Proxmox Záloha VM a CT (Proxmox Backup VM and CT)

By | 25/08/2022

Proxmox Záloha VM a CT (Proxmox Backup VM and CT) Proxmox Záloha VM a CT (Proxmox Backup Restore VM and CT) Motivace: Tento článek popisuje jak provést zálohu virtuální stanice (VM) či kontejneru (CT) přes webové rozhraní platformy Proxmox. OS: Implementace byla prakticky prováděna na open-source platformě Proxmox verze 7.2-3. Implementace: Záloha virtuální stanice (VM)… Read More »

Proxmox PPTP VPN server – instalace a konfigurace + L2 Broadcast

By | 19/08/2022

Proxmox PPTP VPN server – instalace a konfigurace + L2 Broadcast PROXMOX Instalace a konfigurace PPTP VPN serveru + L2 Broadcast. Motivace: Tento článek popisuje instalaci a konfiguraci na Proxmox PPTP VPN serveru na Ubuntu. Článek vznikl především proto, že testujeme hry na LAN párty a bylo potřeba vidět vytvořenou hru na LAN síti jako… Read More »

Proxmox SNMP agent nastavení a konfigurace

By | 18/08/2022

Proxmox SNMP agent nastavení a konfigurace Proxmox SNMP agent nastavení a konfigurace Motivace: SNMP je protokol, který se běžně používá pro průběžný sběr nejrůznějších dat ze síťových zařízeních pro potřeby správy sítě. Na tomto protokolu je dnes založena většina prostředků a nástrojů pro správu sítě. Díky tomuto článku lze pomoci nainstalovat a konfigurovat SNMP agenta… Read More »

Instalace LibreNMS na Ubuntu 22.04 (Install LibreNMS Ubuntu 22.04)

By | 12/08/2022

Instalace LibreNMS na Ubuntu 22.04 (Install LibreNMS Ubuntu 22.04) Install LibreNMS Ubuntu 22.04 Motivace: LibreNMS je svobodný software (GNU GPL) pro monitorování síťových zařízení, využívající sběru informací hlavně díky protokolu SNMP. Využívá také technologie PHP/MySQL/ a základní správu poskytuje přes webového rozhraní. Má podporu pro mnoho síťových prvků, ale i podporu pro operační systémy. Seznam… Read More »

InRelease is not valid yet Updates for this repository will not be applied – chyba

By | 28/07/2022

InRelease is not valid yet Updates for this repository will not be applied – chyba Motivace: Při použití příkazu apt upgrade nebo apt-get upgrade se objeví chyba: InRelease is not valid yet (invalid for another 169d 22h 6min 49s). Updates for this repository will not be applied. user@ubuntu:~# sudo apt update Hit:1 http://cz.archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease… Read More »

Linux TSHOOT Network Commands

By | 26/07/2022

Linux TSHOOT Network Commands Linux TSHOOT Network Commands Motivace: Tento článek popisuje základní TSHOOT síťové příkazy, které je možné použít v Linuxu. Implementace: L1 TSHOOT a) Je rozhraní UP? ip link show eno1 Výstup příkazu ip link show eno1 níže ukazuje, že je rozhraní UP. 2: eno1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP mode… Read More »

Proxmox Vytvoření Kontejneru (Proxmox Create container)

By | 23/07/2022

Proxmox Vytvoření kontejneru (Proxmox Create container) Proxmox – Vytvoření kontejneru (Proxmox Create CT container) Motivace: Tento článek popisuje vytvoření kontejneru na open-source platformě Proxmox. Prerekvizita: Před vytvořením kontejneru je potřeba stáhnout templates. O tom pojednává článek níže: Proxmox Stažení Šablon (Proxmox Download Templates) OS: Implementace byla prakticky prováděna na open-source platformě Proxmox verze 7.2-3. Návod… Read More »

Proxmox Stažení Šablon (Proxmox Download Templates)

By | 23/07/2022

Proxmox Stažení Šablon (Proxmox Download Templates) Proxmox – Stažení Šablon (Proxmox Download Templates) Motivace: Před vytvořením containeru (CT) na platformě Proxmox je potřeba stáhnout příslušný template, který tento container bude používat. Tento článek popisuje provést stažení šablony. OS: Implementace byla prakticky prováděna na open-source platformě Proxmox verze 7.2-3. Implementace [1]: Připojit se na Proxmox a… Read More »

XAPOFX1_5.dll – chyba

By | 21/07/2022

XAPOFX1_5.dll – chyba XAPOFX1_5.dll – chyba Chyba XAPOFX1_5.dll The code execution cannot proceed because XAPOFX1_5.dll was not found. Reinstalling the program may fix this problem. Řešení: Instalace balíčku Microsoft Visual C++ 2019 VC_redist_2019

MSVCR150.dll MSVCP150.dll chyba

By | 20/07/2022

MSVCR150.dll MSVCP150.dll chyba MSVCP150.dll MSVCR150.dll chyba Chyba MSVCP150.dll The program can’t start because MSVCP150.dll is missing from your computer. Try reinstalling the program to fix this problem. Chyba MSVCR150.dll The program can’t start because MSVCR150.dll is missing from your computer. Try reinstalling the program to fix this problem. Řešení: Instalace balíčku Microsoft Visual C++ 2017… Read More »