WordPress – Změna Domény (WordPress – Změna URL)

By | 15/01/2023

Last Updated on 15/01/2023 by administrator

WordPress – Změna Domény (WordPress – Změna URL)

WordPress – Změna Domény

Motivace:

Pokud je potřeba změnit doménové jméno webového serveru, běžící na WordPressu je možné postupovat podle návodu níže. Reálně bylo takto postupováno pro migraci naších webových stránek, které jsme se rozhodli nahodit na doménu druhého řádu.

OS:

Konfigurace byla prováděna pod Ubuntu 22.04 LTS. Předpokládám, že je možné postupovat na všech distribucích Linuxu.

Implementace:

Jako nové doménové jméno bude v příkladu níže použito rusticlan.cz.

Aby byl webový server dosažitelný pod novým doménovým jménem, je nutné přepsat:

1. Úvodní stránka webu:

V administraci Wordpresu Settings > General > Site Address (URL) na https://rusticlan.cz/

Wordpress - změna domény

2. Přepsání parametru WP_SITEURL:

To se provede v souboru wp-config.php:

vi /var/www/wordpress/wp-config.php

a přepsat parametr WP_SITEURL na nové doménové jméno, v tomto případě to bude nové doménové jméno rusticlan.cz, které bude běžet pod HTTPS:

define( 'WP_SITEURL', 'https://rusticlan.cz/' );

3. Přepsání parametru siteurl a home v MySQL [1]:

Přihlásit se do databáze MySQL:

sudo mysql

V mysql databázi vypsat databáze pomocí příkazu:

MariaDB [(none)]> SHOW DATABASES;

Výstup příkazu SHOW DATABASES; ukazuje, že jméno databáze pro wordpress se jmenuje také wordpress:

+--------------------+
| Database      |
+--------------------+
| information_schema |
| mysql       |
| performance_schema |
| wordpress     |
+--------------------+
4 rows in set (0.000 sec)

Příkazem USE wordpress; níže se přejde do databáze wordpress:

MariaDB [(none)]> USE wordpress;

Vypsání všech tabulek v databázi wordpress:

MariaDB [wordpress]> SHOW TABLES;

Zkrácený výstup příkazu SHOW TABLES; zobrazí všechny tabulky v databázi wordpress:

+-----------------------------------+
| Tables_in_wordpress        |
+-----------------------------------+
| ...........            |
| wp_es_download_counter      |
| wp_links             |
| wp_options            |
| wp_pollsa             |
| wp_pollsip            |
| wp_pollsq             |
| ...........            |
+-----------------------------------+
43 rows in set (0.000 sec)

Z tabulky wp_options lze vypsat parametr option_name:

MariaDB [wordpress]> SELECT option_name FROM wp_options;

Zkrácený vystup příkazu SELECT option_name FROM wp_options;

+---------------------------------------------------------------------------+
| option_name                                |
+---------------------------------------------------------------------------+
| ...................                            |
| home                                   |
| html_type                                 |
| https_detection_errors                          |
| ...................                            |
| siteurl                                  |
| skip-smush-setup                             |
| ...................                            |
+---------------------------------------------------------------------------+
326 rows in set (0.000 sec)

Nyní je potřeba změnit pole home a siteurl a to na již zmiňovanou doménu https://rusticlan.cz/. To se provede pomocí příkazu níže:

MariaDB [wordpress]> UPDATE wp_options SET option_value="https://rusticlan.cz/" WHERE option_name = "home";
MariaDB [wordpress]> UPDATE wp_options SET option_value="https://rusticlan.cz/" WHERE option_name = "siteurl";

Ověření přepsání na doménové jméno https://rusticlan.cz/:

MariaDB [wordpress]> SELECT * FROM wp_options WHERE option_name = 'siteurl';

Výstup příkazu SELECT * FROM wp_options WHERE option_name = ‘siteurl’; ukazuje že doslo ke změně:

+-----------+-------------+-------------------------+----------+
| option_id | option_name | option_value      | autoload |
+-----------+-------------+-------------------------+----------+
|    187 | siteurl   | https://rusticlan.cz/  | yes   |
+-----------+-------------+-------------------------+----------+
MariaDB [wordpress]> SELECT * FROM wp_options WHERE option_name = 'home';

Výstup příkazu SELECT * FROM wp_options WHERE option_name = ‘home’; ukazuje že doslo ke změně:

+-----------+-------------+-------------------------+----------+
| option_id | option_name | option_value      | autoload |
+-----------+-------------+-------------------------+----------+
|    185 | home    | https://rusticlan.cz/  | yes   |
+-----------+-------------+-------------------------+----------+

Všechno nastaveno, nyní je možné opustit MySQL shell příkazem:

MariaDB [wordpress]> exit

5. Úpravy v Apache2:

Pokud jsou webové stránky obsluhované službou Apache2 a jsou použiti VirtualHosti, které si spravujete sami, bude nejspíš také potřeba provést úpravy v jeho konfiguračním souboru. Zde se např. používá soubor wordpress.conf ve složce /etc/apache2/sites-available/(může se jednat ale i o jiný konfigurační soubor ve stejné složce):

vi /etc/apache2/sites-available/wordpress.conf

Výpis v souboru wordpress.conf ukazuje příklad nastavení pro doménové jméno rusticlan.cz:

<VirtualHost *:80>
   UseCanonicalName Off
   ServerAdmin webmaster@localhost
   DocumentRoot /var/www/wordpress
   ServerName rusticlan.cz
   ServerAlias www.rusticlan.cz
   Redirect permanent / https://rusticlan.cz
</VirtualHost>

<VirtualHost *:443>
   SSLEngine on
   ServerAdmin webmaster@localhost
   DocumentRoot /var/www/wordpress
   ServerName rusticlan.cz
   ServerAlias www.rusticlan.cz
</VirtualHost>

Pozn. Redirect permanent slouží, aby se HTTP provoz na webové stránky rusticlan.cz přesměroval šifrované spojení HTTPS.

Nakonec je potřeba službu Apache2 restartovat:

service apache2 restart

Další problémy co mohou nastat:

Problém s grafikou webu

Může se stát, že se nezobrazí obrázky a celkově buď problém s grafikou webu. Pokud je použit nějaký plugin pro cachování webu. Zde je příklad – pokud je použitý např. Plugin Total Cache, je možné v Performace > empty all cache vyprázdnit všechen cache. Pak stačí provést refresh webové stránky pomocí CTRL + F5.

clear cache wordpress

Nicméně ani tak se nemusí zobrazit úvodní logo obrázek na hlavní stránce webu, jak lze vidět níže. Nezbývá nic než přes Customize nahrát obrázek znovu.

wordpress customize

wordpress logo

Hotovo! Stránky naší Rustic LAN párty úspěšně byly zmigrovány.

Wordpress - změna domény

Zdroj:

[1] https://precisionsec.com/changing-the-wordpress-site-url-using-the-mysql-command-line/

Dobrovolný dar

Ahoj čtenáři, rád bych tě poprosil aby ses zamyslel, co je vše potřeba ke vzniku článku.
Jakožto amatérský softwarový kutil musím:

1) Nejdříve vše nastudovat v cizích jazycích.
2) Vše následně prakticky vyzkoušet.
3) Svoje poznatky a zkušenosti napsat do článku který si právě přečetl v jazyku kterému rozumíš.
4) Dát článku hlavu a patu a publikovat.

Každý článek zabere několik hodin práce, za kterou mi nikdo neplatí.
Prosím zvaž, kolik času jsem ti právě ušetřil.
Pokud ti to stojí aspoň za cenu jedné kávy, tak mi ji kup.
Předem moc děkuji.

Příspěvek tak můžeš provést zasláním libovolné částky na mé číslo účtu 1558701011/3030 Nebo můžeš dar poslat kliknutím na tento odkaz Podpořit tento WEB , který tě přesměruje na mou platební bránu Revolut.

Dar je také možné poslat ve formě Bitcoinu na BTC peněženku bc1qqdf5fp42a7srwwhh2rut8zr9x4jm5c8fqc9qw6

Veškeré peněžní prostředky budu také používat na zlepšení kvality své webové tvorby a na psaní nových technických návodů. Za každý dar předem děkuji.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *