Factory restart Cisco Aironet (Cisco Access Point)

By | 10/11/2020

Last Updated on 10/11/2020 by administrator

Factory restart Cisco Aironet (Cisco Access Point)

Factory restart Cisco Aironet (Cisco Access Point)

Motivace:

Díky tomuto článku lze provést obnovu či restart do továrního nastavení Cisco AP AIRONETu (tzv. Factory restart Cisco AP) a to například v případě potřeby zapomenutí přihlašovacích údajů, či byl problém s asociací na WLC controller.

Model:

Implementace byla prováděna na modelu Cisco Aironet 1242, což je starší model, nicméně předpokládám, že stejný či podobný návod bude aplikovatelný pro novejší modely Cisco Aironetu.

Příprava [1]:

1. Nejdříve je nutné být zapojený přes konzolový kabel – to bude potřeba pro pozdější zadávání příkazů.

2. Lokalizovat tlačítko “MODE” (zde je uvedeno pro model Cisco Aironet 1242):

Factory restart Cisco Aironet

Implementace [1]:

1. Vypojit externí napájení či napájení přes PoE (Power over Ethernet).

2. Stisknout a držet tlačítko “MODE” zatímco je AP vypnuté.

3. Znovu připojit externí napájení či napájení přes PoE, zatímco je nutné, aby bylo stále tlačítko “MODE” drženo a to do doby, dokud se neobjeví v konzoli:

ap: button is pressed, wait for button to be released...

..až v této chvíli je možné tlačítko “MODE” pustit.

Mělo by se objevit něco jako:

button pressed for 40 seconds

Po chvíli se v konzoli se objeví:

ap:

4. Vypsat obsah paměti flash pomocí příkazu dir flash:

ap: dir flash:

Výpis příkazu dir flash:

Directory of flash:/

2  -rwx 97505          event.log
18  drwx 128           c1240-rcvk9w8-mx
4  -rwx 27            private-config
3  -rwx 97464          lwapp_reap.cfg
5  -rwx 155           env_vars
6  drwx 0            configs
9  -rwx 280           lwapp_officeextend.cfg
17  drwx 448           c1240-k9w8-mx.124-25e.JAO6
8  -rwx 30980          lwapp_non_apspecific_reap.cfg
10  -rwx 8216           private-multiple-fs

8675328 bytes available (7323648 bytes used)

5. Nyní je potřeba vymazat private-multiple-fs příkazem delete flash:private-multiple-fs:

ap: delete flash:private-multiple-fs

Výpis příkazu delete flash:private-multiple-fs:

Are you sure you want to delete "flash:private-multiple-fs" (y/n)?y
File "flash:private-multiple-fs" deleted

6. A provést reset:

ap: reset

Výpis příkazu reset:

Are you sure you want to reset the system (y/n)?y
System resetting...

Po restartu použít k přihlášení do módu “enable” přihlašovací údaje “Cisco/Cisco”, případně pouze heslo “Cisco”:

AP4055.3994.78ae>enable
Password:Cisco
AP4055.3994.78ae#

7. Nakonec je nutné vymazat private-config a následným rebootem je vše hotovo:

AP4055.3994.78ae#clear capwap private-config
AP4055.3994.78ae#clear lwapp private-config
AP4055.3994.78ae#reload

Stisknout Enter a provede se reload:

Proceed with reload? [confirm]

Zdroj:

[1] https://popravak.wordpress.com/2014/08/26/resetting-cisco-capwaplwap-access-point-to-factory-defaults/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *