Tag Archives: proxmox

Jak nastavit Proxmox cluster (HA)

By | 03/04/2023

Jak nastavit Proxmox cluster (HA) Jak nastavit Proxmox cluster (HA) Prerekvizity [1]: Všechny prerekvizity jsou uvedené zde. Motivace: Návod popisuje, jak zapojit dva Proxmox PVE servery do jednoho clusteru. OS: Implementace byla prakticky prováděna na open-source platformě Proxmox verze 7.4-3. Implementace [2]: Nový Proxmox cluster bude vytvořený ze dvou Proxmox PVE serverů (ve skutečnosti je… Read More »

Proxmox Jak zvětšit disk VM (Proxmox Increase VM disk)

By | 14/03/2023

Proxmox Jak zvětšit disk VM (Proxmox Increase VM disk) Proxmox Jak zvětšit disk VM (Proxmox Increase VM disk) Motivace: Tento článek popisuje, jakým způsobem je možné zvětšit či rozšířit virtuální disk VM (virtuální stanice) na open-source platformě Proxmox. Článek nepojednává o tom, jak zvětšit disk na LXC, nýbrž pouze na VM (virtuální stanice). OS: Implementace… Read More »

Proxmox – Přidání nového disku

By | 06/03/2023

Proxmox – Přidání nového disku Proxmox – Přidání nového disku Motivace: Díky tomuto článku je možné provést přidání nového disku (HDD, SSD) do Proxmox PVE. OS: Implementace byla prakticky provedena na open-source platformě Proxmox verze 7.3-3. Implementace: Přidání nového disku: Připojit nový disk k počítači, na kterém běží Proxmox PVE. Může se jednat o fyzický… Read More »

Proxmox Migrace fyzického serveru

By | 05/03/2023

Proxmox Migrace fyzického serveru Proxmox Migrace fyzického serveru Motivace: Díky tomuto článku je možné zmigrovat celý OS fyzického serveru (Bare Metal server) na virtuální server (VM) v Proxmox. Celá tato Proxmox Migrace fyzického serveru probíhá “live” a to za pomocí programu Clonezilla běžících na obou strojích. Clonezilla je open-source software pro klonování disků ale také… Read More »

Proxmox – Upload ISO file

By | 04/03/2023

Proxmox – Upload ISO file Motivace: Díky tomuto článku je nahrát jakýkoliv ISO soubor na Proxmox (Proxmox – Upload ISO file). OS: Implementace byla prakticky na open-source platformě Proxmox verze 7.3-3. Byla použita Clonezilla verze 3.0.1-8-i686 pro upload. Implementace [1]: Jakýkoliv upload ISO image se provede přes Datacenter > pve > local (pve) > ISO image… Read More »

Proxmox – Instalace Home Assistant OS

By | 21/02/2023

Proxmox – Instalace Home Assistant OS Proxmox – Instalace Home Assistant OS Motivace: Home Assistant je open-source platforma pro domácí automatizaci, která umožňuje uživatelům ovládat a monitorovat různá zařízení a služby v jejich domácnosti. Tato platforma je navržena tak, aby byla schopna integrovat mnoho různých zařízení a technologií, včetně chytrých domácích zařízení, senzorů, kamer, termostatů,… Read More »

Proxmox – can’t lock file ‘/var/lock/qemu-server/lock-xxx.conf’

By | 19/02/2023

Proxmox – can’t lock file ‘/var/lock/qemu-server/lock-xxx.conf’ Proxmox – can’t lock file ‘/var/lock/qemu-server/lock-xxx.conf’ – got timeout Motivace: Tato hláška znamená, že Proxmox nemůže “uzamknout” konfigurační soubor pro konkrétní VM (Virtuální stanici) a nemůže proto provést požadovanou akci. OS: Implementace byla prakticky prováděna na open-source platformě Proxmox verze 7.3-6. Problém: VM (virtuální stanice) nelze vypnout/stopnout pod Proxmox… Read More »

Proxmox – privilégovaný a neprivilégovaný kontejner

By | 14/02/2023

Proxmox – privilégovaný a neprivilégovaný LXC kontejner Proxmox VE (Virtual Environment) nabízí dva typy kontejnerů – privilégovaný a neprivilégovaný. Rozdíl mezi nimi spočívá v tom, jak jsou kontejnery konfigurovány a jakým způsobem komunikují s hostitelským systémem. Neprivilégovaný kontejner Neprivilégovaný kontejner (také známý jako LXC 2.0) je kontejner s omezeným přístupem k systémovým zdrojům hostitelského systému.… Read More »

Aktualizace Proxmox (bez placeného přístupu)

By | 01/02/2023

Aktualizace Proxmox (bez placeného přístupu) Aktualizace Proxmox (bez placeného přístupu) Motivace: Článek popisuje návod, jak provést aktualizaci Proxmox bez placeného přístupu (no subscription). Díky těmto aktualizacím je možné opravit některé vzniklé chyby či obecně vylepšit funkčnost platformy Proxmox. Článek popisuje aktualizaci Proxmox v GUI, ale také v CLI. OS: Implementace byla prakticky prováděna na open-source… Read More »

Proxmox Plánování Záloh VM a CT (Proxmox Schedule Backup VM and CT)

By | 01/02/2023

Proxmox Plánování Záloh VM a CT (Proxmox Schedule Backup VM and CT) Proxmox Plánování Záloh VM a CT (Proxmox Schedule Backup VM and CT) Motivace: Tento článek popisuje jak provést zálohu virtuální stanice (VM) či kontejneru (CT) přes webové rozhraní platformy Proxmox. OS: Implementace byla prakticky prováděna na open-source platformě Proxmox verze 7.2-3. Implementace: 1.… Read More »