Ubuntu – přidání nového uživatele

By | 19/12/2023

Last Updated on 04/05/2024 by administrator

Ubuntu – přidání nového uživatele

Ubuntu – přidání nového uživatele

Motivace:

Návod ukazuje, jak vytvořit nového uživatele, ale také jeho smazání pod Ubuntu.

OS:

Praktická implementace byla prováděna na Ubuntu 22.04 LTS.

Přidání nového uživatele:

Vytvoření nového uživatele user1.

useradd -m -s /bin/bash user1

Legenda:

-m: Vytvoří domovský adresář pro uživatele.
-s: /bin/bash: Nastaví shell pro uživatele na Bash

Nastavení hesla pro uživatele user1:

passwd user1

Podle potřeby přidat administrátorská práva pro uživatele user1, tím že se přidá do skupiny sudo:

usermod -aG sudo user1

Po přidání do skupiny sudo může uživatel user1 využívat příkaz sudo k provádění administrátorských úkonů.

Ověření přidání nového uživatele:

Ověření, že byl uživatel user1 vytvořen a přidán pod skupinu sudo lze zjistit příkazem níže:

id sachvatal

Výpis příkazu id user1 by měl ukázat podobný výstup:

uid=1003(user1) gid=1003(user1) groups=1003(user1),27(sudo)

Pozn. Pokud se na výstupu nic neukáže, uživatel user1 nebyl vytvořen.

Vymazání uživatele:

Je potřeba aby byl uživatel user1 odhlášen:

Odstranění uživatele user1:

userdel -r user1

Legenda:

-r: Odstraní domovský adresář uživatele.

Pozn. Pokud se zobrazí userdel: user user1 is currently used by process 1819901, je nutné ukončit tento proces. Pro zobrazení proces 1819901 použít příkaz níže:

ps aux | grep 1819901

Výpis příkazu ps aux | grep 1819901 ukazuje, uživatel user1 má spuštěný SSH proces.

user1  1819901 0.0 0.0 17312 8112 ?    S  11:29  0:00 sshd: user1@pts/5
root   1828738 0.0 0.0  6608 2356 pts/16  S+  12:13  0:00 grep --color=auto 1819901

SSH procesů pro uživatele user1 může být více, to se dá zjistit pomocí příkazu níže:

ps aux | egrep "sshd: [a-zA-Z]+@"

Výpis ps aux | egrep “sshd: [a-zA-Z]+@” ukazuje, že je potřeba odstranit 3 procesy:

martas 1811047 0.0 0.0 17312 7680 ?    S  10:43  0:00 sshd: martas@pts/0
user1 1819581 0.0 0.0 17312 7916 ?    S  11:28  0:00 sshd: user1@pts/2
user1 1819901 0.0 0.0 17312 8112 ?    S  11:29  0:00 sshd: user1@pts/5
user1 1820155 0.0 0.0 17312 7988 ?    S  11:30  0:00 sshd: user1@pts/6

Odstranění SSH procesů pro uživatele user1:

kill -9 1819581
kill -9 1819901
kill -9 1820155

Ověření odstranění uživatele:

Ověření, že byl uživatel user1 vymazán:

id user1

Výpis příkazu id user1 by neměl ukázat žádný výstup:

id: ‘user1’: no such user

Další linux návody:

https://martinuvzivot.cz/tag/linux/

Dobrovolný dar

Ahoj čtenáři, rád bych tě poprosil aby ses zamyslel, co je vše potřeba ke vzniku článku.
Jakožto amatérský softwarový kutil musím:

1) Nejdříve vše nastudovat v cizích jazycích.
2) Vše následně prakticky vyzkoušet.
3) Svoje poznatky a zkušenosti napsat do článku který si právě přečetl v jazyku kterému rozumíš.
4) Dát článku hlavu a patu a publikovat.

Každý článek zabere několik hodin práce, za kterou mi nikdo neplatí.
Prosím zvaž, kolik času jsem ti právě ušetřil.
Pokud ti to stojí aspoň za cenu jedné kávy, tak mi ji kup.
Předem moc děkuji.

Příspěvek tak můžeš provést zasláním libovolné částky na mé číslo účtu 1558701011/3030 Nebo můžeš dar poslat kliknutím na tento odkaz Podpořit tento WEB , který tě přesměruje na mou platební bránu Revolut.

Dar je také možné poslat ve formě Bitcoinu na BTC peněženku bc1qqdf5fp42a7srwwhh2rut8zr9x4jm5c8fqc9qw6

Veškeré peněžní prostředky budu také používat na zlepšení kvality své webové tvorby a na psaní nových technických návodů. Za každý dar předem děkuji.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *