Windows Server 2016 – Instalace Active Directory a vytvoření DC

By | 17/03/2020

Last Updated on 14/12/2020 by administrator

Windows Server 2016 – Instalace Active Directory a vytvoření DC

Motivace:

Článek se zaměřuje na vytvoření Domain Controlleru (DC) a instalací role Active Directory Domain Services (AD DS).

OS:

Implementace byla prováděna na Windows Server 2016 Standard.

Implementace:

Níže bude popsán krok za krokem.

Otevřít Server Manager:

Server Manager

Nahoře vpravo kliknout na Manage > Add Roles and Features:

Add Roles and Features

Před konfigurací každé role nás Windows upozorňuje, že:

  • je dobré používat silné heslo pro administrátora
  • používat statickou IP adresu
  • mít instalované nejaktuálnější bezpečnostní aktualizace

Kliknout na Next:

new role - Active Directory

Nechat defaultní možnost Role-based or feature-based installation a kliknout Next:

Role-based or feature-based installation

Zvolit Select a server from the server pool a vybrat náš server. V tomto případě je jen jeden server v nabídce se jménem WIN-SERVER16-Vi:

Select a server from the server pool

Zaškrtnout roli Active Directory Domain Services (AD DS) a objeví se okno:

 

Active Directory Domain Services - server role

Okno informuje, že nelze nainstalovat AD DS bez příslušných služeb nebo funkcí rolí uvedených níže. Kliknutím na Add Features se tyto služby přidají:

Active Directory Domain Services - add featuresKliknout na Next:

Active Directory Domain Services - AD DS

Žádné další funkce (features) nejsou potřebné, protože všechny již byly instalovány. Kliknout na Next:

AD DS features

Další okno upozorňuje, že k poskytování AD DS je potřeba nainstalovat roli DNS. DNS bude automaticky zvolen a instalován později. Kliknout na Next:

Active Directory Domain Services - AD DS

Kliknout na Install:

Active Directory Domain Services - confirmation

Jakmile je instalace hotova, kliknout na Close:

Active Directory Domain Services - installation succeeded

Povýšení serveru na Domain Controller:

V okně Server Manager, kliknout na “vlajku” a následně na Promote this server to a domain controller, čímž povýšíme server na DC:

Promote this server to a domain controller

Objeví se okno AD DS konfigurace, které dá na výběr tři možnosti. První možnost “Add a domain controller to an existing domain” je pro přidání dalšího DC k doméně, která již byla přiřazena. Ta není v tomto okamžiku vhodná, protože doména nebyla vytvořena. Druhá možnost “Add a new domain to an existing forest” slouží pro subdomény (child domény). Ta se také nehodí, jelikož nebylo vytvořeno root doménové jméno. Čili vybrána bude třetí možnost Add a new forest, což vytvoří a specifikuje novou doménu. Jako root domain name vytvářím martinuvzivot.cz pro příklad. Kliknutím na Next se provede deployment konfigurace, což bude chvíli trvat:

Active Directory - add a new forestPrvní dvě možnosti Forest functional level a Domain functional level specifikuje, který operační systém DC použije. V poslední verzi Windows Server 2016 je bug, kde developeři nenakonfigurovali vybrat možnost Windows Server 2016, a tak místo toho zvolit Windows Server Technical Preview (jinak Windows Server 2016). Ujistit se, že je zaškrtnutá možnost Domain Name System (DNS) server. Global Catalog znamená, že server zobrazí všechny aktivní objekty Active Directory, což je požadavek pro primární DC, nebo pokud vytváříme “new domain forest”. Pokud bychom měli i na výběr “Read only domain controller (RODC), tak by DC nemohl provádět na doméně změny, ale to chceme. Proto by toto mělo být odškrtnuté (což v tomto případě je). DSRM (Directory Services Restore Mode) heslo umožňuje správci odebrat instanci služby AD offline jako je údržba, nebo troubleshooting. Lze zvolit stejné heslo jako má administrátor. Kliknout na Next:

Domain Controller options

V sekci DNS Options dostaneme varovnou hlášku, že stanice z internetu nemůžou přeložit naše lokální DNS záznamy na našem vytvořeném lokálním DNS serveru. To je v pohodě, protože nechceme, aby stanice z internetu měli přístup na tento server z bezpečnostních důvodů a další věcí je, že nebudeme používat námi vytvořenou doménu martinuvzivot.cz, protože se jedná o webovou stránku, a to by způsobilo problémy.

DNS options

DNS options

Kliknout na Next:

DNS options

NetBIOS domain name se automaticky vyplní podle přiřazené domény. NetBIOS name je zkratkou pro FQDN (Full Qualified Domain Name), což je v tomto případě martinuvzivot.cz. Kliknout na Next:

NetBIOS name

V dalším okně lze vidět defaultní cesty složek, vyžadované pro AD DS. Doporučuji je nechat v defaultním umístění:

AD DS umístění

Všechna provedená nastavení jsou vidět v dalším okně. Užitečné tlačítko je View Script, což otevře powershell script, který lze exportovat a spustit v případě vytvoření stejného AD DS nastavení, které bylo použito výše:

Active Directory powershell script

AD DS powershell scriptKliknout na Next:

Review AD DS

Další okno kontroluje předvolby. Dochází k ověření, zda je server připraven k povýšení na Domain Controller. To může chvíli trvat:

povýšení na Domain Controller

Jakmile je kontrola dokončena v horní části se objeví, že všechny prerekvizity úspěšně prošly. Pokud se objeví chyby, doporučuji zabrouzdat na internetu. Po opravení chyb pak stačí kliknout na “Rerun prerequisites check”. V tomto případě se ale objevila různá varování (žluté ikonky). Žádné z nich není kritické. První uvádí, že cokoliv z kryptografií, která není kompatibilní s Windows NT 4.0, bude blokována. To není problém, protože nepoužíváme staré servery ani technologii. Druhá se týká delegování DNS a jak již bylo zmíněno výše nechceme, aby stanice z internetu překládaly naše lokální DNS záznamy. Kliknout na Install:

Active Directory - prerekvizity

Průběh instalace trvá v závislosti na rychlosti Vašeho serveru:

Instalace Active Directory

Server by se měl následně automaticky restartovat:

restart

Ověření:

Po restartu se objeví NetBIOS název v nastavené doméně před uživatelským jménem. Přihlásit se stejným heslem pro Administrátora:

doména

Pozn. Pokud je k dispozici více doménových jmen (což v tomto případě neplatí), kliknout na Other User a obecný formát je [Název domény]\[Uživatelské jméno domény].

Other User Windows

V okně Server Manager lze vidět nové role serveru AD DS a DNS:

Domain Controller

Hotovo. Tímto byl vytvořen Domain Controller (DC).

Pozn. 1: Každý server na kterém běží role Active Directory Domain Services (AD DS) je považován za Domain Controller (DC).

Pozn. 2: Domain Controller se stal díky instalací role AD DS také DNS serverem (resolverem). Díky tomu si v síťovém nastavení adaptéru přiřadil DNS IP adresu jako 127.0.0.1 (localhost IP).

Spuštění administrace pro Active Directory:

Otevřít vyhledávání kliknutím na WIN+S

WIN+S

Vepsat cmd (příkazový řádek) a otevřít jej jako administrátor:

příkazový řádek

Příkazem dsac.exe otevřeme Centrum administrace pro Active Directory:

Active Directory

Active Directory

Pokračování:

Navazující článek pojednává jak provést Přidání počítače do domény (Join a Computer to a Domain).

Přidání počítače do domény (Join a Computer to a Domain)

Dobrovolný dar

Ahoj čtenáři, rád bych tě poprosil aby ses zamyslel, co je vše potřeba ke vzniku článku.
Jakožto amatérský softwarový kutil musím:

1) Nejdříve vše nastudovat v cizích jazycích.
2) Vše následně prakticky vyzkoušet.
3) Svoje poznatky a zkušenosti napsat do článku který si právě přečetl v jazyku kterému rozumíš.
4) Dát článku hlavu a patu a publikovat.

Každý článek zabere několik hodin práce, za kterou mi nikdo neplatí.
Prosím zvaž, kolik času jsem ti právě ušetřil.
Pokud ti to stojí aspoň za cenu jedné kávy, tak mi ji kup.
Předem moc děkuji.

Příspěvek tak můžeš provést zasláním libovolné částky na mé číslo účtu 1558701011/3030 Nebo můžeš dar poslat kliknutím na tento odkaz Podpořit tento WEB , který tě přesměruje na mou platební bránu Revolut.

Dar je také možné poslat ve formě Bitcoinu na BTC peněženku bc1qqdf5fp42a7srwwhh2rut8zr9x4jm5c8fqc9qw6

Veškeré peněžní prostředky budu také používat na zlepšení kvality své webové tvorby a na psaní nových technických návodů. Za každý dar předem děkuji.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *