phpMyAdmin – Warning in ./libraries/plugin_interface.lib.php#551

By | 01/09/2020

phpMyAdmin – Warning in ./libraries/plugin_interface.lib.php#551

Chybová hláška: Warning in ./libraries/plugin_interface.lib.php#551

Motivace:

Článek popisuje, jak vyřešit problém s nekompatibilitou mezi phpMyAdmin v4.6.6 a PHP verzí 7.2.

Chybová hláška: Warning in ./libraries/plugin_interface.lib.php#551

Warning in ./libraries/plugin_interface.lib.php#551

OS:

Implementace byla prováděna na Ubuntu 18.04 LTS.

Implementace [1]:

Ověření verze phpMyAdmin:

dpkg -l | grep phpmyadmin

Ověření verze PHP:

php -v

Provést backup souboru plugin_interface.lib.php:

sudo cp /usr/share/phpmyadmin/libraries/plugin_interface.lib.php /usr/share/phpmyadmin/libraries/plugin_interface.lib.php.bak

Editovat plugin_interface.lib.php:

sudo vim /usr/share/phpmyadmin/libraries/plugin_interface.lib.php

V souboru plugin_interface.lib.php vyhledat:

if (! is_null($options) && count($options) > 0) {

Pokud neexistuje if (! is_null($options) && count($options) > 0) { vyhledat:

if ($options != null && count($options) > 0)

a tento řetezec nahradit tímto:

if (! is_null($options) && count((array)$options) > 0) {

Uložit a zavřít soubor.

Nyní by měl import proběhnout úspěšně.

myphpadmin import

Zdroj:

[1] https://devanswers.co/problem-php-7-2-phpmyadmin-warning-in-librariessql-count/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *