PuTTY vytvoření vlastního nastavení

By | 13/06/2019

Last Updated on 14/12/2020 by administrator

PuTTY vytvoření vlastního nastavení

PuTTY vytvoření vlastního nastavení

Program ke stažení zde: https://www.putty.org/

Kliknout na Default Settings a následně kliknout na Load:

PuTTY vytvoření vlastního nastavení

Níže ukazují užitečné příklady, jak si nastavit si své defaultní parametry podle obrázků níže.

Příklad 1: Nastavení kódování UTF-8:

Kliknout na Translation a pod Remote character set vybrat kódování UTF-8:

putty

Příklad 2: Opravení numerické klávesnice v Linuxu (Vim, Nano, ..):

Kliknout na Features a zaškrtnout Disable application keypad mode:

Disable application keypad mode

Příklad 3: Logování všech relací:

Kliknout na Logging a pod Session logging vybrat kódování All session output. Na disku C: byla vytvořená složka logs, kde se bude ukládát logovací soubor putty.log:

putty logging

Když je vše nastaveno, kliknout na Session:

putty logging

Kliknout znovu na Default Settings a následně kliknout na Save. Tímto se uloží námi nastavená konfigurace do Default Settings:

PuTTY vytvoření vlastního nastavení

Případě, že soubor putty.log existuje, bude při každém připojení ke vzdálené stanici dotázáno, zda soubor putty.log přepsat (Yes), nebo pokračovat v zapisování (No), či vypnout logování (Cancel):

PuTTY vytvoření vlastního nastavení

Pokud mi vadí vyskakující okno při každém připojení ke vzdálené stanici uvedené výše, mohu automaticky v Session > Logging zvolit zda chci vždy přepsat logovací soubor putty.log (Always overwrite it), nebo pokračovat v zápisu v souboru putty.log (Always append to the end of it):

PuTTY vytvoření vlastního nastavení

Důležitá poznámka: Pokud se mi logovací soubor neukazuje ve složce logs, pravděpodobně je problém s právy složky a je nutné povolit složku logs pro zápis. Podle nastavení Windows se může stát, že nemusí být povolený zápis na disk C.

TIP: Logování s časovou značkou:

Je možné logovat každé zařízení zvlášť pomocí časové značky a IP adresy, či hostname. Stačí nastavit log soubor ve formátu. V tomto případě bude logovací soubor opět zapsán do složky logs nastaven ve formátu &Y-&M-&D-&T-&H.log

putty logs with timestamp

Legenda:

&Y – rok
&M – měsíc
&D – den
&T – čas
&H – IP adresa či hostname stanice
&P – číslo portu (nebylo použito v příkladu)

Ukázka logovacích souborů s časovou značkou:

PuTTY vytvoření vlastního nastavení

Pozn. Všechno toto nastavení se ukládá do registrů v cestě Computer\HKEY_CURRENT_USER\Software\SimonTatham\PuTTY\Sessions\Default%20Settings. Pro uložení přednastavených parametrů je nutné exportovat nastavení.

Zdroje:

https://kb.fortinet.com/kb/documentLink.do?externalID=FD36043

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *