Proxmox SNMP agent nastavení a konfigurace

By | 18/08/2022

Last Updated on 25/03/2024 by administrator

Proxmox SNMP agent nastavení a konfigurace

Proxmox SNMP agent nastavení a konfigurace

Motivace:

SNMP je protokol, který se běžně používá pro průběžný sběr nejrůznějších dat ze síťových zařízeních pro potřeby správy sítě. Na tomto protokolu je dnes založena většina prostředků a nástrojů pro správu sítě.

Díky tomuto článku lze pomoci nainstalovat a konfigurovat SNMP agenta na open-source platformě Proxmox.

Následně nějaký SNMP manager, což může být např. LibreNMS, může tyto SNMP data z Proxmox sbírat a zapisovat do grafu.

OS:

Implementace byla prakticky prováděna na open-source platformě Proxmox verze 7.2-3, 7.3-6 i 8.1-5.

Implementace [1]:

Nainstalovat git a snmpd službu:

apt install git snmpd

Přejít do složky opt:

cd /opt

Stáhnutí proxmox-snmp.git z GitHubu:

git clone https://github.com/in-famous-raccoon/proxmox-snmp.git

Eventualně je možné stáhnout proxmox-snmp zazipovaný soubor zde.

Přejít do stažené složky proxmox-snmp:

cd proxmox-snmp/

Soubory začínající řetězcem snmp- musí být spustitelné:

chmod +x snmp-*

Přejít do složky snmp:

cd /etc/snmp/

Provést zálohu původního snmpd.conf configu:

mv snmpd.conf snmpd.conf.original

Překopírovat nově stažený /opt/proxmox-snmp/snmpd.conf do aktuální /etc/snmp/ složky:

cp /opt/proxmox-snmp/snmpd.conf .

Přejít do souboru snmpd.conf:

nano snmpd.conf

a podle potřeby v souboru snmpd.conf přepsat community string z defaulního public a povolit přístup ze zvoleného zdrojového subnetu (odkud se bude SNMP manager dotazovat). Pro příklad to může být subnet 192.168.1.0/24.

rocommunity public 192.168.1.0/24

Restart služby snmpd:

systemctl restart snmpd.service

Pro ověření funkčnosti se může použít program snmpwalk přímo na Proxmox. Ten není součástí balíčku snmpd, tudíž se nainstaluje pomocí:

apt install snmp

Test ověření funkčnosti SNMP agenta verze SNMPv2c pomocí služby snmpwalk s použitím community string public přímo na Proxmox serveru, běžícího na 192.168.0.6:

snmpwalk -v2c -c public 192.168.0.6

Částečný výpis příkazu snmpwalk -v2c -c public localhost ukazuje, že je SNMP agent funkční:

iso.3.6.1.2.1.1.1.0 = STRING: "Linux pve 5.15.30-2-pve #1 SMP PVE 5.15.30-3 (Fri, 22 Apr 2022 18:08:27 +0200) x86_64"
iso.3.6.1.2.1.1.2.0 = OID: iso.3.6.1.4.1.8072.3.2.10
iso.3.6.1.2.1.1.3.0 = Timeticks: (8513232) 23:38:52.32
iso.3.6.1.2.1.1.4.0 = STRING: "sec"
iso.3.6.1.2.1.1.5.0 = STRING: "pve"
iso.3.6.1.2.1.1.6.0 = STRING: "doma"
iso.3.6.1.2.1.1.8.0 = Timeticks: (0) 0:00:00.00

Řešení problémů:

Při komplikacích přejít do souboru snmpd.service v /lib/systemd/system/ umístění:

nano /lib/systemd/system/snmpd.service

Je potřeba aby služba snmpd jela pod uživatelem rootem místo uživatele Debian-snmp.

Odkomentovat a přepsat původní ExecStart:

ExecStart=/usr/sbin/snmpd -Lsd -Lf /dev/null -u Debian-snmp -g Debian-snmp -I -smux,mteTrigger,mteTriggerConf -f -p /run/snmpd.pid

na:

ExecStart=/usr/sbin/snmpd -Lsd -Lf /dev/null -u root -g Debian-snmp -I -smux,mteTrigger,mteTriggerConf -f -p /run/snmpd.pid

1) Chyba “Warning: The unit file, source configuration file or drop-ins of snmpd.service changed on disk. Run ‘systemctl daemon-reload’ to reload units.”

Při restartu služby systemctl restart snmpd.servicese zobrazí hláška:

"Warning: The unit file, source configuration file or drop-ins of snmpd.service changed on disk. Run 'systemctl daemon-reload' to reload units."
Řešení problému:

Provést reload unity:

systemctl daemon-reload

Restart služby snmpd.service:

systemctl restart snmpd.service

Zdroj:

[1] https://github.com/in-famous-raccoon/proxmox-snmp

Dobrovolný dar

Ahoj čtenáři, rád bych tě poprosil aby ses zamyslel, co je vše potřeba ke vzniku článku.
Jakožto amatérský softwarový kutil musím:

1) Nejdříve vše nastudovat v cizích jazycích.
2) Vše následně prakticky vyzkoušet.
3) Svoje poznatky a zkušenosti napsat do článku který si právě přečetl v jazyku kterému rozumíš.
4) Dát článku hlavu a patu a publikovat.

Každý článek zabere několik hodin práce, za kterou mi nikdo neplatí.
Prosím zvaž, kolik času jsem ti právě ušetřil.
Pokud ti to stojí aspoň za cenu jedné kávy, tak mi ji kup.
Předem moc děkuji.

Příspěvek tak můžeš provést zasláním libovolné částky na mé číslo účtu 1558701011/3030 Nebo můžeš dar poslat kliknutím na tento odkaz Podpořit tento WEB , který tě přesměruje na mou platební bránu Revolut.

Dar je také možné poslat ve formě Bitcoinu na BTC peněženku bc1qqdf5fp42a7srwwhh2rut8zr9x4jm5c8fqc9qw6

Veškeré peněžní prostředky budu také používat na zlepšení kvality své webové tvorby a na psaní nových technických návodů. Za každý dar předem děkuji.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *