Instalace TeamSpeak 3 serveru v Linuxu (Install TeamSpeak 3 server)

By | 21/07/2020

Instalace TeamSpeak 3 serveru v Linuxu (Install TeamSpeak 3 server)

Install TeamSpeak 3 server

Update článku k 2.12.2020.

Motivace:

Článek popisuje instalaci TeamSpeak 3 serveru (Install TeamSpeak 3 server) na Ubuntu 18.04 LTS a Ubuntu 20.04 LTS  po kterém následuje test připojení TS3 klientem. Poslední část článku je věnována řešení problémů se zapomenutým heslem a dalších chyb TeamSpeak serveru.

OS:

Implementace byla prakticky prováděna na Ubuntu 18.04 LTS a Ubuntu 20.04 LTS.

Implementace [1]:

1. Pod rootem vytvořit uživatele teamspeak pro Teamspeak 3 server. Díky přepínači se účet vytvoří, ale bude bude deaktivován, dokud nebude nastaveno heslo, což v tomto případě bude stačit:

adduser --disabled-login teamspeak

Po vytvoření uživatele bude požádáno nastavení informací o uživateli. Jednoduše stačí všechny “odentrovat”. Bude také dotázáno, zda jsou informace správné. Klávesou “Y” potvrdíme.

2. Přesunout se do adresáře /home/teamspeak a přihlásit se jako teamspeak uživatel:

cd /home/teamspeak/;su teamspeak

3. Stáhnutí 64-bit verze Teamspeak serveru (další verze se nachází v https://files.teamspeak-services.com/releases/server/):

wget https://files.teamspeak-services.com/releases/server/3.12.1/teamspeak3-server_linux_amd64-3.12.1.tar.bz2

Pozn. Bitová verze linuxu se zjistí příkazem uname -m kde x86_64 značí 64-bit verzi OS.

4. Rozbalení archivu:

tar xvfj teamspeak3-server_linux_amd64-3.12.1.tar.bz2

5. Překopírování rozbaleného archivu do složky /home/teamspeak a vymazání původních souborů:

cd teamspeak3-server_linux_amd64
cp * -R /home/teamspeak
cd ..
rm -r teamspeak3-server_linux_amd64
rm teamspeak3-server_linux_amd64-3.12.1.tar.bz2

6. Akceptování pravidel a podmínek vytvořením souboru .ts3server_license_accepted:

touch .ts3server_license_accepted

7. Start Teamspeak 3 serveru:

./ts3server_startscript.sh start

Jakmile se nastartuje TS3 server, překopírovat a uložit si Security token a Server Query Admin Account.

8. Zastavení Teamspeak 3 serveru. Příkaz exit nás vrátí na root účet (pokud tomu tak není přihlásit na root účet):

./ts3server_startscript.sh stop
exit

9. Aby se TS3 server zrestartoval po nabootování OS, bude vytvořen restart script v novém souboru ts3server.service a složce /lib/systemd/system/:

vim /lib/systemd/system/ts3server.service

Zkopírovat script níže do souboru ts3server.service:

[Unit]
Description=Teamspeak Service
Wants=network.target

[Service]
WorkingDirectory=/home/teamspeak
User=teamspeak
ExecStart=/home/teamspeak/ts3server_minimal_runscript.sh
ExecStop=/home/teamspeak/ts3server_startscript.sh stop
ExecReload=/home/teamspeak/ts3server_startscript.sh restart
Restart=always
RestartSec=15

[Install]
WantedBy=multi-user.target

10. Příkazem níže se script v souboru ts3server.service povolí:

systemctl enable ts3server.service

11. Rebootovat OS:

reboot

12. Po rebootu zkontrolovat status TS3 serveru:

systemctl status ts3server

Výpis příkazu systemctl status ts3server by měl ukázat, že je server aktivní:

? ts3server.service - Teamspeak Service
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/ts3server.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: active (running) since Mon 2020-07-06 22:33:42 CEST; 19s ago
Main PID: 395 (ts3server)
Tasks: 21 (limit: 2319)
CGroup: /system.slice/ts3server.service
+-395 ./ts3server

Logy:

Všechny logy TS3 serveru lze najít ve složce /home/teamspeak/logs.

Ověření připojení na TS3 server:

Bude ověřeno, zda se lze připojit TS3 klientem pod Win 10 na TS3 server běžící na Ubuntu 18.04. TS3 klient pro různé OS lze stáhnout zde: https://teamspeak.com/en/downloads/. Program otevřít a kliknout na Connections > Connect:

teamspeak client

TS3 server běží na IP adrese 192.168.88.15, vložit libovolný nickname a kliknout na Connect:

teamspeak client connect

Při prvním připojení vyskočí okno, kde je potřeba zadat výše zmíněný (bod 7) Security token, po kterém budou získána práva administrátora:

Security token Install TeamSpeak 3 server

Úspěšné připojení na TS3 server s právy administrátora:

Install TeamSpeak 3 serverInstall TeamSpeak 3 server

Hotovo. Dodatečně je přiložen pěkný návod popisující doporučená nastavení práv na TeamSpeak 3 serveru:

TIP:

TeamSpeak místnosti a nastavená práva TS3 serveru se nachází v souboru /home/teamspeak/ts3server.sqlitedb, tudíž je fajn si tento soubor někam zálohovat.

Řešení problémů – zapomenutá hesla:

a) Zapomněl jsem ServerAdmin heslo [4]:

Přejít do složky kde je nainstalovaný TeamSpeak 3 server. V tomto návodu byla instalace provedena v /home/teamspeak/

cd /home/teamspeak/

Otevřít ts3server_startscript.sh:

sudo vim ts3server_startscript.sh

A změnit parametr COMMANDLINE_PARAMETERS=”” na:

COMMANDLINE_PARAMETERS="$2"

Uložit soubor a spustit TeamSpeak server s následujícím parametrem:

./ts3server_startscript.sh start serveradmin_password=nejakenoveheslo

Pozn. Není potřeba při přístím startu TeamSpeak 3 serveru použít znovu parametr serveradmin_password=. Jakmile se jednou TeamSpeak server rozjede s tímto parametrem, permanentně se toto heslo změní.

Hotovo.

b) Zapomněl jsem heslo virtuální serveru [2]:

Pro resetnutí hesla virtuálního serveru je nutné znát ServerAdmin heslo. Jako příklad bude TeamSpeak server běžet na IP adrese 192.168.88.15

1. Přihlásit se k TeamSpeak 3 ServerQuery rozhraní přes port 10011:

telnet 192.168.88.15 10011

Pozn. Při úspěšném přihlášení se objeví “Welcome to the TeamSpeak 3 ServerQuery interface, type “help” for a list of commands and “help <command>” for information on a specific command.”

2. Přihlásit se ServerAdmin heslem:

login serveradmin hesloserveradmin

Pozn. Každý úspěšný příkaz je následován výstupem [error id=0 msg=ok]

3. Pokud se jedná o free verzi TeamSpeak serveru, nebo pokud běží jen jeden TeamSpeak server je ID vždy 1:

use sid=1

4. Reset hesla:

serveredit virtualserver_password=novehesloserveru

Alternativně lze nastavit úplné vypnutí hesla pomocí příkazu serveredit virtualserver_password=

5. Odhlášení z TeamSpeak 3 ServerQuery rozhraní:

quit

Pozn. Reboot TeamSpeak serveru není potřeba.

6. Teď se jen stačí přihlásit TeamSpeak klietem na TeamSpeak server.

7. Hotovo!

c) Ztratil jsem admin práva na TeamSpeak virtuální server [3]:

Pro získání práv virtuálního serveru je nutné znát ServerAdmin heslo. Jako příklad bude TeamSpeak server běžet na IP adrese 192.168.88.15

1. Přihlásit se k TeamSpeak 3 ServerQuery rozhraní přes port 10011:

telnet 192.168.88.15 10011

Pozn. Při úspěšném přihlášení se objeví “Welcome to the TeamSpeak 3 ServerQuery interface, type “help” for a list of commands and “help <command>” for information on a specific command.”

2. Přihlásit se ServerAdmin heslem:

login serveradmin hesloserveradmin

Pozn. Každý úspěšný příkaz je následován výstupem [error id=0 msg=ok].

3. Pokud se jedná o free verzi TeamSpeak serveru, nebo pokud běží jen jeden TeamSpeak server je ID vždy 1:

use sid=1

4. Přímo na TeamSpeak serveru je nutné zjištění ID Server Admina:

 • Permissions > Server Groups:

TeamSpeak Server Groups

 • Najet myší na Server Admin -> mělo by se objevit číslo ID, což je v tomto případě 6:

Server Admin ID

5. V příkazu níže použít toto číslo ID v tokenid1, což je v tomto případě 6:

tokenadd tokentype=0 tokenid1=6 tokenid2=0

6. Výstup příkazu tokenadd tokentype=0 tokenid1=<číslo> tokenid2=0 vygeneruje nový token:

token=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

7. Odhlášení z TeamSpeak 3 ServerQuery rozhraní:

quit

Pozn. Reboot TeamSpeak serveru není potřeba.

8. Teď se jen stačí přihlásit TeamSpeak klietem na TeamSpeak server a aplikovat nový token v Permissions > Use Privilege Key:

TeamSpeak Privilege Key

TeamSpeak Privilege Key

Pozn. Každý Privilege Key je možné použít jen jednou. Pro nový je nutné postupovat znovu od prvního bodu.

9. Hotovo!

Řešení problémů – chyby:

a) Problém “Unable to open licensekey.dat, falling back to limited functionality”:

Nelze se připojit na TS3 server, ale TS3 server běží:

systemctl status ts3server.service

Výpis příkazu systemctl status ts3server.service ukazuje chybovou hlášku Unable to open licensekey.dat, falling back to limited functionality:

● ts3server.service - Teamspeak Service
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/ts3server.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: active (running) since Sat 2020-08-22 01:22:36 CEST; 41s ago
Process: 7124 ExecStop=/home/teamspeak/ts3server_startscript.sh stop (code=exited, status=0/SUCCESS)
Main PID: 7132 (ts3server)
Tasks: 17 (limit: 2319)
CGroup: /system.slice/ts3server.service
└─7132 ./ts3server

srp 22 01:22:36 jesterka ts3server_minimal_runscript.sh[7132]: 2020-08-21 23:22:36.479531|WARNING |Accounting | |
Unable to open licensekey.dat, falling back to limited functionality

Řešení problému:

1. Je nutné vytvořit znovu soubor .ts3server_license_accepted. V tomto návodu byla instalace provedena v /home/teamspeak/

touch .ts3server_license_accepted

2. Restartovat TeamSpeak 3 server:

systemctl restart ts3server.service

b) Problém “Temporary failure in name resolution”:

Nelze aktivovat TS3 server – TS3 server ve stavu “deactivating (stop-sigterm)”:

systemctl status ts3server.service

Výpis příkazu systemctl status ts3server.service ukazuje chybovou hlášku Temporary failure in name resolution:

● ts3server.service - Teamspeak Service
  Loaded: loaded (/lib/systemd/system/ts3server.service; enabled; vendor preset: enabled)
  Active: deactivating (stop-sigterm) since Sat 2020-08-22 01:53:52 CEST; 1min 9s ago
 Main PID: 7132 (ts3server)
  Tasks: 21 (limit: 2319)
  CGroup: /system.slice/ts3server.service
      └─7132 ./ts3server


srp 22 01:53:13 jesterka ts3server_minimal_runscript.sh[7132]: 2020-08-21 23:53:13.070512|ERROR  |       |  |TS3ANetwork::ResolveHostName failed error: -3 (Temporary failure in name resolution) 11
srp 22 01:53:48 jesterka ts3server_minimal_runscript.sh[7132]: 2020-08-21 23:53:48.104581|ERROR  |       |  |TS3ANetwork::ResolveHostName failed error: -3 (Temporary failure in name resolution) 11
srp 22 01:53:52 jesterka ts3server_startscript.sh[8426]: No server running
srp 22 01:53:52 jesterka ts3server_minimal_runscript.sh[7132]: 2020-08-21 23:53:52.257592|INFO  |ServerMain  |  |Received signal SIGTERM, shutting down.
srp 22 01:54:19 jesterka ts3server_minimal_runscript.sh[7132]: 2020-08-21 23:54:19.327060|ERROR  |       |  |TS3ANetwork::ResolveHostName failed error: -3 (Temporary failure in name resolution) 11
srp 22 01:54:59 jesterka ts3server_minimal_runscript.sh[7132]: 2020-08-21 23:54:59.359879|ERROR  |       |  |TS3ANetwork::ResolveHostName failed error: -3 (Temporary failure in name resolution) 11

Řešení problému [5]:

Toto není přímo problém TS3 serveru. V souboru resolv.conf je nutné upravit či přidat DNS server:

sudo vim /etc/resolv.conf

V souboru resolv.conf přidat či upravit záznam nameserver. Bude použita jako příklad IP adresa Google DNS:

nameserver 8.8.8.8

Zdroj:

[1] https://www.gazblog.com/2020/05/setup-teamspeak-3-server-on-ubuntu-18-04-20-04

[2] https://forum.teamspeak.com/threads/121827-My-passworded-Teamspeak-Server-keeps-getting-reset

[3] https://forum.teamspeak.com/threads/73999-Lost-my-Admin-Don-t-have-key-How-can-i-create-new-privilege-key-(Token)/page6

[4] https://support.teamspeak.com/hc/en-us/articles/360002712878-How-do-I-change-my-ServerQuery-Admin-password-

[5] https://forum.teamspeak.com/threads/137375-TS3ANetwork-ResolveHostName-failed-error-3-(Temporary-failure-in-name-resolution)

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *