Hledání duplicitních souborů (How to Find Duplicate Files)

By | 02/02/2021

Hledání duplicitních souborů (How to Find Duplicate Files)

Pro hledání duplicitních souborů využijeme veřejně známý program Total Commander, který je možné stáhnout zde: https://www.ghisler.com/download.htm.

Spustit Total Commander a pomocí klávesové zkratky Alt+F7 se vyvolá možnost Hledání souborů, nebo je možné se v hlavní nabídce proklikat, jak ukazuje obrázek níže k Příkazy > Hledat…

hledat

V rubrice „Obecné“ kliknout na “>>” vybrat složku, kde se má hledat. Je možné hledat také celém disku. V poli Hledat soubory lze libovolně definovat např. typy přípony souborů, ale pole Hledat soubory nemusí být povinně vyplněno. Zde je příklad hledání duplikovaných obrázků s příponou .jpg ve složce D:\My\Photos\2019

Hledání duplicitních souborů

V rubrice “Rozšířené” zakliknout Najít stejné soubory. Dále zakliknout Stejná velikost. Povětšinou duplikované soubory mají stejnou velikost a stejný obsah, proto budou také zakliknuty.

Pozn. Stejný obsah porovná dva a více souboru bajt po bajtu, díky tomu je výpočet náročný a hledání trvá dlouho, proto nebude volba zakliknuta. Také je možné zakliknout Stejný název, ale z praxe jsem našel spoustu stejných souborů s jiným jménem, proto tato volba nebude zakliknuta.

Nakonec kliknout na Hledat:

Hledání duplicitních souborů

Nějakou dobu může trvat, než dojde k nalezení všech duplikovaných souborů. Výsledek hledaní níže ukazuje všechny duplikované soubory. Dva či více stejné soubory jsou odděleny od ostatních čárkovanou lajnou:

Hledání duplicitních souborů

Zdroj:

[1] https://youtu.be/Jk54nLiTeG0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *