Author Archives: administrator

Jak spustit .bat soubor jako administrator (.bat administrator)

By | 21/06/2022

Jak spustit .bat soubor jako administrator (.bat administrator) Jak spustit .bat soubor jako administrator (.bat administrator). OS: Implementaci je možné provést na WIN10, 8.1, 8, 7. Implementace a řešení: 1. Vytvořit zástupce libovolného souboru .bat: 2. Kliknout na zástupce pravým a zvolit Properties (Vlastnosti): 3. Kliknout na Advanced (Upřesnit): 4. Zaškrtnout Run as administrator (Spustit… Read More »

Jak vytvořit velký soubor (Windows+Linux)

By | 07/06/2022

Jak vytvořit velký soubor (Windows+Linux) Jak vytvořit velký soubor (Windows+Linux) Motivace: Díky tomuto článku lze vytvořit prázdný soubor s libovolnou velikostí v systému Windows, nebo v Linuxu. Implementace [1,2]: 1. Vytvoření prázdného souboru ve Windows: Otevřít příkazový řádek (CMD) jako administrátor: Obecná syntaxe pro vytvoření nového souboru ve Windows: fsutil file createnew <jmeno_souboru> <velikost_souboru> Příklad… Read More »

Notepad++ obnovení neuložených souborů

By | 31/05/2022

Notepad++ obnovení neuložených souborů Motivace: Díky tomuto článku lze provést obnovení neuložených souborů v programu Notepad++. Implementace [1]: 1. Otevřít vyhledávání kliknutím na WIN+S: 2. Vyhledat %userprofile%\AppData\Roaming\Notepad++\backup 2. Otevře složka backup obsahující všechny neuložené soubory: Bonus: Automatické zálohování by se mělo provádět defaultně co 7sec, zaškrtnutím Enable session snapshot and periodic backup. To lze nastavit… Read More »

Factory restart Cisco ASA OS

By | 18/05/2022

Factory restart Cisco ASA OS Factory restart Cisco ASA OS Motivace: Díky tomuto článku lze provést obnovu či restart do továrního nastavení u zařízeních Cisco ASA a to například v případě potřeby zapomenutí přihlašovacích údajů, ale také navrácení původní konfigurace na Cisco ASA zařízení. Cisco ASA Model: Implementace byla prováděna na modelu Cisco ASA5505, což… Read More »

Powershell File cannot be loaded because running scripts is disabled on this system

By | 04/05/2022

Powershell cannot be loaded because running scripts is disabled on this system Problém: File <script> cannot be loaded because running scripts is disabled on this system. For more information, see about_Execution_Policies at https:/g o.microsoft.com/fwlink/?LinkID=135170, je hláška, která se může objevit při spustěni scriptu v Powershell ve Windows 10. Toto přesněji ukazuje hláška níže: PS C:\Windows\system32>… Read More »

Could not get lock /var/lib/dpkg/lock-frontend – chyba

By | 20/04/2022

Could not get lock /var/lib/dpkg/lock-frontend – chyba Motivace: Při použití příkazu apt upgrade nebo apt-get upgrade se objeví chyba: Waiting for cache lock: Could not get lock /var/lib/dpkg/lock-frontend. It is held by process xxx. user@ubuntu:~# sudo apt upgrade Waiting for cache lock: Could not get lock /var/lib/dpkg/lock-frontend. It is held by process 1713 (unattended-upgr)… Řešení:… Read More »

TCP PING a příklady použití (TCP PING examples)

By | 06/04/2022

TCP PING a příklady použití (TCP PING examples) Motivace: Aplikace tcping funguje podobně jako ping, která umí měřit obousměrného zpoždění (RTT) na jakémkoliv TCP portu. TCP PING a příklady jsou zobrazeny níže. Program je možné stáhnout zde: https://www.elifulkerson.com/projects/tcping.php, nebo přímo zde: tcping a zkopírovat do adresáře C:\Windows\System32 TCP PING a příklady přepínačů: Ping na google.com.… Read More »

Jak zrychlit počítač (Improve PC performance)

By | 04/04/2022

Jak zrychlit počítač (Improve PC performance) Jak zrychlit počítač a vyčistit. Script, co udělá vše potřebné – vyzkoušeno autorem článku. Motivace: TRON je skript s otevřeným zdrojovým kódem, který obsahuje kolekci dávkových souborů systému Windows. Jeho cílem je automatizovat co nejvíce manuálních prací pro skenování, dezinfekci a čištění počítače Funguje v několika fázích, z nichž… Read More »

Jak vytvořit permanentní alias v Linuxu

By | 30/03/2022

Jak vytvořit permanentní alias v Linuxu Motivace: Článek se zaměřuje, jak vytvořit permanentní alias v Linuxu. OS: Implementace byla prakticky prováděna na Ubuntu 20.04 LTS. Nicméně předpokládám, že postup je také aplikovatelný na ostatní verze Ubuntu či distribuce Linux. Implementace: Editovat soubor ~/.bash_aliases nebo soubor ~/.bashrc pomocí: vi ~/.bash_aliases a přidat bash alias nakonec souboru.… Read More »

Statická routa ve Windows přes CMD (Static Route in Windows)

By | 22/03/2022

Statická routa ve Windows přes CMD (Static Route in Windows) Statická routa ve Windows. Motivace: Článek ukazuje příklady, jak je možné nastavit statická routu ve Windows přes příkazový řádek (CMD). Implementace: Otevřít příkazový řádek (CMD) jako administrátor: Obecná syntaxe nastavení statické routy: route add <destination_network> MASK <subnet_mask> <gateway_ip> <metric_cost> route add <cilova_sit> MASK <maska_podsítě> <vychozi_brana>… Read More »