Jak dostat z DHCP serveru novou “fresh” IP adresu

By | 19/06/2019

Last Updated on 28/11/2021 by administrator

Jak dostat z DHCP serveru novou “fresh” IP adresu

Občas se stane, že po konfiguraci DHCP serveru nedostane DHCP klient novou “fresh” IP adresu. Zařízení si tak stále udržuje starší IP adresu díky nevypršenému vypůjčení z DHCP serveru.

1) Otevřít příkazový řádek (cmd.exe) jako administrátor

run as administrator

Postupně aplikovat příkazy níže:

Klient vrátí IP adresu DHCP serveru:

ipconfig /release

Zastaví službu DHCP klienta:

net stop dhcp

Výpis příkazu net stop dhcp:

The following services are dependent on the DHCP Client service.
Stopping the DHCP Client service will also stop these services.

   WinHTTP Web Proxy Auto-Discovery Service

Do you want to continue this operation? (Y/N) [N]: Y
The WinHTTP Web Proxy Auto-Discovery Service service is stopping....
The WinHTTP Web Proxy Auto-Discovery Service service was stopped successfully.

Spustí službu DHCP klienta:

net start dhcp

Výpis příkazu net start dhcp:

The DHCP Client service is starting.
The DHCP Client service was started successfully.

Obnoví IP adresu na všech síťových rozhraní:

ipconfig /renew

Tipy:

Libovolně dodávám postup aplikovatelný jen pro síťová zařízení začínající jménem Local:

ipconfig /release Local*
net stop dhcp
net start dhcp
ipconfig /renew Local*

Zdroj:

[1] https://superuser.com/questions/470585/how-to-force-windows-7-to-ask-for-a-fresh-ip-address-from-dhcp-server

Další windows návody:

https://martinuvzivot.cz/tag/windows


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *