Nastavení IP adresy ve Windows přes CMD

By | 29/12/2017

Last Updated on 18/01/2022 by administrator

Nastavení IP adresy ve Windows přes CMD

Nastavení IP adresy ve Windows.

Setkal jsem se u WIN8 s nemožností manuálního nastavení IP adresy, masky, defaultní brány a DNS serverů v ovládacích panelech. Pomohlo mi  nastavit síťový adaptér přes administrátora v příkazovém řádku.

Je nutné zjistit jméno síťového adaptéru v Ovládacích Panelech.

Control Panel\Network and Internet\Network Connections

Nastavení IP adresy ve Windows

V mém případě budeme konfigurovat bezdrátový adaptér.

Nyní otevřít příkazový řádek jako administrátor:

run as administrator

Obecná syntaxe pro nastavení sítě (IP adresa, síťová maska a výchozí brána):

netsh interface ip set address [name=]InterfaceName [source=]{dhcp | static [addr=]IPAddress [mask=]SubnetMask [gateway=]{none | DefaultGateway[[gwmetric=]GatewayMetric]}}

Mé nastavení IP adresy, síťové masky a výchozí brány:

  • statické nastavení:
netsh interface ip set address name="Wireless Network Connection" static 192.168.0.100 255.255.255.0 192.168.0.1

, kde 192.168.0.100 je IP adresa, 255.255.255.0 je síťová maska a 192.168.0.1 je výchozí brána

  • automatické (DHCP) nastavení:
netsh interface ip set address name="Wireless Network Connection" dhcp

Obecná syntaxe pro nastavení primárního a sekundárního DNS serveru:

set dns [name=]InterfaceName [source=]{dhcp | static [addr=]{DNSAddress | none}} [[ddns=]{disabled | enabled}] [[suffix=]{interface | primary}]

Mé nastavení DNS serverů:

netsh interface ip set dns "Wireless Network Connection" static 8.8.8.8

Nastavení sekundárního a dalších DNS serverů se provede s malinko odlišnou syntaxí:

netsh interface ip add dns "Wireless Network Connection" 8.8.4.4 index=2
netsh interface ip add dns "Wireless Network Connection" 195.113.144.194 index=3
netsh interface ip add dns "Wireless Network Connection" 1.1.1.1 index=4

Obecná syntaxe nastavení statické cesty:

route add destination_network MASK subnet_mask gateway_ip metric_cost

Nastavení statické cesty:

route add 192.168.35.0 MASK 255.255.255.0 192.168.0.2

Nastavení statické cesty i s metrikou 2:

route add 192.168.35.0 MASK 255.255.255.0 192.168.0.2 METRIC 2

Nastavení statické cesty, tak aby se po rebootu zachovala (-p):

route -p add 192.168.35.0 MASK 255.255.255.0 192.168.0.2

Nastavení statické cesty s definicí rozhraní, tak aby se po rebootu zachovala:

route -p add 192.168.35.0 MASK 255.255.255.0 192.168.0.2 IF 20

Pozn. ID rozhraní se získá příkazem: netsh interface ipv4 show interfaces (zde ID 20)

Nastavení statické cesty s definicí rozhraní a bez použití next hop adresy, tak aby se po rebootu zachovala:

route -p add 192.168.35.0 MASK 255.255.255.0 0.0.0.0 IF 20

Vymazání statické cesty:

route delete 192.168.35.0 MASK 255.255.255.0 192.168.0.2

TIP – Koexistence DHCP IP adresy a statické IP:

Windows 10 umožňuje od verze 1703 použít DHCP IP adresu a zároveň nakonfigurovat statickou IP adresu. [1]

Otevřít příkazový řádek jako administrátor a zjistit ID rozhraní příslušné síťové karty:

netsh interface ipv4 show interfaces

Nastavit příslušné rozhraní pro koexistenci DHCP se statickou IP adresou:

netsh interface ipv4 set interface "20" dhcpstaticipcoexistence=enable

Ověření nastavení koexistence:

netsh interface ipv4 show interface 20 | findstr coexistence

Nastavení statické IP adresy na příslušném rozhraní:

netsh interface ipv4 add address "20" 192.168.88.30 255.255.255.0

Ověření nakonfigurování IP adresy:

ipconfig | findstr 192.168.88.30

Vymazání statické IP adresy na příslušném rozhraní:

netsh interface ipv4 del address "20" 192.168.88.30 255.255.255.0

Zdroj:

[1] https://superuser.com/questions/679134/add-a-static-ip-alias-to-a-dhcp-interface-on-windows-8-and-above

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *