D3DCOMPILER_43.dll – chyba

By | 25/10/2018

Last Updated on 28/11/2021 by administrator

D3DCOMPILER_43.dll – chyba

D3DCOMPILER_43.dll

Hláška v angličtině:

The program can’t start because D3DCOMPILER_43.dll is missing from your computer. Try reinstalling the program to fix this problem.

Hláška v čestině:

Kód nejde spustit, protože se nenašel: D3DCOMPILER_43.dll. Pokuste se tento problém vyřešit přeinstalací programu.

 

D3DCOMPILER_43.dll

Řešení:

Instalace modulu DirectX:

https://www.microsoft.com/cs-cz/download/details.aspx?id=35

Případně je možné stáhnout offline instalaci – directx_Jun2010_redist

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *