Import Virtual Cisco WLC to VirtualBox (Import Cisco WLC do VirtualBoxu)

By | 17/11/2020

Import Virtual Cisco WLC to VirtualBox (Import Cisco WLC do VirtualBoxu)

Import Virtual Cisco WLC to VirtualBox.

Motivace:

Jednoduché stažení virtuálního Cisco WLC .ova souboru a následný import do VirtualBoxu není možný, jelikož je tento soubor určený pouze pro VMware Workstation Player. Proto byl vytvořen tento článek který popisuje step-by-step návod jak postupovat při importu a úspěšně nainstalovat virtuální Cisco WLC ve VirtualBoxu.

Verze WLC:

Praktická implementace byla otestována na WLC verzi 8.0.152.0. Stejně tak byla také prakticky otestována na verzi 8.10.130.0. Čili předpokládám, že obdobný postup bude aplikovatelný pro všechny virtuální verze Cisco WLC.

Implementace [1]:

1. Stažení virtuálního Cisco WLC:

Lze přímo ze stránek Cisco, kde je nutné být pro stažení zaregistrovaný:

https://software.cisco.com/download/home/284464214/type/280926587/release/8.0.152.0

2. Rozbalení a import do programu VirtualBox:

Rozbalit stažený soubor AIR-CTVM-K9-8-0-152-0.ova. Rozbalit je možné programem 7-zip, který je volně ke stažení.

Import Virtual Cisco WLC to VirtualBox

Měly by se objevit 4 hlavní soubory, které mohou být rozbaleny do stejné složky jako AIR-CTVM-K9-8-0-152-0.ova:

  • AS_CTVM_8_0_152_0.iso
  • AS_CTVM_8_0_152_0.mf
  • AS_CTVM_8_0_152_0.ovf
  • AS_CTVM_8_0_152_0.vmdk

Import Virtual Cisco WLC to VirtualBox

Původní stažený soubor AIR-CTVM-K9-8-0-152-0.ova otevřít přes VirtualBox Manager:

Import Virtual Cisco WLC to VirtualBox

Import virtuálního Cisco WLC do Virtualboxu se provede kliknutím na tlačítko Import:

Import Virtual Cisco WLC to VirtualBox

Pozn. Pokud by byl ihned virtuální Cisco WLC spušten, objeví se hláška “FATAL: No bootable medium found! System halted”. To znamená, že není možné nabootovat virtuální Cisco WLC.

FATAL: No bootable medium found! System halted

3. Nastavení Controller: IDE a Controller: SCSI:

Proto je potřeba provést dodatečné úpravy v Settings:

virtualbox settings

V rubrice Storage, kliknout na Controller: IDE a kliknout na ikonku optického disku:

VirtuaBox - Controller: IDE

Kliknout na Choose disk:

VirtualBox - Choose disk

Kliknout na Add:

VirtualBox Add Cisco WLC

Vybrat soubor AS_CTVM_8_0_152_0.iso:

Import Virtual Cisco WLC to VirtualBox

Na soubor AS_CTVM_8_0_152_0.iso kliknout a pak na Choose:

cisco WLC iso

Pod Controller: SCSI je potřeba odstranit soubor AS_CTVM_8_0_152_0.vdi:

VirtuaBox - Controller: SCSI

Opět rubrice Storage, kliknout na Controller: SCSI a kliknout na ikonku hard disku:

Kliknout na Choose existing disk:

VirtualBox - Choose existing disk

Kliknout na Add:

VirtualBox Add Cisco WLC

Vybrat soubor AS_CTVM_8_0_152_0.vmdk:

Import Virtual Cisco WLC to VirtualBox

Na soubor AS_CTVM_8_0_152_0.vmdk kliknout a pak na Choose:

cisco WLC vmdk

Aktuální stav pod rubrikou Storage by měl vypadat následovně:

  • Pod Controller: IDE soubor AS_CTVM_8_0_152_0.iso (jako optický disk)
  • Pod Controller: SCSI soubor AS_CTVM_8_0_152_0.vmdk (jako harddisk)

Import Virtual Cisco WLC to VirtualBox

5. Úprava Boot Order:

Boot order by měl být následující:

  1. Hard Disk
  2. Optical

boot order cisco WLC

6. Dodatečné opravení chyby “Invalid settings detected”:

VirtualBox - Invalid settings detected

Chybu lze opravit v rubrice Display nastavením Video Memory alespoň na 10 MB:

VirtualBox - Invalid settings detected

Pod rubrikou Network zkontrolovat, že je povolený síťový adaptér (Enable Network Adapter). Je-li potřeba, aby byl virtuální Cisco WLC na stejném subnetu jako fyzická síťová karta, je možné v rubrice Network nastavit Bridged Adapter a vybrat jméno fyzické síťové karty. Jméno fyzického adaptéru se dá najít ve vlastnostech (Properties) příslušného síťového adaptéru. V tomto případě se jedná o Qualcomm Atheros AR8171/8175 PCI-E Gigabit Ethernet Controller (NDIS 6.30):

Zdroj:

[1] https://blog.cauwersin.com/2015-01-10-running-a-cisco-virtual-wireless-controller-in-virtualbox

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *