Category Archives: Virtualizace

V této kategorii “Virtualizace” jsou umístěny všechny články popisující implementace či řešení problémů většinou s Proxmox.

Proxmox Let’s Encrypt certificate

By | 23/06/2023

Proxmox Let’s Encrypt certificate Proxmox Let’s Encrypt certificate Motivace: Návod ukazuje, jak získat Let’s Encrypt certifikát pro Proxmox. V tomto případě běží Proxmox pod doménovým jménem mujproxmox.mooo.com, kde lze níže vidět, že vygenerovaný self-signed Proxmox certifikát není prohlížečem validní pro toto doménové jméno. Aby nevyskakovalo okno níže, je potřeba stáhnout Let’s Encrypt certifikát pro Proxmox.… Read More »

Proxmox – jak převést neprivilegovaný na privilegovaný LXC

By | 14/06/2023

Proxmox – jak převést neprivilegovaný na privilegovaný LXC Proxmox – jak převést neprivilegovaný na privilegovaný LXC Motivace: Tento článek popisuje postup, jak převést již vytvořený LXC kontejner z neprivilegovaného na privilegovaný. Neprivilegovaný kontejner Neprivilegovaný kontejner (také známý jako LXC 2.0) je kontejner s omezeným přístupem k systémovým zdrojům hostitelského systému. Tyto kontejnery se chovají jako… Read More »

Proxmox – CT is locked (snapshot)

By | 05/06/2023

Proxmox – CT is locked (snapshot) Proxmox – CT is locked (snapshot) Motivace: Pokud se záloha (snapshot) jednoho z CT (kontejner) nezdařila (což lze i vidět Proxmox GUI tím, že CT má ikonku zámku) a CT v tomto stavu”zamrzne” a nelze spustit, tak tento článek ukazuje, jak problém jednoduše vyřešit. OS: Implementace byla prakticky prováděna… Read More »

Jak nastavit Proxmox cluster (HA)

By | 03/04/2023

Jak nastavit Proxmox cluster (HA) Jak nastavit Proxmox cluster (HA) Prerekvizity [1]: Všechny prerekvizity jsou uvedené zde. Motivace: Návod popisuje, jak zapojit dva Proxmox PVE servery do jednoho clusteru. OS: Implementace byla prakticky prováděna na open-source platformě Proxmox verze 7.4-3. Implementace [2]: Nový Proxmox cluster bude vytvořený ze dvou Proxmox PVE serverů (ve skutečnosti je… Read More »

Proxmox Jak zvětšit disk VM (Proxmox Increase VM disk)

By | 14/03/2023

Proxmox Jak zvětšit disk VM (Proxmox Increase VM disk) Proxmox Jak zvětšit disk VM (Proxmox Increase VM disk) Motivace: Tento článek popisuje, jakým způsobem je možné zvětšit či rozšířit virtuální disk VM (virtuální stanice) na open-source platformě Proxmox. Článek nepojednává o tom, jak zvětšit disk na LXC, nýbrž pouze na VM (virtuální stanice). OS: Implementace… Read More »

Proxmox – Přidání nového disku

By | 06/03/2023

Proxmox – Přidání nového disku Proxmox – Přidání nového disku Motivace: Díky tomuto článku je možné provést přidání nového disku (HDD, SSD) do Proxmox PVE. OS: Implementace byla prakticky provedena na open-source platformě Proxmox verze 7.3-3. Implementace: Přidání nového disku: Připojit nový disk k počítači, na kterém běží Proxmox PVE. Může se jednat o fyzický… Read More »

Proxmox Migrace fyzického serveru

By | 05/03/2023

Proxmox Migrace fyzického serveru Proxmox Migrace fyzického serveru Motivace: Díky tomuto článku je možné zmigrovat celý OS fyzického serveru (Bare Metal server) na virtuální server (VM) v Proxmox. Celá tato Proxmox Migrace fyzického serveru probíhá “live” a to za pomocí programu Clonezilla běžících na obou strojích. Clonezilla je open-source software pro klonování disků ale také… Read More »

Proxmox – Upload ISO file

By | 04/03/2023

Proxmox – Upload ISO file Motivace: Díky tomuto článku je nahrát jakýkoliv ISO soubor na Proxmox (Proxmox – Upload ISO file). OS: Implementace byla prakticky na open-source platformě Proxmox verze 7.3-3. Byla použita Clonezilla verze 3.0.1-8-i686 pro upload. Implementace [1]: Jakýkoliv upload ISO image se provede přes Datacenter > pve > local (pve) > ISO image… Read More »

Proxmox – Instalace Home Assistant OS

By | 21/02/2023

Proxmox – Instalace Home Assistant OS Proxmox – Instalace Home Assistant OS Motivace: Home Assistant je open-source platforma pro domácí automatizaci, která umožňuje uživatelům ovládat a monitorovat různá zařízení a služby v jejich domácnosti. Tato platforma je navržena tak, aby byla schopna integrovat mnoho různých zařízení a technologií, včetně chytrých domácích zařízení, senzorů, kamer, termostatů,… Read More »

Proxmox – can’t lock file ‘/var/lock/qemu-server/lock-xxx.conf’

By | 19/02/2023

Proxmox – can’t lock file ‘/var/lock/qemu-server/lock-xxx.conf’ Proxmox – can’t lock file ‘/var/lock/qemu-server/lock-xxx.conf’ – got timeout Motivace: Tato hláška znamená, že Proxmox nemůže “uzamknout” konfigurační soubor pro konkrétní VM (Virtuální stanici) a nemůže proto provést požadovanou akci. OS: Implementace byla prakticky prováděna na open-source platformě Proxmox verze 7.3-6. Problém: VM (virtuální stanice) nelze vypnout/stopnout pod Proxmox… Read More »