Vypnutí IPv6 adresy / IPv6 protokolu v Linuxu

By | 21/02/2020

Last Updated on 09/07/2020 by administrator

Vypnutí IPv6 adresy / IPv6 protokolu v Linuxu

Článek se zaměřuje na vypnutí IPv6 adresy, resp. IPv6 protokolu.

OS:

Implementace byla prováděna na Ubuntu 18.04 LTS, postup není aplikovatelný na Ubuntu 17.04 a níže.

Implementace:

IPv6 protokol je automaticky povolen na Ubuntu 18.04 LTS. To se dá zjistit pomocí příkazu ip a:

ip a

Výpis příkazu ip a:

1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
inet 127.0.0.1/8 scope host lo
valid_lft forever preferred_lft forever
inet6 ::1/128 scope host
valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
link/ether 00:27:0e:0e:c6:e5 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
inet 192.168.88.15/24 brd 192.168.88.255 scope global eth0
valid_lft forever preferred_lft forever
inet6 fe80::227:eff:fe0e:c6e5/64 scope link
valid_lft forever preferred_lft forever

Boldem označený text výpisu značí povolení IPv6 protokolu.

Nejrychlejší a nejjednodušší dočasná metoda vypnutí IPv6 protokolu je pomocí příkazů:

sudo sysctl -w net.ipv6.conf.all.disable_ipv6=1
sudo sysctl -w net.ipv6.conf.default.disable_ipv6=1

Absence řetezce inet6 při výpisu ip a ukazuje, že IPv6 protokol byl vypnutý:

Výpis příkazu ip a:

1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
inet 127.0.0.1/8 scope host lo
valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
link/ether 00:27:0e:0e:c6:e5 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
inet 192.168.88.15/24 brd 192.168.88.255 scope global eth0
valid_lft forever preferred_lft forever

Nicméně po restartu se nezachovají nakonfigurované změny a tak je nutné provést úpravu jinde.

Vypnutí IPv6 adresy – nastavení trvalých změn

Doporučenou metodou vypnutí IPv6 protokolu po restartu je konfigurace GRUP boot loaderu, což se provede editací /etc/default/grub:

sudo vim /etc/default/grub

Zakomentovat níže uvedené řádky:

#GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT=""
#GRUB_CMDLINE_LINUX=""

A přidat řádky níže:

GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="ipv6.disable=1"
GRUB_CMDLINE_LINUX="ipv6.disable=1"
Uložit soubor a aplikovat GRUB změny pomocí příkazu níže:
sudo update-grub

Výpis příkazu update-grub:

Sourcing file `/etc/default/grub'
Generating grub configuration file ...
Found linux image: /boot/vmlinuz-4.15.0-29-generic
Found initrd image: /boot/initrd.img-4.15.0-29-generic
Found memtest86+ image: /boot/memtest86+.elf
Found memtest86+ image: /boot/memtest86+.bin
done

Provést reboot Ubuntu.

reboot

Upozornění: Při vypnutí IPv6 protokolu přestal fungovat program fping , který používá např. smokeping.

user@user:~$ fping
(null): can’t create raw socket (must run as root?) : Address family not supported by protocol

Povolení IPv6 adresy / IPv6 protokolu

To se provede opačným způsobem

Doporučenou metodou vypnutí IPv6 protokolu po restartu je konfigurace GRUP boot loaderu, což se provede editací /etc/default/grub:

sudo vim /etc/default/grub

Odkomentovat níže uvedené řádky:

GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT=""
GRUB_CMDLINE_LINUX=""

A zakomentovat řádky níže:

#GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="ipv6.disable=1"
#GRUB_CMDLINE_LINUX="ipv6.disable=1"
Uložit soubor a aplikovat GRUB změny pomocí příkazu níže:
sudo update-grub

Výpis příkazu update-grub:

Sourcing file `/etc/default/grub'
Generating grub configuration file ...
Found linux image: /boot/vmlinuz-4.15.0-29-generic
Found initrd image: /boot/initrd.img-4.15.0-29-generic
Found memtest86+ image: /boot/memtest86+.elf
Found memtest86+ image: /boot/memtest86+.bin
done

Hotovo. Volitelně provést reboot Ubuntu.

Zdroj: https://linuxconfig.org/how-to-disable-ipv6-address-on-ubuntu-18-04-bionic-beaver-linux

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *