Script pro přepínání mezi sluchátky a reproduktory

By | 15/12/2019

Last Updated on 16/05/2020 by administrator

Script pro přepínání mezi sluchátky a reproduktory

Motivace:

Článek níže se zaměřuje jak vytvořit script pro přepínání mezi sluchátky a reproduktory a umístit ho do lišty.

OS:

Scripty byly prakticky vyzkoušeny na Windows 7 a 10.

Implementace:

1. Stáhnout NIRCMD utilitku NIRCMD 64-bit, NIRCMD 32-bit a extrahovat ji do C:\Windows.

2. V listě kliknout pravým na ikonu reproduktoru a vybrat Zařízení pro přehrávaní (Playback devices):

Zařízení pro přehrávaní (Playback devices)

3. V rubrice Přehrávaní (Playback) mají zařízení tento název:

  • “Headset Earphone”
  • “Speakers”

Přehrávaní (Playback)

Jméno každého zařízení MUSÍ být stejné jako bude níže v NIRCMD příkazu. Pokud je zde zařízení, které má stejné jméno, je nutné ho pojmenovat jinak. To se provede pravým kliknutím na dané zařízení a Vlastnostech (Properties) přejmenovat.

Přehrávaní (Playback)

headset Microphone

4. To stejné se provede v rubrice Záznam (Recording). Pokud je zde zařízení, které má stejné jméno, je nutné ho pojmenovat jinak.

Záznam (Recording)

Script pro přepínání mezi sluchátky a reproduktory:

V libovolném umístění si složku a do ní dva .bat soubory, např:

  • SLUCHATKA.bat
  • REPRODUKTORY.bat

přepínání mezi sluchátky a reproduktory

V mém případě byly soubory nahrány do složky scripts.

SLUCHATKA.bat

Příkazy níže překopírovat do souboru SLUCHATKA.bat a podle potřeby upravit názvy zařízení:

@echo off
NIRCMDC setdefaultsounddevice "Headset Earphone" 2
NIRCMDC setdefaultsounddevice "Headset Earphone" 1
NIRCMDC setdefaultsounddevice "Headset Microphone" 2
NIRCMDC setdefaultsounddevice "Headset Microphone" 1

Jak již bylo zmiňováno výše – jména zařízení se musí SHODOVAT tak jak jsou pojmenovaná pod Windowsem a v příkazu výše.

přepínání mezi sluchátky a reproduktory

REPRODUKTORY.bat

Příkazy níže překopírovat do souboru REPRODUKTORY.bat a podle potřeby upravit názvy zařízení:

@echo off
NIRCMDC setdefaultsounddevice "Speakers" 2
NIRCMDC setdefaultsounddevice "Speakers" 1
NIRCMDC setdefaultsounddevice "Internal Microphone" 2
NIRCMDC setdefaultsounddevice "Internal Microphone" 1

Jak již bylo zmiňováno výše – jména zařízení se musí SHODOVAT tak jak jsou pojmenovaná pod Windowsem a v příkazu výše.

přepínání mezi sluchátky a reproduktoryPoznámky k příkazům:

  • V příkazu NIRCMD “1” značí, že je zařízení nastaveno jako “Výchozí zařízení” (“Default Device”).
  • V příkazu NIRCMD “2” značí, že je zařízení nastaveno jako Výchozí komunikační zařízení (“Default Communications Device”), což je užitečné např. pro Skype, Lync, ..

Vytvoření ikon pro rychlé přepínání mezi sluchátky a reproduktory:

1. Kliknout pravým na lištu a vytvořit “Nový panel nástrojů” (“New toolbar”):

Nový panel nástrojů (New toolbar)

2. Vybrat složku se soubory .bat scripty. V mém případě byly soubory nahrány do složky scripts:

.bat scripty

3. V liště se vytvoří obsah složky scripts se dvěmi soubory, a tak je možné mezi zařízeními přepínat:

přepínání mezi sluchátky a reproduktory

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *