Firefox – Jak přidat více řádku pro panely (Firefox Multiple rows tabs)

By | 04/04/2020

Last Updated on 04/04/2020 by administrator

Firefox – Jak přidat více řádku pro panely (Firefox Multiple rows tabs)

Motivace:

Článek popisuje, jak přidat jeden či více řádků panelů pro prohlížeč Firefox (Firefox Multiple rows tabs).

Jak přidat více řádku pro panely (Firefox Multiple rows tabs)

OS:

Implementace byla prováděna na Windows 10. Nicméně obdobný postup lze aplikovat pravděpodobně pro WIN 7 a 8.

Implementace:

Z webových stránek https://github.com/Izheil/Quantum-Nox-Firefox-Dark-Full-Theme/releases stáhnout soubor Multirow-Patcher-Quantum-Nox-Installer-Win-X.X.X.exe. X.X.X značí verzi Multirow-Patcher-Quantum-Nox-Installer-Win, jelikož nyní bude pravděpodobně vyšší verze.

Autor programu se snaží průběžně aktualizovat prográmek pro další verze Firefoxu. Jak sám píše, podpora je od Firefoxu 66 až po aktuální.

Pozn. Pro Firefox Portable verzi, je nutné změnit cesty. Řídit se návodem zde.

Spustit program a pokud se zobrazí hláška níže, kliknout na More info:

Windows protected your PC

A následně na Run anyway:

Windows protected your PC - Run anyway

Otevře se program. Lze si přizpůsobit panely podle svého. Pro příklad zaškrtnout Multi-row Tabs a All rows visible a kliknout na Patch:

Multirow-Patcher-Quantum-Nox-Installer-Win

patching

Je nutné restartovat Firefox. Dá se to provést i způsobem níže na obrázku:

restart firefox

Zapnout znovu prohlížeč Firefox. Je možné, že před spuštěním se objeví tato hláška. Kliknout na zrušit a počkat např. 30 sec a následně znovu spustit Firefox:

restartovat aplikaci firefoxNyní by se mělo objevit více řádků:

Firefox Multiple rows tabs

Další vyzkoušená nastavení:

a) Scrollable rows 3 – ukazuje 3 řádky, a pokud se objeví další řádek, je potřeba rolovat:

Firefox Multiple rows tabs

Firefox Multiple rows tabs

b) Scrollable rows 2 with autohide – pokud se použije třetí řádek, je potřeba rolovat a navíc se bude rolovací lišta schovávat:

Firefox Multiple rows tabs

Firefox Multiple rows tabs

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *