Elastic – send logs from Cisco IOS

By | 03/07/2023

Elastic – send logs from Cisco IOS Elastic – send logs from Cisco IOS Prerekvizita: Prerekvizita pro tento návod je Instalace Ubuntu Elasticsearch Kibana Logstash Filebeat (Elastic Stack) Instalace Ubuntu Elasticsearch Kibana Logstash Filebeat (Elastic Stack) Motivace: Návod ukazuje, jak nastavit zasílání logů z Cisco zařízení běžící pod IOS na Elastic server, resp. na Filebeat.… Read More »

Instalace ElastAlert2 pro Elastic

By | 29/06/2023

Instalace ElastAlert2 pro Elastic Instalace ElastAlert2 pro Elastic Prerekvizita: Prerekvizita pro tuto instalaci ElastAlert2 je Instalace Ubuntu Elasticsearch Kibana Logstash Filebeat (Elastic Stack) Instalace Ubuntu Elasticsearch Kibana Logstash Filebeat (Elastic Stack) Motivace: ElastAlert2 je nástroj určený pro monitorování událostí a vytváření upozornění na základě dat uložených v Elasticsearch. Hlavním účelem ElastAlertu 2 je umožnit uživatelům… Read More »

Instalace Elastic Agenta Windows (Elastic Stack)

By | 27/06/2023

Instalace Elastic Agenta Windows (Elastic Stack) Instalace Elastic Agenta Windows (Elastic Stack) Prerekvizita: Prerekvizita pro tuto instalaci Elastic Agenta na Windows je mít nainstalovaný Elastic Fleet server. Instalace Fleet serveru (Elastic stack) Motivace: Elastic Agent na Windows je nástroj určený pro sběr a odesílání různých typů dat z Windows prostředí do Elastic Stack. Elastic Agent… Read More »

Instalace Fleet serveru (Elastic stack)

By | 27/06/2023

Instalace Fleet serveru (Elastic stack) Instalace Fleet serveru (Elastic stack) Prerekvizita: Prerekvizita pro tuto instalaci Fleet serveru je Instalace Ubuntu Elasticsearch Kibana Logstash Filebeat (Elastic Stack) Instalace Ubuntu Elasticsearch Kibana Logstash Filebeat (Elastic Stack) Motivace: Fleet Server v Elastic slouží jako prostředník mezi Fleet Managementem a Elastic Agenty. Hlavní účel Fleet Serveru je poskytnout centralizovanou… Read More »

Elastic – API integration key required

By | 24/06/2023

Elastic – API integration key required Elastic – API integration key required Problém: Při kliknutí přes webové rozhraní Elastic v rubrice Security > Alerts se zobrazí hláška níže: A new encryption key is generated for saved objects each time you start Kibana. Without a persistent key, you cannot delete or modify rules after Kibana restarts.… Read More »

Instalace Ubuntu Elasticsearch Kibana Logstash Filebeat (Elastic Stack)

By | 23/06/2023

Instalace Ubuntu Elasticsearch Kibana Logstash Filebeat (Elastic Stack) Instalace Ubuntu Elasticsearch Kibana Motivace: Elastic Stack je sada open-source nástrojů vyvíjená společností Elastic. Tato sada nástrojů se skládá z několika komponent, včetně Elasticsearch, Logstash, Kibana a Beats, které spolupracují a poskytují robustní řešení pro sběr, ukládání, analýzu a vizualizaci dat. OS: Instalace byla prováděna na Ubuntu… Read More »

Proxmox Let’s Encrypt certificate

By | 23/06/2023

Proxmox Let’s Encrypt certificate Proxmox Let’s Encrypt certificate Motivace: Návod ukazuje, jak získat Let’s Encrypt certifikát pro Proxmox. V tomto případě běží Proxmox pod doménovým jménem mujproxmox.mooo.com, kde lze níže vidět, že vygenerovaný self-signed Proxmox certifikát není prohlížečem validní pro toto doménové jméno. Aby nevyskakovalo okno níže, je potřeba stáhnout Let’s Encrypt certifikát pro Proxmox.… Read More »

Proxmox – jak převést neprivilegovaný na privilegovaný LXC

By | 14/06/2023

Proxmox – jak převést neprivilegovaný na privilegovaný LXC Proxmox – jak převést neprivilegovaný na privilegovaný LXC Motivace: Tento článek popisuje postup, jak převést již vytvořený LXC kontejner z neprivilegovaného na privilegovaný. Neprivilegovaný kontejner Neprivilegovaný kontejner (také známý jako LXC 2.0) je kontejner s omezeným přístupem k systémovým zdrojům hostitelského systému. Tyto kontejnery se chovají jako… Read More »

Vypnutí aktualizací Windows 11

By | 13/06/2023

Vypnutí aktualizací Windows 11 Motivace: Článek popisuje návod, jak provést vypnutí aktualizací Windows 11. Implementace: Otevřít vyhledávání kliknutím na Win+Q a vepsat services.msc V Services kliknout na Windows Update: V okně Windows Update klinout na Stop: Abychom zastavili Windows services, jako startup type zvolit Disabled a kliknout na Apply: Aby se po restartu Windows 11… Read More »

Jak zvětšit oddíl LVM na Ubuntu (Ubuntu Extend LVM space)

By | 08/06/2023

Jak zvětšit oddíl LVM na Ubuntu (Ubuntu Extend LVM space) Jak zvětšit oddíl LVM na Ubuntu (Ubuntu Extend LVM space) Motivace: Při instalaci Ubuntu lze vidět, že Ubuntu installer nechal ve výchozím nastavení téměř polovinu místa nepoužitelnou, což ukazuje obrázek níže. Přesný důvod mi není znám, nicméně, je možné provést rozšíření LVM oddílu díky návodu… Read More »