LibreNMS – Řešení problémů (LibreNMS TSHOOT)

By | 18/01/2023

Last Updated on 20/01/2023 by administrator

LibreNMS – Řešení problémů (LibreNMS TSHOOT)

LibreNMS – Řešení problémů

Motivace:

Článek popisuje řešené problémy, které vyvstaly po instalaci aplikace LibreNMS, jak na Ubuntu 22.04, tak na Ubuntu 20.04.

OS:

Řešení problémů probíhalo na Ubuntu 22.04 LTS a Ubuntu 20.04 LTS.

Řešení problémů:

1) Chyba “Fail: Database: incorrect column” [1]

Při přihlášení je možné, že se objeví chyba Fail: Database: incorrect column:

Fail: Database: incorrect column LibreNMS

Řešení problému:

Přihlásit se do MariaDB přes uživatele librenms a pomocí definovaného hesla pro librenms, které bylo vytvořeno výše v článku:

mysql -u librenms -p librenms

A stačí překopírovat příkazy níže:

mysql> SET TIME_ZONE='+00:00';
mysql> ALTER TABLE `notifications` CHANGE `datetime` `datetime` timestamp NOT NULL DEFAULT '1970-01-02 00:00:00' ;
mysql> ALTER TABLE `users` CHANGE `created_at` `created_at` timestamp NOT NULL DEFAULT '1970-01-02 00:00:01' ;

Následně stačí provést refresh webové stránky.

2) Chyba “Make sure your daily.sh cron is running and run ./daily.sh by hand to see if there are any errors.”

Při přihlášení je možné, že se objeví chyba Make sure your daily.sh cron is running and run ./daily.sh by hand to see if there are any errors.

Řešení problému:

Přihlásit se přes uživatele librenms:

su - librenms

A spustit script daily.sh:

./daily.sh

3) Chyba – Po přidání síťového zařízení se nic neděje:

Po přidání síťových zařízení se nevykreslují grafy, chybí zobrazení detekce OS či platformy a ostatní informace:

poller error LibreNMS - Řešení problémů

Řešení problému:

Může být chybějící soubor pro Cron, což obsahuje příkaz pro automatizaci příkazu pro polling:

cp /opt/librenms/librenms.nonroot.cron /etc/cron.d/librenms

Soubor librenms má stejné práva jako ostatní soubory v /etc/cron.d/, což je v tomto případě root:root.

Fungující poller:

poller fix LibreNMS - Řešení problémů

4) Chyba – Python3 module:

[FAIL] Python3 module issue found: ‘Required packages: [‘PyMySQL!=1.0.0’, ‘python-dotenv’, ‘redis>=3.0’, ‘setuptools’, ‘psutil>=5.6.0’, ‘command_runner>=1.3.0’] Package not found: The ‘command_runner>=1.3.0’ distribution was not found and is required by the application.

LibreNMS - Řešení problémů [FAIL] Python3 module issue found: 'Required packages: ['PyMySQL!=1.0.0', 'python-dotenv', 'redis>=3.0', 'setuptools', 'psutil>=5.6.0', 'command_runner>=1.3.0'] Package not found: The 'command_runner>=1.3.0' distribution was not found and is required by the application.

Řešení problému:

Instalace python3-pip a použití příkazu pip3 install, což ukazuje Fix:

sudo apt install python3-pip
sudo pip3 install -r /opt/librenms/requirements.txt

5) Varování – Log rotation not enabled:

Warning: Log rotation not enabled, could cause disk space issues

Warning: Log rotation not enabled, could cause disk space issues

Řešení problému:

Pro lepší správu ukládaných logů lze využít rotování logů. Díky tomu lze logy rotovat, komprimovat, či mazat, pokud dojde k překročení určité velikostí souboru:

cp /opt/librenms/misc/librenms.logrotate /etc/logrotate.d/librenms

6) Chyba – SQLSTATE[HY000] [2002] Connection refused:

Error connecting to database

SQLSTATE[HY000] [2002] Connection refused.

sql error database

Řešení problému:

1. Řešení – zvětšení disku:

V tomto případě pomohlo zvětšení diskového prostoru na Ubuntu. Ověření kapacity disku lze provést příkazem níže:

df -h

Výpis příkazu df -h ukazuje, že zbývá pouze 1,6 GB na disku.

Filesystem            Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/mapper/pve-vm--115--disk--0 5.9G 4.1G 1.6G 73% /
none               492K 4.0K 488K  1% /dev
tmpfs               1.9G   0 1.9G  0% /dev/shm
tmpfs               750M 112K 749M  1% /run
tmpfs               5.0M   0 5.0M  0% /run/lock
tmpfs               375M   0 375M  0% /run/user/0

Pokud používáte LXC kontejner na platformě Proxmox, článek níže popisuje, jak zvětšit disk:

Proxmox Jak zvětšit disk LXC kontejneru

Pak stačilo provést restart MariaDB:

systemctl restart mariadb

Nutno podoktnout, že mi dočasně1. Řešení pomohlo, nicméně po pár týdnech se chyba znovu objevila. Objevil jsem 2. řešení níže:

2. Řešení – Úprava konexí v databázi:

Přihlásit se do MariaDB databáze:

mysql

Vypsat aktuální počet maximálních konexí příkazem níže:

MariaDB [(none)]> SHOW GLOBAL VARIABLES LIKE '%max_connections%';

Výpis příkazu SHOW GLOBAL VARIABLES LIKE ‘%max_connections%’; ukazuje, že maximální počet konexí je 151.

+-----------------------+-------+
| Variable_name     | Value |
+-----------------------+-------+
| extra_max_connections | 1   |
| max_connections    | 151  |
+-----------------------+-------+
2 rows in set (0.001 sec)

Osobně mi pomohlo nastavit maximální počet konexí na 512 [2]:

SET GLOBAL max_connections = 512;

Odhlásit se z databáze:

exit

Provést restart MariaDB:

service mariadb restart

Zdroj:

[1] https://www.incredigeek.com/home/librenms-error-running-validate-php-database-incorrect-column/
[2] https://stackoverflow.com/questions/24225164/sqlstatehy000-1040-too-many-connections

Dobrovolný dar

Ahoj čtenáři, rád bych tě poprosil aby ses zamyslel, co je vše potřeba ke vzniku článku.
Jakožto amatérský softwarový kutil musím:

1) Nejdříve vše nastudovat v cizích jazycích.
2) Vše následně prakticky vyzkoušet.
3) Svoje poznatky a zkušenosti napsat do článku který si právě přečetl v jazyku kterému rozumíš.
4) Dát článku hlavu a patu a publikovat.

Každý článek zabere několik hodin práce, za kterou mi nikdo neplatí.
Prosím zvaž, kolik času jsem ti právě ušetřil.
Pokud ti to stojí aspoň za cenu jedné kávy, tak mi ji kup.
Předem moc děkuji.

Příspěvek tak můžeš provést zasláním libovolné částky na mé číslo účtu 1558701011/3030 Nebo můžeš dar poslat kliknutím na tento odkaz Podpořit tento WEB , který tě přesměruje na mou platební bránu Revolut.

Dar je také možné poslat ve formě Bitcoinu na BTC peněženku bc1qqdf5fp42a7srwwhh2rut8zr9x4jm5c8fqc9qw6

Veškeré peněžní prostředky budu také používat na zlepšení kvality své webové tvorby a na psaní nových technických návodů. Za každý dar předem děkuji.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *