Tag Archives: linux

linux

Proxmox – změna hostname (Proxmox change hostname)

By | 17/01/2024

Proxmox – změna hostname (Proxmox change hostname) Motivace: Článek se zaměřuje jak změnit hostname Proxmox serveru (Proxmox – How to change hostname). OS: Implementace byla prakticky prováděna na open-source platformě Proxmox verze 8.1.3. Implementace a řešení [1]: Zvolit nové jmeno serveru: hostname pve4 Otevřít soubor hostname  a přepsat původní jméno novým jménem: nano /etc/hostname Přejít… Read More »

Linux – Certificate verification failed (The certificate is NOT trusted)

By | 02/01/2024

Linux – Certificate verification failed (The certificate is NOT trusted) Linux – Certificate verification failed Problém: Při aplikaci příkazu apt update sloužícího pro aktulizaci seznamu balíčků z repozitářů se se zobrazila hláška níže. Certificate verification failed: The certificate is NOT trusted. The certificate chain uses not yet valid certificate. Could not handshake: Error in the… Read More »

Linux – NTP Synchronizace casu

By | 02/01/2024

Linux – Synchronizace casu (NTP klient) Linux – Synchronizace casu (NTP klient) Motivace: Návod níže ukazuje, jak provést synchronizaci času přes NTP protokol na Linuxu. OS: Praktická implementace byla prováděna na Ubuntu 22.04 LTS. Implementace: Přejít do konfigurace timesyncd.conf ve složce /etc/systemd/: sudo vi /etc/systemd/timesyncd.conf Zde je příklad nastavení NTP serverů tik.cesnet.cz a tak.cesnet.cz [Time]… Read More »

Proxmox – Instalace PiAlert WIFI / LAN intruder detektoru

By | 01/01/2024

Proxmox – Instalace PiAlert WIFI / LAN intruder detektoru Proxmox – Instalace PiAlert WIFI / LAN intruder detektoru Motivace: Pi.Alert je WIFI / LAN intruder detektor, který dokáže provést oskenování sítě a nalézt všechna připojena zařízení. Princip funkce: Metoda 1 – ARP skenování PiAlert posílá ARP requesty (do celé podsítě např. 192.168.0.0-192.168.0.255) a ta stanice,… Read More »

Ubuntu – přidání nového uživatele

By | 19/12/2023

Ubuntu – přidání nového uživatele Ubuntu – přidání nového uživatele Motivace: Návod ukazuje, jak vytvořit nového uživatele, ale také jeho smazání pod Ubuntu. OS: Praktická implementace byla prováděna na Ubuntu 22.04 LTS. Přidání nového uživatele: Vytvoření nového uživatele user1. useradd -m -s /bin/bash user1 Legenda: -m: Vytvoří domovský adresář pro uživatele. -s: /bin/bash: Nastaví shell… Read More »

Failed to connect to bus: No such file or directory

By | 07/12/2023

Failed to connect to bus: No such file or directory Chyba: Při zadání příkazu timedatectl set-timezone, vyskočila chyba – Failed to connect to bus: No such file or directory Popis: D-Bus (Desktop Bus) je systémová služba a protokol pro meziprocesovou komunikaci (IPC) na unixových systémech. Slouží k poskytování komunikačního rozhraní mezi různými procesy na systému.… Read More »

Konfigurace Postfix Gmail App Password na Ubuntu

By | 04/12/2023

Konfigurace Postfix Gmail App Password na Ubuntu Konfigurace Postfix Gmail App Password na Ubuntu Motivace: Tento článek popisuje jak nakonfigurovat službu Postfix, což je Mail Transfer Agent (MTA), který slouží k přenosu a doručování e-mailových zpráv. Postfix je oblíbený pro svou snadnou konfigurovatelnost, vysokou výkonnost a bezpečnost. Součástí toho bude nastavení dvoufaktorovou autentizaci přes Gmail… Read More »

Nginx – Konfigurace Load Balanceru (NGINX Load Balancer)

By | 18/11/2023

Nginx – Konfigurace Load Balanceru (NGINX Load Balancer) Nginx – Konfigurace Load Balanceru (NGINX Load Balancer) Motivace: Nginx může být používán jako load balancer pro distribuci provozu mezi více backend serverů. Nginx poskytuje několik strategií load balancingu, včetně round-robin, least connections, a dalších. Návod ukazuje tak nakonfigurovat Nginx jako load balancer pro dva webové servery… Read More »

Nginx – Konfigurace Reverzní Proxy (NGINX Reverse Proxy)

By | 17/11/2023

Nginx – Konfigurace Reverzní Proxy (NGINX Reverse Proxy) Nginx – Konfigurace Reverzní Proxy (NGINX Reverse Proxy) Motivace: Nginx lze nakonfigurovat tak, aby fungoval jako reverzní server. Reverzní proxy (reverse proxy) je server, který přijímá požadavky od klientů (např. webových prohlížečů) a přeposílá je na backendový server (např. webový server nebo aplikaci). Nginx je populární webový… Read More »

Instalace Certbot Nginx (Install Certbot Nginx)

By | 16/11/2023

Instalace Nginx Certbota (Install Nginx Certbot) Instalace Nginx Certbota (Install Nginx Certbot) Motivace: Návod popisuje, jak nainstalovat Certbot, což je open-source nástroj, který slouží k automatizaci procesu získání, obnovy a správy SSL/TLS certifikátů pro webové servery. Ten získává pravidelně certifikát z certifikační autority Let’s Encrypt, jelikož certifikáty zadarmo poskytované jen na devadesát dní. OS: Implementace… Read More »