PING se zobrazením data a času (PING with Timestamp)

By | 04/01/2018

Last Updated on 08/01/2021 by administrator

PING se zobrazením data a času (PING with Timestamp)

PING se zobrazením data a času (PING with Timestamp):

Program ping je ve WIN hodně známý na testování funkčnosti mezi síťovými zařizeními.

ping

Nicméně v praxi jsem potřeboval testovat konektivitu například se serverem. Jednak jsem kontinuálně potřeboval testovat cílový server, což je proveditelné sice pomocí přepínače “t”, ale prográmek nezobrazí datum a čas při každém přijatém paketu. Navíc byla potřeba každý test konektivity uložit do přípony .txt.

Vznikly dvě variaty programu:

  • První varianta s použitím externího prográmku fping, který je nutné stáhnout, ale je možné ji použít u WIN 7, 8, a 10 všetně logování do txt souboru.
  • Druhá varianta, kde je použitý jednoduchý script v powershellu bez stahování externího programu, ale funguje jen pro WIN 10 včetně logování do txt souboru.

Varianta 1 – použití prográmku fping (WIN 7, 8, 10):

Stažení prográmku: Fping

a) Rozbalit a spustit ping.bat:

konektivita

b) Uvést IP adresu nebo doménové jméno cílové stanice/serveru:

PING se zobrazením data a času (PING with Timestamp)

c) Nechat běžet, nebo se dá program případně ukončití pomocí CTRL+C + Y

d) Ve stejné složce se vygeneruje log soubor s příponou .txt:

PING se zobrazením data a času (PING with Timestamp)

Fping je skvělý nástroj pro síťaře a další možnosti jsou zde: https://fping.org/fping.1.html

Varianta 2 – Script v powershellu (WIN 10):

Stažení powershell scriptu: ping_with_timestamps

a) Rozbalit script a pravým jej spustit pomocí: Run with PowerShell:

Run with PowerShell

b) Uvést IP adresu nebo doménové jméno cílové stanice/serveru:

PING se zobrazením data a času (PING with Timestamp)

c) Nechat běžet, nebo se dá program případně ukončit pomocí CTRL+C:

PING se zobrazením data a času (PING with Timestamp)

d) Ve stejné složce se  vygeneruje log soubor s příponou .txt:

PING se zobrazením data a času (PING with Timestamp)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *