Sdílení složek ve Windows

By | 23/06/2019

Sdílení složek ve Windows

Řešení problémů se Sdílení složek ve Windows (XP, 7, 8, 8.1, 10) je popsán níže.

Vysvětlivky v článku:

 • Klient – žádá o připojení k aplikační službě přes síť (zde SMB server ). Prostě se klient potřebuje připojit do síťové složky SMB serveru
 • Server – běží na něm aplikační služba SMB (na TCP portu 445). Jednoduše sdílí složku pro připojené klienty.
  • Pro příklad běží na IP adrese 10.0.0.248

Běží SMB server? Je schopný se na něj klient připojit?

Příklad: Předpokládejme, že server běží na IP adrese 10.0.0.248.

a) Běží SMB server?

To se dá zjistit na serveru v příkazovém řádku pomocí:

netstat -na | find "445"

Výpis konfigurace netstat -na | find “445” by měl ukázat port TCP/445 ve stavu LISTENING. To znamená, že naslouchá:

TCP 0.0.0.0:445 0.0.0.0:0 LISTENING

b) Může klient navázat komunikaci na portu TCP/445 se serverem?

 1. Stáhneme free program PuTTY a spustíme.
 2. Přepíšeme port na 445 a vložíme IP adresu SMB serveru.
 3. Klikneme na Open:

putty

 • Bez jakékoliv “error” hlášky se navázála TCP relace se SMB serverem na portu 445. Okno PuTTY nebude nic ukazovat.
  • Tato navázana relace se dá ověřit v příkazovém řádku pomocí netstat -na | find “10.0.0.248:445”, kde relace bude ve stavu ESTABLISHED.
 • Pokud se stejná nebo podobná “error” hláška níže, postoupit na odstavec – Systém Windows nemůže získat přístup (Windows cannot access) ke vzdálenému počítači:

putty error

Systém Windows nemůže získat přístup (Windows cannot access) k SMB serveru

Systém Windows nemůže získat přístup windows cannot access

1. Zkontrolovat na klientu a SMB serveru, zda je na síťové kartě povolen “Klient sítě Microsoft” a “Sdílení souborů a tiskáren v sítích Microsoft”

a) To se provede na klientovi (počítač který přistupuje k serveru)

b) Vybrat síťovou kartu, která přistupuje k serveru

c) Vlastnostech síťové karty zatrhnout možnost File and Printer Sharing for Microsoft Networks (Sdílení souborů a tiskáren v sítích Microsoft) a Klient sítě Microsoft (Client for Microsoft Networks). Vše potvrdit OK:

2. Zkontrolovat, zda je povoleno sdílení na SMB serveru

a) Dole v liště kliknout pravým na ikonu počítače a Otevřít Centrum síťových připojení a sdílení (Open Network and Sharing Center), nebo se proklikat k Centrum síťových připojení a sdílení přes Ovládací panely\Všechny položky Ovládacích panelů\Centrum síťových připojení a sdílení (Control Panel\All Control Panel Items\Network and Sharing Center):

Otevřít Centrum síťových připojení a sdílení

b) Pod WIN 7, 8, 8.1 kliknout na Změnit pokročilé nastavení sdílení (Change advanced sharing settings):

Centrum síťových připojení a sdílení

Pod WIN 10 kliknout na Možnosti sdílení (Sharing options):

sharing options

c) Rozevřít všechny sítové profily:

sítové profily

d) U všech profilů zaškrtnout Zapnout sdílení souborů a tiskáren (Turn on file and printer sharing):

Zapnout sdílení souborů a tiskáren

3. Zkontrolovat, zda je povolen Windows Firewall na SMB serveru

a) Spustit Brána Windows Firewall s pokročilým zabezpečením (Windows Firewall with Advanced Security):

Brána Windows Firewall s pokročilým zabezpečením Windows Firewall with Advanced Security

b) Kliknout na Příchozí pravidla (Inbound Rules) a najít všechny položky Sdílení souborů a tiskáren (SMB-in) (File and Printer Sharing (SMB-in)). Měly by být tři a s profilem Doména (Domain), Private (Privátní) a Veřejný (Public). U všech tří kliknout pravým tlačítkem myši na Povolit pravidlo (Enable Rule):

Příchozí pravidla

c) Všechny tři položky Sdílení souborů a tiskáren (SMB-in) (File and Printer Sharing (SMB-in) by měly mít zelenou fajfku a ve sloupci Povolit (Enabled), musí být ve stavu Ano (Yes):

Sdílení souborů a tiskáren (SMB-in)

Test připojení na server:

enter network password


Jak přistupovat bez hesla

Klient se připojí na SMB server a je od něj vyžadované heslo. Tyto přihlašovací údaje jsou totožné s přihlašovacími údaji při startu Windowsu. To je možné vypnout. Sdílení chráněné heslem se vypíná na SMB serveru:

vložte heslo

a) Dole v liště kliknout pravým na ikonu počítače a Otevřít Centrum síťových připojení a sdílení (Open Network and Sharing Center), nebo se proklikat k Centrum síťových připojení přes Ovládací panely\Všechny položky Ovládacích panelů\Centrum síťových připojení a sdílení (Control Panel\All Control Panel Items\Network and Sharing Center):

Sdílení složek windows

b) Pod WIN 7, 8, 8.1 kliknout na Změnit pokročilé nastavení sdílení (Change advanced sharing settings):

Sdílení složek windows

Pod WIN 10 kliknout na Možnosti sdílení (Sharing options):

sharing options

c) Rozevřít oba profily:

Sdílení složek windows

d) U obou profilů zaškrtnout Vypnout sdílení chráněné heslem (Turn off password protected sharing):

Vypnout sdílení chráněné heslem


Jak získat přístup ke složce

Systém Windows nemůže získat přístup ke složce

a) Na serveru kliknout pravým tlačítkem myši na složku, kterou chceme sdílet a zvolit Vlastnosti (Properties). V mém případě je to složka s názvem maintenance tools:

Vlastnosti (Properties)

b) Kliknout na Pokročilé Sdílení… (Advanced Sharing…):

Pokročilé Sdílení / Advanced Sharing / Sdílení složek ve windows

c) Zaškrtnout Share this folder (Sdílet tuto složku) a kliknout na Permissions (Oprávnění):

Sdílení složek windows

d) Účet Everyone povolí přístup pro všechny uživatele (měl by být defaultně přednastavený). Defaultně je každá složka zaškrtnuta pro čtení (Read). Pro čtení i zápis do složky zašktnout Change ve sloupci Allow (Povolit). Kliknout OK:

 • Pozn. Pro vyseparování jednotlivých uživatelů vymazat účet Everyone kliknutím na Remove (Odstranit) a přidat nové kliknutím na Add

Everyone / Sdílení složek windows

e) Kliknout na Apply:

Sdílení složek windows

f) Vlastnosti složky Zavřít (Close):

Sdílení složek windows

Test připojení na server:

Test připojení sdílení složek Windows. Klient se připojuje na server bežící na IP adrese 10.0.0.248:

Sdílení složek windows

Kliknout na složku maintanance tools:

Sdílení složek windows

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *