Apache Přesměrování HTTP na HTTPS (Apache Redirect HTTPS)

By | 01/02/2023

Last Updated on 01/02/2023 by administrator

Apache Přesměrování HTTP na HTTPS (Apache Redirect HTTPS)

Apache Přesměrování HTTP na HTTPS (Apache Redirect HTTPS)

Motivace:

Článek pojednává jak přesměrovat HTTP provoz na HTTPS pod službou Apache2.

OS:

Implementace byla prováděna na Ubuntu 22.04 a verzi Apache 2.4.54. Postup bude podobně aplikovatelný některé nižší Ubuntu distribuce a verze Apache 2.4.x i podle [2].

Implementace:

Příklad je uveden pro webovou stráncu test.cz:

Webové stránky WordPress jsou obluhované službou Apache v souboru wordpress.conf ve složce /etc/apache2/sites-available/(může se jednat ale i o jiný konfigurační soubor ve stejné složce):

sudo vi /etc/apache2/sites-available/wordpress.conf

V souboru wordpress.conf přidat pod rubriku <VirtualHost *:80> parametr Redirect permanent / https://test.cz:

úplně nahoru kód níže:

<VirtualHost *:80>
   UseCanonicalName Off
   ServerAdmin webmaster@localhost
   DocumentRoot /var/www/wordpress
   ServerName test.cz 
   ServerAlias www.test.cz
   Redirect permanent / https://test.cz
</VirtualHost>

<VirtualHost *:443>
   SSLEngine on
   ServerAdmin webmaster@localhost
   DocumentRoot /var/www/wordpress
   ServerName test.cz
   ServerAlias www.test.cz
</VirtualHost>

Provést restart služby apache2:

sudo systemctl restart apache2

Pokud se jedná o web, který je dostupný z internetu, tak na firewallu je nutné mít otevřený nejen TCP/443 ale také port TCP/80. Pokud pak požadavek příjde od klienta na webovou stránku http://test.cz či http://www.test.cz na portu TCP/80, služba Apache pošle klientovi zprávu HTTP s kódem 301, ve kterém je uvedeno, že má použít HTTPS, resp. přesněji stránku https://test.cz. Klient znovu naváže 3-way handshake z webovým serverem, ale na portu TCP/443 a vše již probíhá šifrovaně.

Apache - Jak přesměrovat HTTP na HTTPS

Zdroj:

[1] https://linuxize.com/post/redirect-http-to-https-in-apache/
[2] https://stackoverflow.com/questions/16200501/how-to-automatically-redirect-http-to-https-on-apache-servers

Dobrovolný dar

Ahoj čtenáři, rád bych tě poprosil aby ses zamyslel, co je vše potřeba ke vzniku článku.
Jakožto amatérský softwarový kutil musím:

1) Nejdříve vše nastudovat v cizích jazycích.
2) Vše následně prakticky vyzkoušet.
3) Svoje poznatky a zkušenosti napsat do článku který si právě přečetl v jazyku kterému rozumíš.
4) Dát článku hlavu a patu a publikovat.

Každý článek zabere několik hodin práce, za kterou mi nikdo neplatí.
Prosím zvaž, kolik času jsem ti právě ušetřil.
Pokud ti to stojí aspoň za cenu jedné kávy, tak mi ji kup.
Předem moc děkuji.

Příspěvek tak můžeš provést zasláním libovolné částky na mé číslo účtu 1558701011/3030 Nebo můžeš dar poslat kliknutím na tento odkaz Podpořit tento WEB , který tě přesměruje na mou platební bránu Revolut.

Dar je také možné poslat ve formě Bitcoinu na BTC peněženku bc1qqdf5fp42a7srwwhh2rut8zr9x4jm5c8fqc9qw6

Veškeré peněžní prostředky budu také používat na zlepšení kvality své webové tvorby a na psaní nových technických návodů. Za každý dar předem děkuji.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *