše následně prakticky vyzkoušet.
3) Svoje poznatky a zkušenosti napsat do článku který si právě přečetl v jazyku kterému rozumíš.
4) Dát článku hlavu a patu a publikovat.

Každý článek zabere několik hodin práce, za kterou mi nikdo neplatí.
Prosím zvaž, kolik času jsem ti právě ušetřil.
Pokud ti to stojí aspoň za cenu jedné kávy, tak mi ji kup.
Předem moc děkuji.

Příspěvek tak můžeš provést zasláním libovolné částky na mé číslo účtu 1558701011/3030 Nebo můžeš dar poslat kliknutím na tento odkaz Podpořit tento WEB , který tě přesměruje na mou platební bránu Revolut.

Dar je také možné poslat ve formě Bitcoinu na BTC peněženku bc1qqdf5fp42a7srwwhh2rut8zr9x4jm5c8fqc9qw6

Veškeré peněžní prostředky budu také používat na zlepšení kvality své webové tvorby a na psaní nových technických návodů. Za každý dar předem děkuji.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *