Tag Archives: windows

windows, WIN

Proxmox Jak zvětšit disk VM (Proxmox Increase VM disk)

By | 14/03/2023

Proxmox Jak zvětšit disk VM (Proxmox Increase VM disk) Proxmox Jak zvětšit disk VM (Proxmox Increase VM disk) Motivace: Tento článek popisuje, jakým způsobem je možné zvětšit či rozšířit virtuální disk VM (virtuální stanice) na open-source platformě Proxmox. Článek nepojednává o tom, jak zvětšit disk na LXC, nýbrž pouze na VM (virtuální stanice). OS: Implementace… Read More »

Proxmox Migrace fyzického serveru

By | 05/03/2023

Proxmox Migrace fyzického serveru Proxmox Migrace fyzického serveru Motivace: Díky tomuto článku je možné zmigrovat celý OS fyzického serveru (Bare Metal server) na virtuální server (VM) v Proxmox. Celá tato Proxmox Migrace fyzického serveru probíhá “live” a to za pomocí programu Clonezilla běžících na obou strojích. Clonezilla je open-source software pro klonování disků ale také… Read More »

MSVCR100.dll MSVCP100.dll chyba

By | 03/09/2022

MSVCR100.dll MSVCP100.dll chyba MSVCR100.dll MSVCP100.dll chyba Chyba MSVCP100.dll The program can’t start because MSVCP100.dll is missing from your computer. Try reinstalling the program to fix this problem. Chyba MSVCR100.dll The program can’t start because MSVCR100.dll is missing from your computer. Try reinstalling the program to fix this problem. Řešení: Instalace balíčku Microsoft Visual C++ 2010 https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=26999… Read More »

XAPOFX1_5.dll – chyba

By | 21/07/2022

XAPOFX1_5.dll – chyba XAPOFX1_5.dll – chyba Chyba XAPOFX1_5.dll The code execution cannot proceed because XAPOFX1_5.dll was not found. Reinstalling the program may fix this problem. Řešení: Instalace balíčku Microsoft Visual C++ 2019 VC_redist_2019

MSVCR150.dll MSVCP150.dll chyba

By | 20/07/2022

MSVCR150.dll MSVCP150.dll chyba MSVCP150.dll MSVCR150.dll chyba Chyba MSVCP150.dll The program can’t start because MSVCP150.dll is missing from your computer. Try reinstalling the program to fix this problem. Chyba MSVCR150.dll The program can’t start because MSVCR150.dll is missing from your computer. Try reinstalling the program to fix this problem. Řešení: Instalace balíčku Microsoft Visual C++ 2017… Read More »

MSVCR140.dll MSVCP140.dll chyba

By | 19/07/2022

MSVCR140.dll MSVCP140.dll chyba MSVCP140.dll MSVCR140.dll chyba Chyba MSVCP140.dll The program can’t start because MSVCP140.dll is missing from your computer. Try reinstalling the program to fix this problem. Chyba MSVCR140.dll The program can’t start because MSVCR140.dll is missing from your computer. Try reinstalling the program to fix this problem. Řešení: Instalace balíčku Microsoft Visual C++ 2015… Read More »

Jak spustit .bat soubor jako administrator (.bat administrator)

By | 21/06/2022

Jak spustit .bat soubor jako administrator (.bat administrator) Jak spustit .bat soubor jako administrator (.bat administrator). OS: Implementaci je možné provést na WIN10, 8.1, 8, 7. Implementace a řešení: 1. Vytvořit zástupce libovolného souboru .bat: 2. Kliknout na zástupce pravým a zvolit Properties (Vlastnosti): 3. Kliknout na Advanced (Upřesnit): 4. Zaškrtnout Run as administrator (Spustit… Read More »

Jak vytvořit velký soubor (Windows+Linux)

By | 07/06/2022

Jak vytvořit velký soubor (Windows+Linux) Jak vytvořit velký soubor (Windows+Linux) Motivace: Díky tomuto článku lze vytvořit prázdný soubor s libovolnou velikostí v systému Windows, nebo v Linuxu. Implementace [1,2]: 1. Vytvoření prázdného souboru ve Windows: Otevřít příkazový řádek (CMD) jako administrátor: Obecná syntaxe pro vytvoření nového souboru ve Windows: fsutil file createnew <jmeno_souboru> <velikost_souboru> Příklad… Read More »

Powershell File cannot be loaded because running scripts is disabled on this system

By | 04/05/2022

Powershell cannot be loaded because running scripts is disabled on this system Problém: File <script> cannot be loaded because running scripts is disabled on this system. For more information, see about_Execution_Policies at https:/g o.microsoft.com/fwlink/?LinkID=135170, je hláška, která se může objevit při spustěni scriptu v Powershell ve Windows 10. Toto přesněji ukazuje hláška níže: PS C:\Windows\system32>… Read More »

TCP PING a příklady použití (TCP PING examples)

By | 06/04/2022

TCP PING a příklady použití (TCP PING examples) Motivace: Aplikace tcping funguje podobně jako ping, která umí měřit obousměrného zpoždění (RTT) na jakémkoliv TCP portu. TCP PING a příklady jsou zobrazeny níže. Program je možné stáhnout zde: https://www.elifulkerson.com/projects/tcping.php, nebo přímo zde: tcping a zkopírovat do adresáře C:\Windows\System32 TCP PING a příklady přepínačů: Ping na google.com.… Read More »