phpMyAdmin – Warning in ./libraries/sql.lib.php#613

By | 07/09/2020

Last Updated on 28/11/2021 by administrator

phpMyAdmin – Warning in ./libraries/sql.lib.php#613

Chybová hláška: Warning in ./libraries/sql.lib.php#613

Motivace:

Článek popisuje, jak vyřešit problém s nekompatibilitou mezi phpMyAdmin v4.6.6 a PHP verzí 7.2.

Chybová hláška: Warning in ./libraries/sql.lib.php#613

Warning in ./libraries/sql.lib.php#613

OS:

Implementace byla prováděna na Ubuntu 18.04 LTS.

Implementace [1]:

Ověření verze phpMyAdmin:

dpkg -l | grep phpmyadmin

Ověření verze PHP:

php -v

Provést backup souboru sql.lib.php:

sudo cp /usr/share/phpmyadmin/libraries/sql.lib.php /usr/share/phpmyadmin/libraries/sql.lib.php.bak

Editovat sql.lib.php:

sudo vim /usr/share/phpmyadmin/libraries/sql.lib.php

V souboru sql.lib.php vyhledat:

(count($analyzed_sql_results['select_expr'] == 1)

a tento řetezec nahradit tímto:

((count($analyzed_sql_results['select_expr']) == 1)

Uložit a zavřít soubor.

Hotovo!

Zdroj:

[1] https://devanswers.co/problem-php-7-2-phpmyadmin-warning-in-librariessql-count/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *