Category Archives: Linux

V této kategorii “Linux” jsou umístěny všechny články popisující implementace či řešení problémů s operačním systémem Linux.

Proxmox PPTP VPN server – instalace a konfigurace + L2 Broadcast

By | 19/08/2022

Proxmox PPTP VPN server – instalace a konfigurace + L2 Broadcast PROXMOX Instalace a konfigurace PPTP VPN serveru + L2 Broadcast. Motivace: Tento článek popisuje instalaci a konfiguraci na Proxmox PPTP VPN serveru na Ubuntu. Článek vznikl především proto, že testujeme hry na LAN párty a bylo potřeba vidět vytvořenou hru na LAN síti jako… Read More »

Proxmox SNMP agent nastavení a konfigurace

By | 18/08/2022

Proxmox SNMP agent nastavení a konfigurace Proxmox SNMP agent nastavení a konfigurace Motivace: SNMP je protokol, který se běžně používá pro průběžný sběr nejrůznějších dat ze síťových zařízeních pro potřeby správy sítě. Na tomto protokolu je dnes založena většina prostředků a nástrojů pro správu sítě. Díky tomuto článku lze pomoci nainstalovat a konfigurovat SNMP agenta… Read More »

Instalace LibreNMS na Ubuntu 22.04 (Install LibreNMS Ubuntu 22.04)

By | 12/08/2022

Instalace LibreNMS na Ubuntu 22.04 (Install LibreNMS Ubuntu 22.04) Install LibreNMS Ubuntu 22.04 Motivace: LibreNMS je svobodný software (GNU GPL) pro monitorování síťových zařízení, využívající sběru informací hlavně díky protokolu SNMP. Využívá také technologie PHP/MySQL/ a základní správu poskytuje přes webového rozhraní. Má podporu pro mnoho síťových prvků, ale i podporu pro operační systémy. Seznam… Read More »

InRelease is not valid yet Updates for this repository will not be applied – chyba

By | 28/07/2022

InRelease is not valid yet Updates for this repository will not be applied – chyba Motivace: Při použití příkazu apt upgrade nebo apt-get upgrade se objeví chyba: InRelease is not valid yet (invalid for another 169d 22h 6min 49s). Updates for this repository will not be applied. user@ubuntu:~# sudo apt update Hit:1 http://cz.archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease… Read More »

Linux TSHOOT Network Commands

By | 26/07/2022

Linux TSHOOT Network Commands Linux TSHOOT Network Commands Motivace: Tento článek popisuje základní TSHOOT síťové příkazy, které je možné použít v Linuxu. Implementace: L1 TSHOOT a) Je rozhraní UP? ip link show eno1 Výstup příkazu ip link show eno1 níže ukazuje, že je rozhraní UP. 2: eno1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP mode… Read More »

Proxmox Vytvoření Kontejneru (Proxmox Create container)

By | 23/07/2022

Proxmox Vytvoření kontejneru (Proxmox Create container) Proxmox – Vytvoření kontejneru (Proxmox Create CT container) Motivace: Tento článek popisuje vytvoření kontejneru na open-source platformě Proxmox. Prerekvizita: Před vytvořením kontejneru je potřeba stáhnout templates. O tom pojednává článek níže: Proxmox Stažení Šablon (Proxmox Download Templates) OS: Implementace byla prakticky prováděna na open-source platformě Proxmox verze 7.2-3. Návod… Read More »

Proxmox Stažení Šablon (Proxmox Download Templates)

By | 23/07/2022

Proxmox Stažení Šablon (Proxmox Download Templates) Proxmox – Stažení Šablon (Proxmox Download Templates) Motivace: Před vytvořením containeru (CT) na platformě Proxmox je potřeba stáhnout příslušný template, který tento container bude používat. Tento článek popisuje provést stažení šablony. OS: Implementace byla prakticky prováděna na open-source platformě Proxmox verze 7.2-3. Implementace [1]: Připojit se na Proxmox a… Read More »

Instalace a konfigurace PPTP VPN serveru na Ubuntu + L2 Broadcast

By | 12/07/2022

Instalace a konfigurace PPTP VPN serveru na Ubuntu + L2 Broadcast Instalace a konfigurace PPTP VPN serveru na Ubuntu + L2 Broadcast Motivace: Tento článek popisuje instalaci a konfiguraci PPTP VPN serveru na Ubuntu. Článek vznikl především proto, že testujeme hry na LAN párty a bylo potřeba vidět vytvořenou hru na LAN síti jako bych… Read More »

Jak vytvořit SSH Warning a SSH MOTD Banner v Linuxu

By | 05/07/2022

Jak vytvořit SSH Warning a SSH MOTD Banner v Linuxu Motivace: Díky tomuto článku lze nakonfigurovat libovolný SSH Warning Banner či MOTD (Message Of The Day) Banner při přihlášení přes SSH na Linuxový server. OS: Implementace byla prakticky prováděna na Ubuntu 22.04 LTS a Ubuntu 20.04 LTS, nicméně předpokládám, že u jiných Linux distribucích bude konfigurace… Read More »

Jak vytvořit velký soubor (Windows+Linux)

By | 07/06/2022

Jak vytvořit velký soubor (Windows+Linux) Jak vytvořit velký soubor (Windows+Linux) Motivace: Díky tomuto článku lze vytvořit prázdný soubor s libovolnou velikostí v systému Windows, nebo v Linuxu. Implementace [1,2]: 1. Vytvoření prázdného souboru ve Windows: Otevřít příkazový řádek (CMD) jako administrátor: Obecná syntaxe pro vytvoření nového souboru ve Windows: fsutil file createnew <jmeno_souboru> <velikost_souboru> Příklad… Read More »