Jak na sdílení složek ve Windows [2023]

By | 23/06/2019

Last Updated on 15/01/2023 by administrator

Jak na sdílení složek ve Windows

Řešení problémů se Sdílení složek ve Windows (10, 8.1, 8, 7, XP) je popsán níže.

Vysvětlivky v článku:

 • Klient – žádá o připojení k aplikační službě přes síť (zde SMB server). Jednoduše je klient ten, který se potřebuje připojit do síťové složky SMB serveru
 • Server – běží na něm aplikační služba SMB (na TCP portu 445). Jednoduše je SMB server ten, který sdílí složku pro klienty.
  • Pro příklad běží server na IP adrese 10.0.0.248

Běží SMB server? Je schopný se na něj klient připojit?

Příklad: Bude předpokládáno, že server běží na IP adrese 10.0.0.248. S touto IP adresou se bude pracovat níže.

a) Běží SMB server?

To se dá zjistit na SMB serveru v příkazovém řádku pomocí:

netstat -na | find "445"

Výpis konfigurace netstat -na | find “445” by měl ukázat port TCP/445 ve stavu LISTENING. To znamená, že SMB server naslouchá:

TCP 0.0.0.0:445 0.0.0.0:0 LISTENING

b) Může klient navázat komunikaci na portu TCP/445 se serverem?

 1. Stáhnout free program PuTTY a spustit.
 2. Přepsat port na 445 a vložit IP adresu SMB serveru.
 3. Kliknout na Open:

putty

 • Bez jakékoliv “error” hlášky se navázala TCP relace se SMB serverem na portu 445 (okno PuTTY nebude nic ukazovat).
  • Tato navázaná relace se dá ověřit v příkazovém řádku pomocí netstat -na | find “10.0.0.248:445”, kde relace bude ve stavu ESTABLISHED.
 • Pokud se stejná, nebo podobná “error” hláška níže objeví, pokračovat ve čtení níže:

putty error

Zkontrolovat na SMB serveru, zda funguje sdílení přes \\127.0.0.1 a také přes \\10.0.0.248

U WIN10 nastala situace, že se sdílené složky ukázaly pod IP adresou \\127.0.0.1 nebo \\localhost, ale již ne pod reálnou IP adresou \\10.0.0.248

Sdílení složek windows

Sdílení složek windows

Řešení:

Problém sdílení složek windows se vyřeší ve vlastnostech síťové karty, a to odškrnutím a opětovným zaškrtnutím File and Printer Sharing for Microsoft Networks (Sdílení souborů a tiskáren v sítích Microsoft), viz níže:

Sdílení složek windows

Sdílení složek windows

Test připojení na server:

enter network password

Systém Windows nemůže získat přístup (Windows cannot access) k SMB serveru:

Systém Windows nemůže získat přístup windows cannot access

Řešení:

1. Zkontrolovat na klientovi a SMB serveru, zda je na síťové kartě povolen “Klient sítě Microsoft” a “Sdílení souborů a tiskáren v sítích Microsoft”

a) Vybrat síťovou kartu, (u klienta je to ta která přistupuje k SMB serveru – doporučuji nastavit jak pro Ethernet, tak pro WiFi adaptér)

b) Vlastnostech síťové karty zatrhnout možnost File and Printer Sharing for Microsoft Networks (Sdílení souborů a tiskáren v sítích Microsoft) a Klient sítě Microsoft (Client for Microsoft Networks). Vše potvrdit OK:

File and Printer Sharing for Microsoft Networks (Sdílení souborů a tiskáren v sítích Microsoft)

2. Zkontrolovat, zda je povoleno sdílení na SMB serveru

a) Dole v liště kliknout pravým na ikonu počítače a Otevřít Centrum síťových připojení a sdílení (Open Network and Sharing Center), nebo se proklikat k Centrum síťových připojení a sdílení přes Ovládací panely\Všechny položky Ovládacích panelů\Centrum síťových připojení a sdílení (Control Panel\All Control Panel Items\Network and Sharing Center):

Otevřít Centrum síťových připojení a sdílení

b) Pod WIN 7, 8, 8.1 kliknout na Změnit pokročilé nastavení sdílení (Change advanced sharing settings):

Centrum síťových připojení a sdílení

Pod WIN 10 kliknout na Možnosti sdílení (Sharing options):

sharing options

c) Rozevřít všechny sítové profily:

sítové profily

d) U všech profilů zaškrtnout Zapnout sdílení souborů a tiskáren (Turn on file and printer sharing):

Zapnout sdílení souborů a tiskáren

3. Zkontrolovat, zda je povolen Windows Firewall na SMB serveru

a) Spustit Brána Windows Firewall s pokročilým zabezpečením (Windows Firewall with Advanced Security):

Brána Windows Firewall s pokročilým zabezpečením Windows Firewall with Advanced Security

Pozn. Může se objevit upozornění, že firewall není řízen Windows, ale externím antivirovým programem (v tomto případě se jedná o ESET). Pokud tomu to tak je, je nutné povolit port TCP/445 přes něj.

eset firewall

V opačném případě pokračovat níže:

b) Kliknout na Příchozí pravidla (Inbound Rules) a najít všechny položky Sdílení souborů a tiskáren (SMB-in) (File and Printer Sharing (SMB-in)). Měly by být tři a s profilem Doména (Domain), Private (Privátní) a Veřejný (Public). U všech tří kliknout pravým tlačítkem myši na Povolit pravidlo (Enable Rule):

Příchozí pravidla

c) Všechny tři položky Sdílení souborů a tiskáren (SMB-in) (File and Printer Sharing (SMB-in) by měly mít zelenou fajfku a ve sloupci Povolit (Enabled), musí být ve stavu Ano (Yes):

Sdílení souborů a tiskáren (SMB-in)

 


Systém nemůže získat přístup ke sdílené složce, jelikož organizace nepovoluje neautentizovaný přístup hosta:

Klient se připojí na SMB server a dostane hlášku – You can’t access this shared folder because your organization’s security policies block unauthenticated guest access.

Sdílení složek windows 

Řešení:

Je potřeba povolit AllowInsecureGuestAuth v registrech na SMB klientovi:

a) Vepsat cmd (příkazový řádek) a otevřít jej jako administrátor:

příkazový řádek administrator

b) Aplikovat příkaz níže:

REG ADD HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanWorkstation\Parameters /v AllowInsecureGuestAuth /t REG_DWORD /d 1

Jak přistupovat bez hesla:

Klient se připojí na SMB server a je od něj vyžadované heslo. Tyto přihlašovací údaje jsou totožné s přihlašovacími údaji při startu OS Windows. To je možné vypnout.

vložte heslo

Řešení:

Sdílení chráněné heslem se vypíná na SMB serveru:

a) Dole v liště kliknout pravým na ikonu počítače a Otevřít Centrum síťových připojení a sdílení (Open Network and Sharing Center), nebo se proklikat k Centrum síťových připojení přes Ovládací panely\Všechny položky Ovládacích panelů\Centrum síťových připojení a sdílení (Control Panel\All Control Panel Items\Network and Sharing Center):

Sdílení složek windows

b) Pod WIN 7, 8, 8.1 kliknout na Změnit pokročilé nastavení sdílení (Change advanced sharing settings):

Sdílení složek windows

Pod WIN 10 kliknout na Možnosti sdílení (Sharing options):

sharing options

c) Rozevřít oba profily:

Sdílení složek windows

d) U obou profilů zaškrtnout Vypnout sdílení chráněné heslem (Turn off password protected sharing):

Vypnout sdílení chráněné heslem

Pozn. Pokud je po klientovi stále vyžadované heslo, je nejjednodušší řešení zadat do pole usename Anonymous a pole password ponechat nevyplněné.

anonymous smb samba


Jak získat přístup ke složce:

Systém Windows nemůže získat přístup ke složce

Řešení:

a) Na serveru kliknout pravým tlačítkem myši na složku, kterou chceme sdílet a zvolit Vlastnosti (Properties). V mém případě je to složka s názvem maintenance tools:

Vlastnosti (Properties)

b) Kliknout na Pokročilé Sdílení… (Advanced Sharing…):

Pokročilé Sdílení / Advanced Sharing / Sdílení složek ve windows

c) Zaškrtnout Share this folder (Sdílet tuto složku) a kliknout na Permissions (Oprávnění):

Sdílení složek windows

d) Účet Everyone povolí přístup pro všechny uživatele (měl by být defaultně přednastavený). Defaultně je každá složka zaškrtnuta pro čtení (Read). Pro čtení i zápis do složky zaškrtnout Change (Změnit) ve sloupci Allow (Povolit). Kliknout OK:

 • Pozn. Pro vyseparování jednotlivých uživatelů vymazat účet Everyone kliknutím na Remove (Odstranit) a přidat nový kliknutím na Add

Everyone / Sdílení složek windows

e) Kliknout na záložku Security (Zabezpečení) a pomocí tlačítka Edit (Upravit) se budou měnit práva:

Sdílení složek windows

f) Kliknout na Add (Přidat):

sharing permissions

g) Dopsat everyone do okna a kliknout na Check Names. Object name everyone bude automaticky vyhledán, a to se pozná podtržením textu. Kliknout OK:

everyone

everyone

h) Kliknout na OK:

Sdílení složek windows

i) Kliknout Zavřít (Close):

Sdílení složek windows

Test připojení na server:

Test připojení sdílení složek Windows. Klient se připojuje na server běžící na IP adrese 10.0.0.248:

Sdílení složek windows

Kliknout na složku maintanance tools:

Sdílení složek windows

Jak zjistit, co všechno sdílím a jak sdílení složky vypnout?

Pokud zrovna nechci hledat složitě všechny složky na harddisku, které byly sdíleny, či ne, je tady rychlejší metoda, jak zobrazit všechny sdílené složky.

Varianta 1:

a) Přes průzkumník zadat do okna \\127.0.0.1, nebo \\localhost což je odkaz na právě používaný počítač:

Sdílení složek windows

b) Pravým kliknout na sdílenou složku a vybrat Properties (Vlastnosti):

Sdílení složek windows

c) V záložce Sharing (Sdílení) kliknout na Advanced Sharing (Pokročilé sdílení):

Sdílení složek windows

d) Odškrtnout Share this folder (Sdílet tuto složku) a kliknout OK:

share this folder, sdilet tuto slozkue) Kliknout na Close:

sharing

f) V průzkumníku stisknout F5 a příslušná sdílená složka by měla zmizet:

Sdílení složek windows

Varianta 2:

a) Kliknout pravým na Computer (Tento počítač) -> Manage (Spravovat):

Manage (Spravovat)

b) Vlevo se proklikat přes System Tools (Systémové nástroje) > Shared Folder (Sdílené složky) > Shares (Sdílené):

Shares (Sdílené)

c) Všechny ručně sdílené složky nemají na konci názvu znak dolaru ($). Vybrat tedy všechny bez dolaru.

Tip: Přidržet CTRL a vybrat všechny složky, které budou odebrány ze sdílení.

Kliknout pravým na Stop Sharing (Zastavit sdílení).

Stop Sharing (Zastavit sdílení)

Pokud se stane, že se omylem odeberou i ty sdílené složky s dolarem, stačí provést restart PC –> složky s dolarem se obnoví.

Varianta 3:

a) Otevřít příkazový řádek (cmd.exe) jako administrátor:

run as administrator

b) V cmd pomocí příkazu net share se zjistí, co počítač právě sdílí. U cmd máme i tu výhodu, že vidíme i umístění sdílené složky:

Sdílení složek windows

c) Příkazem net share “jméno složky” /delete, bude vymazána příslušná sdílená složka. V mém případě mažu složku maintenace tools. Příkaz nevymaže složku, pouze ji odstraní se sdílení. Po aplikaci příkazu potvrdíme operaci stisknutím y:

net share

d) Příkazem net share se zjistí, že složka již není sdílená:

net share

Jak vymazat nacachované údaje na SMB klientovi:

a) Vepsat cmd (příkazový řádek) a otevřít jej jako administrátor:

příkazový řádek administrator

b) V tomto případě budou vymazány SMB údaje pro SMB server 10.0.0.248:

net use \\10.0.0.248 /del

Po aplikaci příkazu počkat 10-15 sec, než dojde k vymazaní ESTABLISHED konexe na server 10.0.0.248, nebo počkat do té doby než se konexe úplně odstraní. Což lze vidět příkazem netstat -ano | findstr 10.0.0.248.

Zdroj:

[1] https://social.technet.microsoft.com/Forums/windows/en-US/17a68c1b-604f-4f09-acb7-739a6b4afa2f/network-sharing-failure-password-protection-off-still-require-password?forum=w7itpronetworking

[2] https://endurtech.com/remove-network-credentials-from-windows-10/

Dobrovolný dar

Ahoj čtenáři, rád bych tě poprosil aby ses zamyslel, co je vše potřeba ke vzniku článku.
Jakožto amatérský softwarový kutil musím:

1) Nejdříve vše nastudovat v cizích jazycích.
2) Vše následně prakticky vyzkoušet.
3) Svoje poznatky a zkušenosti napsat do článku který si právě přečetl v jazyku kterému rozumíš.
4) Dát článku hlavu a patu a publikovat.

Každý článek zabere několik hodin práce, za kterou mi nikdo neplatí.
Prosím zvaž, kolik času jsem ti právě ušetřil.
Pokud ti to stojí aspoň za cenu jedné kávy, tak mi ji kup.
Předem moc děkuji.

Příspěvek tak můžeš provést zasláním libovolné částky na mé číslo účtu 1558701011/3030 Nebo můžeš dar poslat kliknutím na tento odkaz Podpořit tento WEB , který tě přesměruje na mou platební bránu Revolut.

Dar je také možné poslat ve formě Bitcoinu na BTC peněženku bc1qqdf5fp42a7srwwhh2rut8zr9x4jm5c8fqc9qw6

Veškeré peněžní prostředky budu také používat na zlepšení kvality své webové tvorby a na psaní nových technických návodů. Za každý dar předem děkuji.

2 thoughts on “Jak na sdílení složek ve Windows [2023]

 1. Aamaranthine

  Zdravim, po několika hodinách nastavování, zoufalého hledání a brouzdání po internetu jsem teprve u vás našla funkční řešení pro sdílení složek mezi stroji s Win 10. Během dvou dekád jsem už nastavovala sdílení mezi různými stroji i systémy, s domácími skupinami i pracovními skupinami, ale takhle jsem se ještě nezapotila.
  Tímto vám chci poděkovat za vaši pomoc.

  Aamaranthine

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *