Category Archives: Linux

V této kategorii “Linux” jsou umístěny všechny články popisující implementace či řešení problémů s operačním systémem Linux.

Proxmox Let’s Encrypt certificate

By | 23/06/2023

Proxmox Let’s Encrypt certificate Proxmox Let’s Encrypt certificate Motivace: Návod ukazuje, jak získat Let’s Encrypt certifikát pro Proxmox. V tomto případě běží Proxmox pod doménovým jménem mujproxmox.mooo.com, kde lze níže vidět, že vygenerovaný self-signed Proxmox certifikát není prohlížečem validní pro toto doménové jméno. Aby nevyskakovalo okno níže, je potřeba stáhnout Let’s Encrypt certifikát pro Proxmox.… Read More »

Jak zvětšit oddíl LVM na Ubuntu (Ubuntu Extend LVM space)

By | 08/06/2023

Jak zvětšit oddíl LVM na Ubuntu (Ubuntu Extend LVM space) Jak zvětšit oddíl LVM na Ubuntu (Ubuntu Extend LVM space) Motivace: Při instalaci Ubuntu lze vidět, že Ubuntu installer nechal ve výchozím nastavení téměř polovinu místa nepoužitelnou, což ukazuje obrázek níže. Přesný důvod mi není znám, nicméně, je možné provést rozšíření LVM oddílu díky návodu… Read More »

Proxmox – Instalace Home Assistant OS

By | 21/02/2023

Proxmox – Instalace Home Assistant OS Proxmox – Instalace Home Assistant OS Motivace: Home Assistant je open-source platforma pro domácí automatizaci, která umožňuje uživatelům ovládat a monitorovat různá zařízení a služby v jejich domácnosti. Tato platforma je navržena tak, aby byla schopna integrovat mnoho různých zařízení a technologií, včetně chytrých domácích zařízení, senzorů, kamer, termostatů,… Read More »

Proxmox – can’t lock file ‘/var/lock/qemu-server/lock-xxx.conf’

By | 19/02/2023

Proxmox – can’t lock file ‘/var/lock/qemu-server/lock-xxx.conf’ Proxmox – can’t lock file ‘/var/lock/qemu-server/lock-xxx.conf’ – got timeout Motivace: Tato hláška znamená, že Proxmox nemůže “uzamknout” konfigurační soubor pro konkrétní VM (Virtuální stanici) a nemůže proto provést požadovanou akci. OS: Implementace byla prakticky prováděna na open-source platformě Proxmox verze 7.3-6. Problém: VM (virtuální stanice) nelze vypnout/stopnout pod Proxmox… Read More »

Proxmox – privilégovaný a neprivilégovaný kontejner

By | 14/02/2023

Proxmox – privilégovaný a neprivilégovaný LXC kontejner Proxmox VE (Virtual Environment) nabízí dva typy kontejnerů – privilégovaný a neprivilégovaný. Rozdíl mezi nimi spočívá v tom, jak jsou kontejnery konfigurovány a jakým způsobem komunikují s hostitelským systémem. Neprivilégovaný kontejner Neprivilégovaný kontejner (také známý jako LXC 2.0) je kontejner s omezeným přístupem k systémovým zdrojům hostitelského systému.… Read More »

SystemRescue – Připojení přes SSH (SystemRescue SSH connect)

By | 01/02/2023

SystemRescue – Připojení přes SSH (SystemRescue SSH connect) SystemRescue – Jak se připojit přes SSH (SystemRescue SSH connect) Motivace: Tento článek popisuje jak se připojit pomocí SSH na toolkit se jménem SystemRescue. Implementace: V konzoli sysrescue ověřit, zda běží SSH server na TCP/22: ss -tunlp Výpis příkazu ss -tunlp ukazuje, že služba sshd běží na… Read More »

Aktualizace Proxmox (bez placeného přístupu)

By | 01/02/2023

Aktualizace Proxmox (bez placeného přístupu) Aktualizace Proxmox (bez placeného přístupu) Motivace: Článek popisuje návod, jak provést aktualizaci Proxmox bez placeného přístupu (no subscription). Díky těmto aktualizacím je možné opravit některé vzniklé chyby či obecně vylepšit funkčnost platformy Proxmox. Článek popisuje aktualizaci Proxmox v GUI, ale také v CLI. OS: Implementace byla prakticky prováděna na open-source… Read More »

Apache Přesměrování HTTP na HTTPS (Apache Redirect HTTPS)

By | 01/02/2023

Apache Přesměrování HTTP na HTTPS (Apache Redirect HTTPS) Apache Přesměrování HTTP na HTTPS (Apache Redirect HTTPS) Motivace: Článek pojednává jak přesměrovat HTTP provoz na HTTPS pod službou Apache2. OS: Implementace byla prováděna na Ubuntu 22.04 a verzi Apache 2.4.54. Postup bude podobně aplikovatelný některé nižší Ubuntu distribuce a verze Apache 2.4.x i podle [2]. Implementace:… Read More »

Proxmox Plánování Záloh VM a CT (Proxmox Schedule Backup VM and CT)

By | 01/02/2023

Proxmox Plánování Záloh VM a CT (Proxmox Schedule Backup VM and CT) Proxmox Plánování Záloh VM a CT (Proxmox Schedule Backup VM and CT) Motivace: Tento článek popisuje jak provést zálohu virtuální stanice (VM) či kontejneru (CT) přes webové rozhraní platformy Proxmox. OS: Implementace byla prakticky prováděna na open-source platformě Proxmox verze 7.2-3. Implementace: 1.… Read More »

Proxmox – Samba SMB mount

By | 01/02/2023

Proxmox – Samba SMB mount Proxmox – Samba SMB mount Motivace: Tento článek popisuje, jak přidat (namountovat) vzdálenou složku např. ze síťového úložiště NAS. Do této vzdálené sdílené složky lze např. provádět zálohy virtuálních stanic (VM) či kontejnerů CT). OS: Implementace byla prakticky prováděna na open-source platformě Proxmox verze 7.2-3. Implementace: V GUI kliknout na… Read More »