Hromadná instalace programů Windows

By | 19/04/2023

Last Updated on 14/08/2023 by administrator

Hromadná instalace programů Windows

Hromadná instalace programů Windows

Motivace:

Stahování jednotlivých aplikací či programů s následnou instalací je časově náročné. Klasický způsobem, to funguje tak, že je nejdřív nutné jít na stránky výrobce, tam program stáhnout, následně otevřít exe soubor, určit cestu instalace do počítače, nainstalovat formou next, next a navíc všechno odsouhlasit a také i třeba restartovat PC. Proč si tento proces nezautomatizovat a ušetřit čas?

Tento článek popisuje jak především pro nové počítače nainstalovat všechny potřebné aplikace v rámci jednoho příkazu pomocí softwaru Chocolatey.

OS:

Chocolatey je možné nainstalovat od Windows 7 po aktuální verzi Windows.

Instalace Chocolatey:

Nejdřív je potřeba nainstalovat program Chocolatey, přes který se následně budou stahovat programy či aplikace.

Otevřít Powershell jako administrátor:

powershell administrator

Aplikovat příkaz níže, nainstaluje program Chocolatey [1]:

Set-ExecutionPolicy Bypass -Scope Process -Force; [System.Net.ServicePointManager]::SecurityProtocol = [System.Net.ServicePointManager]::SecurityProtocol -bor 3072; iex ((New-Object System.Net.WebClient).DownloadString('https://community.chocolatey.org/install.ps1'))

Po instalaci chocolatey je možné stahovat a instalovat programy či aplikace.

Instalace jednotlivého programu:

Chocolatey nabízí obrovské množství balíčku, které je možné určitým příkazem stáhnout přes program Powershell:

Např. Pro instalaci Google Chrome stačí zadat příkaz níže. Díky parametru -y není potřeba potvrzovat instalaci:

choco install googlechrome -y

Pokud by byla instalace neúspěšná, je možné ignorovat kontrolní součet pomocí příkazu:

choco install googlechrome -y --ignore-checksums

Případně je možné také program odinstalovat příkazem níže:

choco uninstall googlechrome -y

Instalace více programů:

Pro stažení a instalace více aplikací či programů, lze použit následující příkaz:

choco install firefox 7zip teamviewer filezilla thunderbird dropbox virtualbox irfanview crystaldiskinfo teamspeak f.lux discord adobereader googlechrome libreoffice tor-browser steam epicgameslauncher -y

Pro všechny programy či aplikace lze provést hromadnou aktualizaci:

choco upgrade all -y

Výpis všech nainstalovaných programů přes choco:

choco list

Zdroj:

[1] https://chocolatey.org/install

Dobrovolný dar

Ahoj čtenáři, rád bych tě poprosil aby ses zamyslel, co je vše potřeba ke vzniku článku.
Jakožto amatérský softwarový kutil musím:

1) Nejdříve vše nastudovat v cizích jazycích.
2) Vše následně prakticky vyzkoušet.
3) Svoje poznatky a zkušenosti napsat do článku který si právě přečetl v jazyku kterému rozumíš.
4) Dát článku hlavu a patu a publikovat.

Každý článek zabere několik hodin práce, za kterou mi nikdo neplatí.
Prosím zvaž, kolik času jsem ti právě ušetřil.
Pokud ti to stojí aspoň za cenu jedné kávy, tak mi ji kup.
Předem moc děkuji.

Příspěvek tak můžeš provést zasláním libovolné částky na mé číslo účtu 1558701011/3030 Nebo můžeš dar poslat kliknutím na tento odkaz Podpořit tento WEB , který tě přesměruje na mou platební bránu Revolut.

Dar je také možné poslat ve formě Bitcoinu na BTC peněženku bc1qqdf5fp42a7srwwhh2rut8zr9x4jm5c8fqc9qw6

Veškeré peněžní prostředky budu také používat na zlepšení kvality své webové tvorby a na psaní nových technických návodů. Za každý dar předem děkuji.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *