Mikrotik – DHCP option 6 – Změna DNS serverů pro unikátní IP adresu

By | 18/08/2019

Last Updated on 23/10/2021 by administrator

Mikrotik – DHCP option 6 – Změna DNS serverů pro unikátní IP adresu

Motivace:

Poté co jsem aplikoval hromadné blokování reklam v prohlížeči pomocí DNS aplikace Bind má drahá polovička prohlásila, že nemá funkční reklamní odkazy, když si “googlí” různé věci (příkladem jsou “modre saty” níže). Nechtěl jsem povolovat v aplikaci Bind reklamní server Google (googleadservices.com), a tak jsem hledal řešení, které by bylo aplikovatelné jen na její notebook a mobilní telefon.

reklamní server Google

Napadlo mě, zda bych mohl změnit DNS server jen pro danou IP adresu na DHCP serveru. Nikde jsem nenašel tuto problematiku, a tak vznikl tento článek.

OS:

Postup byl prováděn ve verzi RouterOS 6.11. Předpokládám, že postup se nebude lišit u ostatních verzí.

Implementace:

Krok 1: Namapování IP adresy k MAC adrese

a) Otevřít příkazový řádek (cmd.exe) na koncové stanici a napsat ipconfig /all. Zjistit IP a MAC adresu koncové stanice.

<zkrácený výpis>
Wireless LAN adapter Wireless Network Connection:

  Connection-specific DNS Suffix . : local2
  Description . . . . . . . . . . . : Qualcomm Atheros AR956x Wireless Network Adapter
  Physical Address. . . . . . . . . : 28-C2-DD-59-A4-7D
  DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
  Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
  IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 10.0.0.6(Preferred)
  Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
  Lease Obtained. . . . . . . . . . : 18. srpna 2019 15:50:54
  Lease Expires . . . . . . . . . . : 21. srpna 2019 15:50:54
  Default Gateway . . . . . . . . . : 10.0.0.1
  DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
  DNS Servers . . . . . . . . . . . : 10.0.0.249
                    195.113.144.194
                    208.67.222.222
                    8.8.8.8
  NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled
<zkrácený výpis>

b) Přihlásit se přes WinBox a otevřít DHCP server IP > DHCP Server:

DHCP server

DHCP přiřadil k MAC adrese 28-C2-DD-59-A4-7D IP adresu 10.0.0.6. Všimnout si, že záznam je označen písmenem “D”, což značí dynamický DHCP záznam. Dvakrát kliknout na záznam:

dynamický DHCP záznamc) Otevře se okno DHCP lease, a tam kliknout na Make Static. Díky tomu se provede statický záznam, a tak se IP adresa namapuje k MAC adrese v DHCP serveru. Následně kliknout OK.

Make Static

Všimnout si, že nyní záznam není označen písmenem “D”. S DHCP záznamem budeme pracovat později.

statický DHCP záznam

Krok 2: Nastavení DHCP option 6

a) V rubrice Options přidat záznam “modrým plusem”:DHCP option 6
b) V okně “New DHCP Option” doplnit libovolné jméno v poli Name.  Pro DNS záznam je přiřazen DHCP Code 6. Do pole Value se vkládá hexadecimální hodnota. Bude zvolen Public Google DNS server 8.8.4.4, jejíž hexadecimální hodnota je 08080404, tedy do pole Value doplnit 0x08080404. Potvrdit OK.

DHCP option 6

Krok 2.1: Jak převést IP adresu do hexadecimální soustavy:

Jeden oktet IP adresy může nabýt maximálně čísla 255, což je v hexadecimální soustavě vyjádřeno jako FF (resp. 0xFF). Chci-li převést IP adresu z desítkové do hexadecimální soustavy, převádí se jednotlivé oktety IP adresy (nikoliv celá IP adresa).

Příklad: Bude přiřazen jeden z dalších DNS serverů běžící na IP 129.250.35.250 (pod ISP NTT_America).

prevod decimal na hexaHodnotu pro DNS server zapíšeme v hexa jako 0x81fa23fa do pole Value. Písmena nejsou “case sensitive”. K převodu jednotlivých oktetů lze využít konvertor zde: https://www.binaryhexconverter.com/decimal-to-hex-converter

Výsledek v DHCP Option:

DHCP option 6

Krok 3: Jak přidat více DNS serverů:

Jako primární DNS server chci použít 129.250.35.250 (NTT_America) a sekundární jako 8.8.4.4 (Public Google DNS)

Stačí přidat za hexa 0x81fa23fa číslo 08080404. Hexa číslice v poli Value bude tedy 0x81fa23fa08080404.

DHCP option 6

Krok 4: Přiřazení DHCP Option 6 k IP adrese:

a) Dvakrát kliknout na záznam:

DHCP záznam

b) V DHCP Lease vybrat v DHCP Options definované jméno a potvrdit OK.

DHCP option 6

 

Test:

a) Otevřít příkazový řádek (cmd.exe) na koncové stanici a napsat ipconfig /renew. Příkaz si vyžádá nové informace z DHCP serveru.

b) Zachycení zprávy DHCP ACK a DHCP option 6 přednastavených serverů ve programu Wireshark na koncové stanici.

DHCP option 6

Otevřít příkazový řádek (cmd.exe) na koncové stanici a napsat ipconfig /all. Tímto se ověří nové nastavené DNS servery na stanici přidelené DHCP serverem (boldem označené níže), které jsou jiné, než ty v kroku 1.

Wireless LAN adapter Wireless Network Connection:

  Connection-specific DNS Suffix . : local2
  Description . . . . . . . . . . . : Qualcomm Atheros AR956x Wireless Network
Adapter
  Physical Address. . . . . . . . . : 28-C2-DD-59-A4-7D
  DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
  Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
  IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 10.0.0.6(Preferred)
  Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
  Lease Obtained. . . . . . . . . . : 18. srpna 2019 15:50:54
  Lease Expires . . . . . . . . . . : 21. srpna 2019 16:33:52
  Default Gateway . . . . . . . . . : 10.0.0.1
  DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
  DNS Servers . . . . . . . . . . . : 129.250.35.250
                    8.8.4.4
  NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *