Proxmox – privilégovaný a neprivilégovaný kontejner

By | 14/02/2023

Last Updated on 21/02/2023 by administrator

Proxmox – privilégovaný a neprivilégovaný LXC kontejner

Proxmox VE (Virtual Environment) nabízí dva typy kontejnerů – privilégovaný a neprivilégovaný. Rozdíl mezi nimi spočívá v tom, jak jsou kontejnery konfigurovány a jakým způsobem komunikují s hostitelským systémem.

Neprivilégovaný kontejner

Neprivilégovaný kontejner (také známý jako LXC 2.0) je kontejner s omezeným přístupem k systémovým zdrojům hostitelského systému. Tyto kontejnery se chovají jako samostatné operační systémy s vlastními procesy a soubory. Neprivilégované kontejnery se často používají jako bezpečný prostor pro spuštění aplikací, které nejsou důvěryhodné nebo které by mohly poškodit hostitelský systém.

V závislosti na potřebách a požadavcích na vaše prostředí můžete volit mezi privilégovanými a neprivilégovanými kontejnery. Obecně platí, že neprivilégované kontejnery jsou bezpečnější, ale mohou mít omezené funkce, zatímco privilégované kontejnery nabízejí více možností, ale mohou být méně bezpečné.

Mezi výhody patří:

  1. Snadná správa a využití prostředků – Neprivilegované kontejnery využívají stejné jádro operačního systému jako hostitelský server, což usnadňuje správu a optimalizaci využití systémových prostředků.
  2. Větší bezpečnost – Neprivilegované kontejnery mají omezený přístup k hostitelskému serveru, což může snížit riziko útoku na hostitelský systém.
  3. Vyšší Rychlost – Neprivilegované kontejnery jsou běžně rychlejší než privilégované kontejnery, protože nepotřebují emulovat hardwarové prostředí.
  4. Snadná migrace – Neprivilegované kontejnery jsou snadno přenosné a mohou být snadno migrovány na jiné servery.

Vytvoření neprivilégovaného kontejneru:

Proxmox - privilégovaný a neprivilégovaný kontejner

Privilégovaný kontejner:

Privilégovaný kontejner (také známý jako LXC 1.0) má plný přístup k systémovým zdrojům hostitelského systému, včetně kernelu, sítě a hardware. Tyto kontejnery mohou spustit jakýkoliv software, včetně náročných aplikací a operačních systémů. Privilégované kontejnery jsou vhodné pro vývoj a testování aplikací, které vyžadují plný přístup k systémovým zdrojům.

Mezi výhody patří:

  1. Přístup k jádru: Kontejner má přístup k jádru hostitelského systému, což mu umožňuje spouštět aplikace, které vyžadují přímý přístup k hardwaru.
  2. Vyšší výkon: Vzhledem k tomu, že privilégovaný kontejner má větší přístup k prostředkům hostitelského systému, může poskytnout vyšší výkon pro aplikace spuštěné uvnitř.
  3. Lepší izolace: Ačkoli privilégovaný kontejner má větší přístup k hostitelskému systému, stále poskytuje izolaci pro aplikace spuštěné uvnitř. To umožňuje snadnější správu a údržbu celého systému.

Vytvoření privilégovaného kontejneru:

Proxmox - privilégovaný a neprivilégovaný kontejner

Pokud to není nutné je obecně je doporučeno vytvářet neprivilegiovanéný kontejnery, což je při vytváření kontejneru defaulní nastavení. V praxi byl využit privilegiovanéný kontejner pro VPN služby ke kterým byl napsán článek. Důvody privilegiovaného kontejneru jsou sepsány v jednotlivých článcích:

Konfigurace StrongSwan VPN server Ubuntu 22.04

Proxmox PPTP VPN server – instalace a konfigurace + L2 Broadcast

Dobrovolný dar

Ahoj čtenáři, rád bych tě poprosil aby ses zamyslel, co je vše potřeba ke vzniku článku.
Jakožto amatérský softwarový kutil musím:

1) Nejdříve vše nastudovat v cizích jazycích.
2) Vše následně prakticky vyzkoušet.
3) Svoje poznatky a zkušenosti napsat do článku který si právě přečetl v jazyku kterému rozumíš.
4) Dát článku hlavu a patu a publikovat.

Každý článek zabere několik hodin práce, za kterou mi nikdo neplatí.
Prosím zvaž, kolik času jsem ti právě ušetřil.
Pokud ti to stojí aspoň za cenu jedné kávy, tak mi ji kup.
Předem moc děkuji.

Příspěvek tak můžeš provést zasláním libovolné částky na mé číslo účtu 1558701011/3030 Nebo můžeš dar poslat kliknutím na tento odkaz Podpořit tento WEB , který tě přesměruje na mou platební bránu Revolut.

Dar je také možné poslat ve formě Bitcoinu na BTC peněženku bc1qqdf5fp42a7srwwhh2rut8zr9x4jm5c8fqc9qw6

Veškeré peněžní prostředky budu také používat na zlepšení kvality své webové tvorby a na psaní nových technických návodů. Za každý dar předem děkuji.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *