Instalace SSH serveru Alpine Linux (Alpine Linux SSH server)

By | 27/10/2023

Last Updated on 30/10/2023 by administrator

Instalace SSH serveru Alpine Linux (Alpine Linux SSH server)

Instalace SSH serveru Alpine Linux (Alpine Linux SSH server)

Motivace:

Článek se zabývá instalací SSH serveru. Díky instalaci SSH serveru je možné vzdáleně a šifrovaně ovládat systém Alpine či jinou distribuci Linuxu, nebo je také možné kopírovat pomocí SCP.

OS:

Praktická implementace byla prováděna na Alpine Linux.

Implementace SSH serveru:

Aktualizace seznamu balíčků z repozitářů:

apk search openssh

Zobrazí všechny SSH balíčky:

apk search openssh

Instalace SSH serveru:

apk add openssh

Aby se SSH server nastartoval po rebootu Alpine OS, je nutné aplikovat příkaz níže:

rc-update add sshd

Nastartování SSH serveru:

service sshd start

Přihlášení pod uživatelem root (nepovinné):

Přihlášení přímo pod uživatelem “root” pomocí SSH na Ubuntu je implicitně zakázáno kvůli bezpečnostním důvodům. Místo toho by mělo být přihlášení pod běžným uživatelem a poté použít příkaz “sudo” pro získání oprávnění správce systému pro vykonání příkazů. Nicméně, pokud je to nutné přihlásit se přímo jako “root” přes SSH, provede se to následujícím způsobem:

Přejít do souboru sshd_config v /etc/ssh/ adresáři:

vi /etc/ssh/sshd_config

přidat řádek níže:

PermitRootLogin yes

Provést restart SSH serveru:

service sshd restart

Ověření SSH serveru:

service ssh status

Výpis příkazu sudo service ssh status:

* status: started

Alternativní ověření pomocí zobrazení běžících procesů:

ps -A | grep ssh

Výpis příkazu ps -A | grep ssh:

 3395 root   0:00 sshd: /usr/sbin/sshd [listener] 0 of 10-100 startups
 3421 root   0:00 grep ssh

Logy:

grep "sshd" /var/log/messages

Částečný výpis příkazu grep “sshd” /var/log/messages:

Oct 27 10:38:07 nginx-proxy-alpine3 auth.info sshd[3310]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
Oct 27 10:38:07 nginx-proxy-alpine3 auth.info sshd[3310]: Server listening on :: port 22.
Oct 27 10:38:20 nginx-proxy-alpine3 auth.info sshd[3316]: Failed password for root from 192.168.0.222 port 51669 ssh2
Oct 27 10:40:14 nginx-proxy-alpine3 auth.crit sshd[3316]: fatal: Timeout before authentication for 192.168.0.222 port 51669
Oct 27 10:53:07 nginx-proxy-alpine3 user.debug : Will stop /usr/sbin/sshd
Oct 27 10:53:07 nginx-proxy-alpine3 auth.info sshd[3310]: Received signal 15; terminating.
Oct 27 10:53:07 nginx-proxy-alpine3 auth.info sshd[3395]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
Oct 27 10:53:07 nginx-proxy-alpine3 auth.info sshd[3395]: Server listening on :: port 22.

Jak natvrdo odpojit SSH uživatele [1]:

Příkazem níže se vypíšou aktuálně připojení uživatelé:

ps aux | egrep "sshd: [a-zA-Z]+@"

Druhý sloupec definuje Process ID (PID) služby sshd daného uživatele:

pepicek    3904664 0.0 0.1 14112 6208 ?    S  20:28  0:00 sshd: pepicek@pts/0
jesterka   3904844 0.5 0.1 14108 6160 ?    S  20:30  0:00 sshd: jesterka@pts/1

Uživatel pepicek má přiřazené PID 3904664, pro jeho odpojení zadat příkaz níže:

kill -9 3904664

Zdroj:

[1] https://www.cyberciti.biz/faq/how-to-install-openssh-server-on-alpine-linux-including-docker/

Další linux návody:

https://martinuvzivot.cz/tag/linux/

Dobrovolný dar

Ahoj čtenáři, rád bych tě poprosil aby ses zamyslel, co je vše potřeba ke vzniku článku.
Jakožto amatérský softwarový kutil musím:

1) Nejdříve vše nastudovat v cizích jazycích.
2) Vše následně prakticky vyzkoušet.
3) Svoje poznatky a zkušenosti napsat do článku který si právě přečetl v jazyku kterému rozumíš.
4) Dát článku hlavu a patu a publikovat.

Každý článek zabere několik hodin práce, za kterou mi nikdo neplatí.
Prosím zvaž, kolik času jsem ti právě ušetřil.
Pokud ti to stojí aspoň za cenu jedné kávy, tak mi ji kup.
Předem moc děkuji.

Příspěvek tak můžeš provést zasláním libovolné částky na mé číslo účtu 1558701011/3030 Nebo můžeš dar poslat kliknutím na tento odkaz Podpořit tento WEB , který tě přesměruje na mou platební bránu Revolut.

Dar je také možné poslat ve formě Bitcoinu na BTC peněženku bc1qqdf5fp42a7srwwhh2rut8zr9x4jm5c8fqc9qw6

Veškeré peněžní prostředky budu také používat na zlepšení kvality své webové tvorby a na psaní nových technických návodů. Za každý dar předem děkuji.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *