Přidání počítače do domény (Join a Computer to a Domain)

By | 26/03/2020

Přidání počítače do domény (Join a Computer to a Domain)

Tento článek “Přidání počítače do domény (Join a Computer to a Domain)” je navázáním na článek Windows Server 2016 – Instalace Active Directory a vytvoření DC:

Windows Server 2016 – Instalace Active Directory a vytvoření DC

Motivace:

Článek popisuje přidání počítače (Join a Computer to a Domain) do již vytvořené domény na DC.

OS:

Implementace byla prováděna na Windows 10. Nicméně obdobný postup lze aplikovat pro WIN 7 a 8.

Legenda:

Počítač bude v článku označen jako stanice.

Implementace:

Nastavení IP adresy Domain Controlleru:

Na stanici otevřít vyhledávání kliknutím na WIN+R:

WIN+R

Zadat příkaz ncpa.cpl, který otevře síťová připojení:

ncpa.cplKliknout na síťový adaptér a vybrat Properties:

Ethernet Properties

Pokud není IPv6 protokol používán, odškrtnout fajfku u Internet Protocol Version 6 (TCP/IPv6) a následně vybrat Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) a kliknout na Properties:

Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)

Jako IP adresa DNS serveru se bude používat IP adresa Domain Controlleru (DC). Ten je díky roli AD DS také DNS serverem. V tomto případě Domain Controller běží na IP adrese 192.168.1.7. Pokud nebude nakonfigurovaný správně DNS server, stanice nebude moci připojit do domény:

Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) Properties

Pozn. Pokud již nakonfigurovaný DHCP server přiřazuje IP adresu Domain Controlleru, nemusí se IP adresa konfigurovat staticky.

Přiřazení stanice do domény:

Klávesovou zkratkou WIN+BREAK se otevřou základní informace o stanici:

 Join a Computer to a Domain, Přidání počítače do domény WIN+BREAK

Kliknout na Change settings:

view basic information about your computer

Kliknout na Change…:

 Join a Computer to a Domain, Přidání počítače do doményLibovolně je možné změnit jméno stanice (zde byla stanice pojmenována jako MZWS01). Kliknout na Domain a jako doména bude zvolena martinuvzivot.cz (tato doména byla vytvořena již na Domain Controlleru, v článku Windows Server 2016 – Instalace Active Directory a vytvoření DC). Kliknout na OK:

 Join a Computer to a Domain, Přidání počítače do domény

Mělo by se objevit okno s přihlašovacími údaji.  Použijí se stejné přihlašovací údaje jako má Domain Controller (jako k přihlášení na plochu Windows Serveru 2016):

 Join a Computer to a Domain, Přidání počítače do domény

Pokud se neobjeví okno s přihlašovacími údaji a místo něj vyskočí chyba, pravděpodobně je IP adresa DNS serveru (resp. Domain Controlleru) nastavená na síťovém adaptéru stanice špatně, nebo je blokován port UDP/53.

Pozn. Pro úspěšné připojení stanice k doméně by měly býti povoleny všechny porty níže [1]:

  • TCP : 88, 135, 139, 389, 445, 49152-65535 (High Ports)
  • UDP : 53, 123, 137, 138, 389, 123, 49152-65536 (High Ports)

Při úspěšném přihlášení k doméně vyskočí okno Welcome to the martinuvzivot.cz domain:

 Join a Computer to a Domain, Přidání počítače do doményNásledně je nutné restartovat stanici:

Přidání počítače do domény

Ověření na DC:

Po rebootu stanice si otevřít Server Manager na Domain Controlleru, na kterém byla stanice asociována:

Server Manager

Nahoře vpravo kliknout na Tools > Active Directory Users and Computers:

Active Directory Users and Computers

Kliknou na patřičnou doménu, do které byla zaregistrována stanice (v tomto případě martinuvzivot.cz). Ve složce Computers by měla býti viděna stanice MZWS01.

 Join a Computer to a Domain, Přidání počítače do domény Active Directory Users and Computers

Stanice byla přiřazena pod doménu martinuvzivot.cz. Celý DNS název stanice je MZWS01.martinuvzivot.cz. Přiřazení do DNS manageru lze vidět v Server Manageru pod Tools > DNS:

DNS manager

Přidání počítače do domény

Zdroj:

[1] https://serverfault.com/questions/873289/port-needed-to-join-to-domain-throw-powershell

 

One thought on “Přidání počítače do domény (Join a Computer to a Domain)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *