Tag Archives: virtualizace

Proxmox – can’t lock file ‘/var/lock/qemu-server/lock-xxx.conf’

By | 19/02/2023

Proxmox – can’t lock file ‘/var/lock/qemu-server/lock-xxx.conf’ Proxmox – can’t lock file ‘/var/lock/qemu-server/lock-xxx.conf’ – got timeout Motivace: Tato hláška znamená, že Proxmox nemůže “uzamknout” konfigurační soubor pro konkrétní VM (Virtuální stanici) a nemůže proto provést požadovanou akci. OS: Implementace byla prakticky prováděna na open-source platformě Proxmox verze 7.3-6. Problém: VM (virtuální stanice) nelze vypnout/stopnout pod Proxmox… Read More »

Proxmox – privilégovaný a neprivilégovaný kontejner

By | 14/02/2023

Proxmox – privilégovaný a neprivilégovaný LXC kontejner Proxmox VE (Virtual Environment) nabízí dva typy kontejnerů – privilégovaný a neprivilégovaný. Rozdíl mezi nimi spočívá v tom, jak jsou kontejnery konfigurovány a jakým způsobem komunikují s hostitelským systémem. Neprivilégovaný kontejner Neprivilégovaný kontejner (také známý jako LXC 2.0) je kontejner s omezeným přístupem k systémovým zdrojům hostitelského systému.… Read More »

Aktualizace Proxmox (bez placeného přístupu)

By | 01/02/2023

Aktualizace Proxmox (bez placeného přístupu) Aktualizace Proxmox (bez placeného přístupu) Motivace: Článek popisuje návod, jak provést aktualizaci Proxmox bez placeného přístupu (no subscription). Díky těmto aktualizacím je možné opravit některé vzniklé chyby či obecně vylepšit funkčnost platformy Proxmox. Článek popisuje aktualizaci Proxmox v GUI, ale také v CLI. OS: Implementace byla prakticky prováděna na open-source… Read More »

Proxmox Plánování Záloh VM a CT (Proxmox Schedule Backup VM and CT)

By | 01/02/2023

Proxmox Plánování Záloh VM a CT (Proxmox Schedule Backup VM and CT) Proxmox Plánování Záloh VM a CT (Proxmox Schedule Backup VM and CT) Motivace: Tento článek popisuje jak provést zálohu virtuální stanice (VM) či kontejneru (CT) přes webové rozhraní platformy Proxmox. OS: Implementace byla prakticky prováděna na open-source platformě Proxmox verze 7.2-3. Implementace: 1.… Read More »

Proxmox – Samba SMB mount

By | 01/02/2023

Proxmox – Samba SMB mount Proxmox – Samba SMB mount Motivace: Tento článek popisuje, jak přidat (namountovat) vzdálenou složku např. ze síťového úložiště NAS. Do této vzdálené sdílené složky lze např. provádět zálohy virtuálních stanic (VM) či kontejnerů CT). OS: Implementace byla prakticky prováděna na open-source platformě Proxmox verze 7.2-3. Implementace: V GUI kliknout na… Read More »

Proxmox Změna Hesel Kontejnerů

By | 18/12/2022

Proxmox Hromadná Změna Hesel Kontejnerů Proxmox Hromadná Změna Hesel Kontejnerů (Proxmox Change Password for Containers) Motivace: Při větším počtu kontejnerů a je dobré mít něco jako script, kterým se provede hromadná změna hesel pro všechny Linux/Ubuntu kontejnery, aby se zjednodušila celková správa. OS: Implementace byla prakticky prováděna na open-source platformě Proxmox verze 7.2-3. Implementace [1]:… Read More »

Proxmox can’t lock file ‘/run/lock/lxc/pve-config-xxx.lock’

By | 12/12/2022

Proxmox can’t lock file ‘/run/lock/lxc/pve-config-xxx.lock’ can’t lock file ‘/run/lock/lxc/pve-config-xxx.lock’ – got timeout Motivace: Tato hláška znamená, že Proxmox nemůže “uzamknout” konfigurační soubor pro konkrétní CT (kontejner) a nemůže proto provést požadovanou akci. OS: Implementace byla prakticky prováděna na open-source platformě Proxmox verze 7.2-3 ale i 7.3-6. Problém: CT (kontejner) nelze vypnout/stopnout pod Proxmox CLI, nebo… Read More »

Proxmox Aktualizace Všech Kontejnerů

By | 26/09/2022

Proxmox Aktualizace Všech Kontejnerů Proxmox Aktualizace Všech Kontejnerů (Proxmox Update All Containers) Motivace: Při větším počtu kontejnerů a je fakt mít něco jako hromadný update pro všechny Linux/Ubuntu kontejnery, aby se zjednodušila celková správa. OS: Implementace byla prakticky prováděna na open-source platformě Proxmox verze 7.2-3. Implementace [1]: Připojit se na Proxmox a vytvořit např. update_all_ct… Read More »

Proxmox nastavení IP adresy LXC konteineru

By | 23/09/2022

Proxmox nastavení IP adresy LXC konteineru Proxmox nastavení IP adresy LXC konteineru Motivace: Tento článek popisuje, jak změnit IP adresu, masku podsítě, výchozí bránu, DNS servery a doménové jméno LXC kontejneru. OS: Implementace byla prakticky prováděna na open-source platformě Proxmox verze 7.2-3. Implementace: Kliknout na kontejner (CT) > Network > Edit: Změna IP adresy a… Read More »

Proxmox migrace VM a CT na jiný Proxmox server

By | 18/09/2022

Proxmox migrace VM a CT na jiný Proxmox server Proxmox migrace VM a CT na jiný Proxmox server Motivace: Tento článek popisuje, jak provést migraci virtuální stanice (VM) či kontejneru (CT) na jiný Proxmox server. OS: Implementace byla prakticky prováděna na open-source platformě Proxmox verze 7.2-3 a 8.1-5. Vysvětlivky: Původní Proxmox (PVE) server běží na… Read More »