Tag Archives: linux

linux

Jak vytvořit velký soubor (Windows+Linux)

By | 07/06/2022

Jak vytvořit velký soubor (Windows+Linux) Jak vytvořit velký soubor (Windows+Linux) Motivace: Díky tomuto článku lze vytvořit prázdný soubor s libovolnou velikostí v systému Windows, nebo v Linuxu. Implementace [1,2]: 1. Vytvoření prázdného souboru ve Windows: Otevřít příkazový řádek (CMD) jako administrátor: Obecná syntaxe pro vytvoření nového souboru ve Windows: fsutil file createnew <jmeno_souboru> <velikost_souboru> Příklad… Read More »

Could not get lock /var/lib/dpkg/lock-frontend – chyba

By | 20/04/2022

Could not get lock /var/lib/dpkg/lock-frontend – chyba Motivace: Při použití příkazu apt upgrade nebo apt-get upgrade se objeví chyba: Waiting for cache lock: Could not get lock /var/lib/dpkg/lock-frontend. It is held by process xxx. user@ubuntu:~# sudo apt upgrade Waiting for cache lock: Could not get lock /var/lib/dpkg/lock-frontend. It is held by process 1713 (unattended-upgr)… Řešení:… Read More »

Jak vytvořit permanentní alias v Linuxu

By | 30/03/2022

Jak vytvořit permanentní alias v Linuxu Motivace: Článek se zaměřuje, jak vytvořit permanentní alias v Linuxu. OS: Implementace byla prakticky prováděna na Ubuntu 20.04 LTS. Nicméně předpokládám, že postup je také aplikovatelný na ostatní verze Ubuntu či distribuce Linux. Implementace: Editovat soubor ~/.bash_aliases nebo soubor ~/.bashrc pomocí: vi ~/.bash_aliases a přidat bash alias nakonec souboru.… Read More »

Konfigurace SNMP na Ubuntu (Configure SNMP Ubuntu)

By | 16/03/2022

Konfigurace SNMP na Ubuntu (Configure SNMP Ubuntu) Konfigurace SNMP Motivace: SNMP je protokol, který se běžně používá pro průběžný sběr nejrůznějších dat ze síťových zařízeních pro potřeby správy sítě. Na tomto protokolu je dnes založena většina prostředků a nástrojů pro správu sítě. Existují tři verze protokolu, a to SNMPv1 i SNMPv2c, které využívají autentizaci pomocí… Read More »

Opravení chybných sektorů – Linux (Fix Bad Sectors in Linux)

By | 02/03/2022

Opravení chybných sektorů – Linux (Fix Bad Sectors in Linux) Opravení chybných sektorů – Linux Motivace: Článek popisuje, jak provést opravení chybných sektorů v Linuxu, pokud je použitý souborový systém (file system) typu ext2, ext3, nebo ext4. Řešení: 1. Stáhnout Nabootovat Ubuntu ISO na flash disk. Pro vytvoření bootovací USB flashky je možné použít článek… Read More »

Vypnutí grafické přihlašovací obrazovky v Ubuntu

By | 16/02/2022

Vypnutí grafické přihlašovací obrazovky v Ubuntu Motivace: Článek řeší, vypnutí grafické přihlašovací obrazovky v Ubuntu a dovoluje místo ní spustit přihlašovací obrazovku Ubuntu v konzoli. Důvodem, proč byl grafický mód vypnut byl ten, že na tento stroj se připojují jen vzdáleně přes SSH, proto není potřeba zobrazovat grafiku, a navíc se tím vypne proces sddm-greeter… Read More »

Nastavení UFW Linux Firewallu – přídání a odebrání pravidel

By | 02/02/2022

Nastavení UFW Linux Firewallu – přídání a odebrání pravidel Nastavení UFW Linux Motivace: UFW značí zkratku pro Uncomplicated Firewall. Jedná se o zjednodušené rozhraní pro iptables pro Linuxový firewall. OS: Implementace byla prakticky vyzkoušena na Ubuntu 20.04 LTS a Ubuntu 18.04 LTS. Implementace: Instalace, aktivace a defaultní nastavení UFW: Pokud není nainstalovaný UFW na Ubuntu,… Read More »

AH00558: apache2: Could not reliably determine the server’s fully qualified domain name, using 127.0.1.1. Set the ‘ServerName’ directive globally to suppress this message

By | 19/01/2022

AH00558: apache2: Could not reliably determine the server’s fully qualified domain name, using 127.0.1.1. Set the ‘ServerName’ directive globally to suppress this message Problém: Hláška AH00558: apache2: Could not reliably determine the server’s fully qualified domain name, using 127.0.1.1. Set the ‘ServerName’ directive globally to suppress this message se může objevit při použití příkazu sudo… Read More »

Instalace LibreNMS na Ubuntu 20.04 (Install LibreNMS Ubuntu 20.04)

By | 16/01/2022

Instalace LibreNMS na Ubuntu 20.04 (Install LibreNMS Ubuntu 20.04) Instalace LibreNMS Motivace: LibreNMS je svobodný sofware (GNU GPL) pro monitorování síťových zařízení, využívající sběru informací hlavně díky protokolu SNMP. Využívá také technologie PHP/MySQL/ a základní správu poskytuje přes webového rozhraní. Má podporu pro mnoho síťových prvků, ale i podporu pro operační systémy. Seznam všech podporovaných… Read More »

Změna username v Linuxu (Linux – How to change username)

By | 07/01/2022

Změna username v Linuxu (Linux – How to change username) Motivace: Článek se zaměřuje, jak změnit username v Ubuntu (Linux – How to change username). OS: Implementace byla prakticky prováděna na Ubuntu 20.04 LTS. Předpokládám, že postup je také aplikovatelný na ostatní verze Ubuntu. Implementace a řešení [1]: 1. Provést reboot počítače a počkat až… Read More »