Tag Archives: windows

windows, WIN

Let’s connect you to a network – WIN 11

By | 27/04/2023

Let’s connect you to a network – Windows 11 Let’s connect you to a network Problém: Je možné že po instalaci Windows 11 nebude možné pokračovat dále, díky tomu že počítač není připojený k internetu. Jak toto obejít: Stiknutím Shift+F10 se spustí příkazový řádek (CMD) jako administrátor. Je nutné zadat příkaz níže: oobe\BypassNRO.cmd nebo OOBE\BYPASSNRO… Read More »

Jak vypnout Show More Option ve Windows 11

By | 27/04/2023

Jak vypnout Show More Option ve Windows 11 Jak vypnout Show More Option ve Windows 11 Motivace: Článek popisuje, jak zrušit Show more options ve Windows 11, jak ukazuje obrázek níže: .. a aktivovat kontextovou nabídku, která je známa z původního Windows 10, což ukazuje obrázek níže: OS: Postup byl prováděn na Windows 11 Pro,… Read More »

Hromadná instalace programů Windows

By | 19/04/2023

Hromadná instalace programů Windows Hromadná instalace programů Windows Motivace: Stahování jednotlivých aplikací či programů s následnou instalací je časově náročné. Klasický způsobem, to funje tak, že je  nejdřívnutné jít na stránky výrobce, tam program stáhnout, následně otevřít exe soubor, určit cestu instalace do počítače, nainstalovat formou next, next a navíc všechno odsouhlasit a také i… Read More »

Jak opravit vadné sektory ve Windows

By | 17/04/2023

Jak opravit vadné sektory ve Windows Jak opravit vadné sektory ve Windows Motivace: Článek popisuje, jak provést opravení chybných sektorů ve Windows. Upozornění – Při opravě poškozených sektorů se však nejedná o fyzickou opravu disku. Místo toho se používají softwarové nástroje k obnovení dat a opravě chyb. Pokud by došlo k fyzickému poškození disku, je… Read More »

Jak poznat jaký program používá určitý port

By | 28/03/2023

Jak poznat, jaký program používá určitý port Jak poznat jaký program používá určitý port 1. Jak zjistit na jakém síťovém TCP nebo UDP portu běží daný program ve Windows: Otevřít příkazový řádek (CMD) jako administrátor: Např. program se jmenuje iw3mp.exe a pomocí příkazu níže je možné vyhledat jeho číslo PID (process ID): tasklist | findstr… Read More »

Proxmox Jak zvětšit disk VM (Proxmox Increase VM disk)

By | 14/03/2023

Proxmox Jak zvětšit disk VM (Proxmox Increase VM disk) Proxmox Jak zvětšit disk VM (Proxmox Increase VM disk) Motivace: Tento článek popisuje, jakým způsobem je možné zvětšit či rozšířit virtuální disk VM (virtuální stanice) na open-source platformě Proxmox. Článek nepojednává o tom, jak zvětšit disk na LXC, nýbrž pouze na VM (virtuální stanice). OS: Implementace… Read More »

Proxmox Migrace fyzického serveru

By | 05/03/2023

Proxmox Migrace fyzického serveru Proxmox Migrace fyzického serveru Motivace: Díky tomuto článku je možné zmigrovat celý OS fyzického serveru (Bare Metal server) na virtuální server (VM) v Proxmox. Celá tato Proxmox Migrace fyzického serveru probíhá “live” a to za pomocí programu Clonezilla běžících na obou strojích. Clonezilla je open-source software pro klonování disků ale také… Read More »

MSVCR100.dll MSVCP100.dll chyba

By | 03/09/2022

MSVCR100.dll MSVCP100.dll chyba MSVCR100.dll MSVCP100.dll chyba Chyba MSVCP100.dll The program can’t start because MSVCP100.dll is missing from your computer. Try reinstalling the program to fix this problem. Chyba MSVCR100.dll The program can’t start because MSVCR100.dll is missing from your computer. Try reinstalling the program to fix this problem. Řešení: Instalace balíčku Microsoft Visual C++ 2010 https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=26999… Read More »

XAPOFX1_5.dll – chyba

By | 21/07/2022

XAPOFX1_5.dll – chyba XAPOFX1_5.dll – chyba Chyba XAPOFX1_5.dll The code execution cannot proceed because XAPOFX1_5.dll was not found. Reinstalling the program may fix this problem. Řešení: Instalace balíčku Microsoft Visual C++ 2019 VC_redist_2019

MSVCR150.dll MSVCP150.dll chyba

By | 20/07/2022

MSVCR150.dll MSVCP150.dll chyba MSVCP150.dll MSVCR150.dll chyba Chyba MSVCP150.dll The program can’t start because MSVCP150.dll is missing from your computer. Try reinstalling the program to fix this problem. Chyba MSVCR150.dll The program can’t start because MSVCR150.dll is missing from your computer. Try reinstalling the program to fix this problem. Řešení: Instalace balíčku Microsoft Visual C++ 2017… Read More »