Proxmox Stažení Šablon (Proxmox Download Templates)

By | 23/07/2022

Last Updated on 25/08/2022 by administrator

Proxmox Stažení Šablon (Proxmox Download Templates)

Proxmox – Stažení Šablon (Proxmox Download Templates)

Motivace:

Před vytvořením containeru (CT) na platformě Proxmox je potřeba stáhnout příslušný template, který tento container bude používat. Tento článek popisuje provést stažení šablony.

OS:

Implementace byla prakticky prováděna na open-source platformě Proxmox verze 7.2-3.

Implementace [1]:

Připojit se na Proxmox a aplikovat příkaz níže:

pveam update

Výpis příkazu pveam update by měl vypsat update successful.

Seznam dostupných templates se zobrazí příkazem:

pveam available

Částečná výpis příkazu pveam update může vypadat následovně:

system     centos-7-default_20190926_amd64.tar.xz
system     centos-8-default_20201210_amd64.tar.xz
system     centos-8-stream-default_20220327_amd64.tar.xz
system     debian-10-standard_10.7-1_amd64.tar.gz
system     debian-11-standard_11.3-1_amd64.tar.zst
system     devuan-3.0-standard_3.0_amd64.tar.gz
system     devuan-4.0-standard_4.0_amd64.tar.gz
system     fedora-35-default_20211111_amd64.tar.xz
system     fedora-36-default_20220622_amd64.tar.xz
system     gentoo-current-openrc_20220622_amd64.tar.xz
system     opensuse-15.3-default_20210925_amd64.tar.xz
system     rockylinux-8-default_20210929_amd64.tar.xz
system     ubuntu-18.04-standard_18.04.1-1_amd64.tar.gz
system     ubuntu-20.04-standard_20.04-1_amd64.tar.gz
system     ubuntu-21.10-standard_21.10-1_amd64.tar.zst
system     ubuntu-22.04-standard_22.04-1_amd64.tar.zst

Pro stažení template např. Ubuntu 22.04 aplikovat příkaz níže:

pveam download local ubuntu-22.04-standard_22.04-1_amd64.tar.zst

Výpis příkazu pveam download local ubuntu-22.04-standard_22.04-1_amd64.tar.zst ukazuje uspěšné stažení šablony:

downloading http://download.proxmox.com/images/system/ubuntu-22.04-standard_22.04-1_amd64.tar.zst to /var/lib/vz/template/cache/ubuntu-22.04-standard_22.04-1_amd64.tar.zst
--2022-07-23 17:47:05-- http://download.proxmox.com/images/system/ubuntu-22.04-standard_22.04-1_amd64.tar.zst
Resolving download.proxmox.com (download.proxmox.com)... 212.224.123.70, 2a01:7e0:0:424::249
Connecting to download.proxmox.com (download.proxmox.com)|212.224.123.70|:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 129824858 (124M) [application/octet-stream]
Saving to: '/var/lib/vz/template/cache/ubuntu-22.04-standard_22.04-1_amd64.tar.zst.tmp.5042'
   0K ........ ........ ........ ........ 25% 2.79M 33s
 32768K ........ ........ ........ ........ 51% 2.87M 21s
 65536K ........ ........ ........ ........ 77% 2.86M 10s
 98304K ........ ........ ........ ...   100% 2.87M=43s
2022-07-23 17:47:50 (2.85 MB/s) - '/var/lib/vz/template/cache/ubuntu-22.04-standard_22.04-1_amd64.tar.zst.tmp.5042' saved [129824858/129824858]
calculating checksum...OK, checksum verified
download of 'http://download.proxmox.com/images/system/ubuntu-22.04-standard_22.04-1_amd64.tar.zst' to '/var/lib/vz/template/cache/ubuntu-22.04-standard_22.04-1_amd64.tar.zst' finished

Příkaz níže zobrazí všechny stažené templates:

pveam list local

Výpis příkazu pveam list local zobrazuje, že template Ubuntu 22.04 byl stažen:

NAME                             SIZE
local:vztmpl/ubuntu-22.04-standard_22.04-1_amd64.tar.zst   123.81MB

Všechny stažené templates lze najít v GUI pod Datacenter > pve > local (pve) > CT Templates

Lze také z počítače template nahrát přes tlačítko Upload, nebo stáhnout z určité webové stránky přes tlačítko Download from URL.

Proxmox Download templates

Pokračování:

O tom, jak vytvořit container (CT) na platformě Proxmox pojednává tento článek.

Proxmox Vytvoření Kontejneru (Proxmox Create container)

Zdroj:

[1] https://serverok.in/downloading-proxmox-ct-templates

Dobrovolný dar

Ahoj čtenáři, rád bych tě poprosil aby ses zamyslel, co je vše potřeba ke vzniku článku.
Jakožto amatérský softwarový kutil musím:

1) Nejdříve vše nastudovat v cizích jazycích.
2) Vše následně prakticky vyzkoušet.
3) Svoje poznatky a zkušenosti napsat do článku který si právě přečetl v jazyku kterému rozumíš.
4) Dát článku hlavu a patu a publikovat.

Každý článek zabere několik hodin práce, za kterou mi nikdo neplatí.
Prosím zvaž, kolik času jsem ti právě ušetřil.
Pokud ti to stojí aspoň za cenu jedné kávy, tak mi ji kup.
Předem moc děkuji.

Příspěvek tak můžeš provést zasláním libovolné částky na mé číslo účtu 1558701011/3030 Nebo můžeš dar poslat kliknutím na tento odkaz Podpořit tento WEB , který tě přesměruje na mou platební bránu Revolut.

Dar je také možné poslat ve formě Bitcoinu na BTC peněženku bc1qqdf5fp42a7srwwhh2rut8zr9x4jm5c8fqc9qw6

Veškeré peněžní prostředky budu také používat na zlepšení kvality své webové tvorby a na psaní nových technických návodů. Za každý dar předem děkuji.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *