Příkaz “ls” a změna barev

By | 07/09/2019

Last Updated on 14/12/2020 by administrator

Příkaz “ls” a změna barev

Příkaz “ls” a jeho změna barev.

OS:

Implementace byla prakticky prováděna na Ubuntu 12.04.5 LTS, Ubuntu 18.04 LTS a Ubuntu 20.04 LTS. Předpokládám, že postup je také aplikovatelný na ostatní verze Ubuntu.

Před změnou:

ls

V domovské složce (cd ~) změnit práva pro skrytý soubor .bashrc:

chmod 744 ~/.bashrc

Editovat soubor .bashrc:

vim ~/.bashrc

Do souboru .bashrc přidat až nakonec:

alias ls='ls --color'
LS_COLORS='di=1:fi=0:ln=31:pi=5:so=5:bd=5:cd=5:or=31:mi=0:ex=35:*.rpm=90'
export LS_COLORS

Načíst soubor .bashrc, který se zapíše permanentně:

source ~/.bashrc

Alternativně pomocí:

. ~/.bashrc

Po změně:
ls

Změny se zachovají i po rebootu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *