Jak zvětšit oddíl LVM na Ubuntu (Ubuntu Extend LVM space)

By | 08/06/2023

Last Updated on 17/06/2023 by administrator

Jak zvětšit oddíl LVM na Ubuntu (Ubuntu Extend LVM space)

Jak zvětšit oddíl LVM na Ubuntu (Ubuntu Extend LVM space)

Motivace:

Při instalaci Ubuntu lze vidět, že Ubuntu installer nechal ve výchozím nastavení téměř polovinu místa nepoužitelnou, což ukazuje obrázek níže. Přesný důvod mi není znám, nicméně, je možné provést rozšíření LVM oddílu díky návodu níže:

Jak zvětšit oddíl LVM na Ubuntu (Ubuntu Extend LVM space)

OS:

Implementace byla prakticky vyzkoušena na Ubuntu 22.04 LTS, konkrétně pod programem VirtualBox 7.0.8.

Implementace:

Příkazem níže, lze vidět, že aktuální velikost souborového systému (File Systems) /dev/mapper/ubuntu–vg-ubuntu–lv je 12 GB:

df -h

Z výpisu df -h lze vidět, že file systém /dev/mapper/ubuntu–vg-ubuntu–lv má přiřazenou kapacitu 12 GB.

Filesystem             Size Used Avail Use% Mounted on
tmpfs               198M 1.1M 197M  1% /run
/dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv  12G 8.0G 2.8G 75% /
tmpfs               989M   0 989M  0% /dev/shm
tmpfs               5.0M   0 5.0M  0% /run/lock
/dev/sda2             2.0G 130M 1.7G  8% /boot
tmpfs               198M 4.0K 198M  1% /run/user/1000

Pro výpis Volume group použit příkaz níže:

vgdisplay

Z výpisu vgdisplay lze vidět, že řádek Free PE / Size ukazuje, že je možné rozšířit disk o dalších 11,5 GB

 --- Volume group ---
 VG Name        ubuntu-vg
 System ID
 Format        lvm2
 Metadata Areas    1
 Metadata Sequence No 2
 VG Access       read/write
 VG Status       resizable
 MAX LV        0
 Cur LV        1
 Open LV        1
 Max PV        0
 Cur PV        1
 Act PV        1
 VG Size        <23.00 GiB
 PE Size        4.00 MiB
 Total PE       5887
 Alloc PE / Size    2943 / <11.50 GiB
 Free PE / Size    2944 / 11.50 GiB
 VG UUID        Zv73Px-bF6m-0ay1-aP6c-tVXB-gQ7N-wv5a3k

Pro rozšíření logického svazku ubuntu-vg na maximální možnou kapacitu použít příkaz níže:

lvextend -l +100%FREE /dev/ubuntu-vg/ubuntu-lv

Pozn. pokud se zobrazí chybová hláška /etc/lvm/archive: mkdir failed: No space left on device, je potřeba něco vymazat a až poté použít příkaz výše znovu.

Výstup příkazu lvextend -l +100%FREE /dev/ubuntu-vg/ubuntu-lv ukazuje, že logický svazek byl úspěšně rozšířen:

Size of logical volume ubuntu-vg/ubuntu-lv changed from <11.50 GiB (2943 extents) to <23.00 GiB (5887 extents).
Logical volume ubuntu-vg/ubuntu-lv successfully resized.

Ověřit zvětšení logického svazku příkazem níže:

vgdisplay

Výstup příkazu vgdisplay ukazuje, že parametr VG Size a Alloc PE / Size ukazuje stejnou kapacitu, zatímco Free PE / Size značí, že všechno volné místo bylo použito.

 --- Volume group ---
 VG Name        ubuntu-vg
 System ID
 Format        lvm2
 Metadata Areas    1
 Metadata Sequence No 3
 VG Access       read/write
 VG Status       resizable
 MAX LV        0
 Cur LV        1
 Open LV        1
 Max PV        0
 Cur PV        1
 Act PV        1
 VG Size        <23.00 GiB
 PE Size        4.00 MiB
 Total PE       5887
 Alloc PE / Size    5887 / <23.00 GiB
 Free PE / Size    0 / 0
 VG UUID        Zv73Px-bF6m-0ay1-aP6c-tVXB-gQ7N-wv5a3k

Nyní byl logický svazek zvětšen. Nicméně nad tímto logickým svazkem (Logical Volumes) je nutné rozšířit souborový systém (File System). Pěkně to ukazuje obrázek níže:

Jak zvětšit oddíl LVM na Ubuntu (Ubuntu Extend LVM space)To, že byl zatím nebyl souborový systém (File System) rozšířen, lze vyčíst s df -h příkazu, který bude zatím ukazovat původní velikost. Příkazem resize2fs dojde k rozšíření souborového systému (File Systems) na maximální kapacitu:

resize2fs /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv

Výstup příkazu resize2fs /dev/mapper/ubuntu–vg-ubuntu–lv by měl vypadat následovně:

resize2fs 1.46.5 (30-Dec-2021)
Filesystem at /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv is mounted on /; on-line resizing required
old_desc_blocks = 2, new_desc_blocks = 3
The filesystem on /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv is now 6028288 (4k) blocks long.

Příkazem níže ověřit zvětšení souborového systému (File Systems):

df -h

Výstup příkazu df -h ukazuje, že byl souborového systému (File Systems) úspěšně rozšířen.

Filesystem             Size Used Avail Use% Mounted on
tmpfs               198M 1.1M 197M  1% /run
/dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv  23G 8.0G  14G 38% /
tmpfs               989M   0 989M  0% /dev/shm
tmpfs               5.0M   0 5.0M  0% /run/lock
/dev/sda2             2.0G 130M 1.7G  8% /boot
tmpfs               198M 4.0K 198M  1% /run/user/1000

Vše hotovo.

Zdroj:

[1] https://packetpushers.net/ubuntu-extend-your-default-lvm-space/

Dobrovolný dar

Ahoj čtenáři, rád bych tě poprosil aby ses zamyslel, co je vše potřeba ke vzniku článku.
Jakožto amatérský softwarový kutil musím:

1) Nejdříve vše nastudovat v cizích jazycích.
2) Vše následně prakticky vyzkoušet.
3) Svoje poznatky a zkušenosti napsat do článku který si právě přečetl v jazyku kterému rozumíš.
4) Dát článku hlavu a patu a publikovat.

Každý článek zabere několik hodin práce, za kterou mi nikdo neplatí.
Prosím zvaž, kolik času jsem ti právě ušetřil.
Pokud ti to stojí aspoň za cenu jedné kávy, tak mi ji kup.
Předem moc děkuji.

Příspěvek tak můžeš provést zasláním libovolné částky na mé číslo účtu 1558701011/3030 Nebo můžeš dar poslat kliknutím na tento odkaz Podpořit tento WEB , který tě přesměruje na mou platební bránu Revolut.

Dar je také možné poslat ve formě Bitcoinu na BTC peněženku bc1qqdf5fp42a7srwwhh2rut8zr9x4jm5c8fqc9qw6

Veškeré peněžní prostředky budu také používat na zlepšení kvality své webové tvorby a na psaní nových technických návodů. Za každý dar předem děkuji.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *