Windows Server 2016 – Instalace DHCP serveru (Install DHCP server)

By | 04/05/2020

Last Updated on 27/09/2020 by administrator

Windows Server 2016 – Instalace DHCP serveru (Install DHCP server)

Install DHCP server

Upozornění: Před instalaci DHCP serveru je nutné provést instalaci Active Directory a vytvoření DC což bylo popsáno v předchozím článku. Díky tomu lze autorizovat DHCP server v AD DS. Pokud by se toto neprovedlo, DHCP server by tak nepřiděloval IP adresy.

Windows Server 2016 – Instalace Active Directory a vytvoření DC

Motivace:

Článek se zaměřuje na instalaci DHCP serveru na Windows Serveru 2016.

OS:

Implementace byla prováděna na Windows Server 2016 Standard. Implementaci je také možné provést pro Windows Server 2016 Datacenter.

Implementace:

Níže bude popsán krok za krokem.

Otevřít Server Manager:

Server Manager

Nahoře vpravo kliknout na Manage > Add Roles and Features:

Add Roles and Features

Před konfigurací každé role nás Windows upozorňuje, že:

  • je dobré používat silné heslo pro administrátora
  • používat statickou IP adresu
  • mít instalované nejaktuálnější bezpečnostní aktualizace

Kliknout na Next:

new role - Active Directory

Nechat defaultní možnost Role-based or feature-based installation a kliknout Next:

Role-based or feature-based installation

Zvolit Select a server from the server pool a vybrat náš server. V tomto případě je jen jeden server v nabídce se jménem WIN-SERVER16-Vi:

Select a server from the server pool

Zaškrtnout roli DHCP server a objeví se okno:

Windows Server 2016 - Instalace DHCP

Okno informuje, že nelze nainstalovat DHCP server bez příslušných služeb nebo funkcí rolí uvedených níže. Kliknutím na Add Features se tyto služby přidají:

Windows Server 2016 - Instalace DHCPKliknout na Next:

Windows Server 2016 - Instalace DHCP

Žádné další funkce (features) nejsou potřebné, protože všechny již byly instalovány. Kliknout na Next:

DHCP features

Kliknout na Next:

Windows Server 2016 - Instalace DHCP

Kliknout na Install:

Windows Server 2016 - Instalace DHCP

Jakmile je instalace hotova, kliknout na Complete DHCP configuration. Pokud se tak nestalo, tak alternativně kliknout na vlajku v Server Manageru a tam na Complete DHCP configuration:

Complete DHCP configuration

Complete DHCP configuration

Objeví se okno DHCP Post-Install configuration, které informuje, že je potřeba vytvořit Security groupu pro DHCP Administrátory a DHCP uživatele pro delegaci DHCP serveru. A také autorizovat DHCP server:

Windows Server 2016 - Instalace DHCP

Pro autorizaci DHCP serveru v AD DS je nutné obecně specifikovat uživatelský účet domény s administrátorským oprávněním. Defaultně se předvyplní účet Administrátora. Díky tomu, že účet Administrátora byl přiřazen k doméně martinuvzivot.cz (viz. článek Windows Server 2016 – Instalace Active Directory a vytvoření DC), předvyplní se NetBIOS doménové jméno, což je v tomto případě martinuvzivot. Kliknout na Commit:

Autorizace DHCP

Stránka Summary ukazuje, že Secuty groupa a Autorizace DHCP serveru byla dokončena. Kliknout na Close:

Windows Server 2016 - Instalace DHCP

Hotovo. V Server Manageru, se na levé straně objevila záložka DHCP. Tam lze najít růžné události (events), služby (services) a další:

Windows Server 2016 - Instalace DHCP

A jak nakonfigurovat DHCP server, popisuje příspěvek níže:

Windows Server 2016 – Konfigurace DHCP serveru (Configure DHCP)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *