Migrace WordPressu na nový hosting

By | 09/12/2018

Last Updated on 14/12/2020 by administrator

Migrace WordPressu na nový hosting

Motivace:

Článek se zaměřuje jak převést redakční systém WordPress na nový hosting. Migrace WordPressu je popsána v jednotlivých krocích níže.

Implementace:

Ještě před samotným stažením všech souborů doporučuji vypnout šifrování SSL pro HTTP (pokud jej ovšem webová stránka používá). Pokud původní stránka podporuje šifrování SSL, v prohlížeči jde vidět HTTPS a musí byt odstraněno.

https

Po nakopírování na nový hosting se může stát, že se k obsahu webu nedostanete. K tomuto jsem používal plugin pro wordpress “Really Simple SSL”. Kliknutím dole se deaktivuje SSL. Tímto bude web dostupný jen pod HTTP.

SSL - Migrace WordPressu

Stejně tak v Nastavení přepíšeme https na http a dole uložíme změny.

http - Migrace WordPressu

1. Stažení všech souborů z původního hostingu přes FTP

Přes libovolného FTP klienta stáhnout soubory z původního hostingu do PC. Zde je použitý FTP klient Filezilla. V mém případě chci migrovat stránky původního webu http://mujisland.cz.

Stažení - Migrace WordPressu

2. Stažení databázového souboru

Doporučuji stáhnout a nainstalovat pro wordpress plugin BackWPup na původním hostingu v editaci wordpressu pro stažení databázového souboru.

plugin BackWPup - Migrace WordPressu

Aktivujeme plugin BackWPup.

Aktivace

V levém sloupci nabídky se objeví BackWPup. V Dashboardu stáhnout databázový soubor pomocí tlačítka “Download database backup”.

databázový soubor - Migrace WordPressu

Záloha je hotová. Nyní je všechno staženo a připraveno z původního hostingu.

Nyní můžeme opět reverzním způsobem šifrování původních stránek zapnout.

3. Založení nového hostingu

Nový hosting bude založen na endora.cz na webových stránkách island.g6.cz. Jednotlivé kroky se u jednotlivých hostingů, kterých je hromada po internetu může lišit. Princip migrace redakčního systému wordpress který je popsán níže, zůstává stejný nebo podobný.

Pod administrací endory kliknout na “přidat doménu”.

přidat doménu

Níže se provede založení nové domény island.g6.cz.

nová doména

Pro příklad bude doménové jméno island.g6.cz pod endora “Free” programem .

Free programNení důležité instalovat nový redakční systém wordpress přes webhosting Endora.

4. Překopírování všech souborů z původního na nový hosting

V bodě č. 1 jsme si nakopírovali všechny soubory z původního hostingu do PC. Teď je nakopírujeme na nový. V tomto případě na http://island.g6.cz. Pokud se najde duplicitní soubor na novém hostingu, musí se přepsat.

Překopírování všech souborů - Migrace WordPressu

4. Vytvoření databáze pro island.g6.cz

Mezitím vytvoříme databázi. Pod “Databáze MySQL” najdeme MyISAM (což je formát úložiště dat v databázovém systému MySQL).

Databáze MySQL

Pod MyISAM kliknout na “Rychlé založení databáze a uživatele”.

MyISAM

Vygeneruje se název, uživatel a heslo nové databáze. Ty si někam uložíme, protože je budeme potřebovat.

údaje

Nyní je potřeba přiřadit v mém případě databázi secsec1544286298 k novému doménovému jménu island.g6.cz. To se provede kliknutím na “doména”.

doména

doména

Nyní je přiřazená databáze secsec1544286298 k novému doménovému jménu island.g6.cz.

databáze

5. Import původního databázového souboru a jeho úprava

Klikneme na novou databázi (v mém případě secsec1544286298).

nová databáze

Dostaneme se k přihlašovací obrazovce phpMyAdmin. Použijeme přihlašovací údaje, které nám byly vygenerovany výše. Uživatel databáze představuje zde jméno.

phpMyAdmin

Po přihlášení v rubrize Import, uploadujeme původní databázový soubor, který byl stažený pomocí pluginu BackWPup. Klikneme na “Proveď”

Import databáze - Migrace WordPressu

Nyní rozklikneme nalevo databázi (v mém případě secsec1544286298) a klikneme na wp_options. Je nutné přepsat první a druhou hodnotu. To provedeme kliknutím na “Upravit”.

wp_options - Migrace WordPressu

Vymazat původní doménové jméno (v mém případě to byl http://mujisland.cz) a nahradit jej za nové doménové jméno hostingu (v mém případě http://island.g6.cz). Kliknout níže na “Proveď”. Nezapomenout provést i pro druhou položku.

změna doménového jména - Migrace WordPressu

option value  - Migrace WordPressu

6. Přepsat údaje o databázi v souboru wp-config.php

Nyní bude používat údaje v bodu 4 a to vygenerovaný název databáze, uživatele a heslo.

údaje

Soubor wp-config.php je umístěn v hlavní složce nového webu. Původní údaje DB_NAME, DB_USER a DB_PASSWORD přepsat, podobně jako ukazuje obrázek níže. Soubor uložit.wp-config.php - Migrace WordPressu

7. Finální nastavení nového redakčního systému wordpress

Můžeme se přihlásit v mém případě přes http://island.g6.cz/wp-login.php. Ve Vašem případě zadat pochopitelně Vaše nové doménové jméno.  Přihlašovací údaje jsou stejné jako na původním hostingu.

Přihlašovací údaje - Migrace WordPressu

V administraci wordpresu nového webu kliknout na Nastavení (Settings) > Permalinks a dole potvrdit Save Changes (Uložit změny).

Permalinks / trvalé odkazy  - Migrace WordPressu

7. Migrace WordPressu hotova!

hotovo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *