Facebook Messenger Lite změna zvuku

By | 03/09/2019

Last Updated on 14/12/2020 by administrator

Facebook Messenger Lite změna zvuku

Příchozí zpráva má defaultně nastavenou zvukovou notifikaci, která nejde přímo v aplikaci Messenger Lite změnit. Jak změnu vyzvánění provést mapuje níže návod.

1) V Settings (Nastavení) kliknout na App (Aplikace):

Settings (Nastavení)

Aplikace

2) Najít a kliknout na aplikaci Messenger Lite:

Messenger Lite

3) Kliknout na Notifications (Oznámení):

Notifikace

4) Kliknout na All Sound (All zvukové) – na posuvník neklikat:

Facebook Messenger Lite - Všechny zvuky

5) Kliknout na Sound (Zvukové):

Facebook Messenger Lite - Zvukové

6) Vybrat vlastní vyzvánění:

vyzvánění6) Hotovo


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *