VirtualBox – Přizpůsobení rozlišení a kopírování (Ubuntu)

By | 04/05/2021

Last Updated on 28/11/2021 by administrator

VirtualBox – Přizpůsobení rozlišení a kopírování (Ubuntu)

Motivace:

Díky tomuto článku lze roztáhnout okno programu VirtualBox, a tím automaticky provést přizpůsobení rozlišení Ubuntu. Navíc bude možné mezi virtuálním strojem a Windows kopírovat mezi sebou (Shared Clipboard – Bidirectional), a také kopírovat soubory či složky metodou drag and drop.

OS:

Implementace byla prováděna na virtuálním stroji Lubuntu 20.04 pod VirtualBoxem 6.1.18.

Implementace:

Při roztažení okna VirtualBoxu nelze automaticky upravit rozlišení virtuálního stroje Ubuntu:

Virtualbox přizpůsobení rozlišení Ubuntu

Řešení:

Aktualizace seznamu balíčků z repozitářů:

sudo apt update

Nainstalovat soubor iso virtualbox-guest-additions-iso , což jsou doplňky pro VirtualBox:

sudo apt-get install virtualbox-guest-additions-iso

Po stažení a instalaci balíčku vypnout virtuální stroj:

sudo poweroff

Ve VirtualBox Manageru zvolit příslušný virtuální stroj (zde VM se jménem Lubuntu20.04.1) a pod Storage kliknout na [Optical Drive] Empty a vybrat Choose/Create a disk image:

virtualbox optical drive
Vyhledat a zvolit VBoxGuestAdditions.iso a kliknout na Choose:

Virtualbox přizpůsobení rozlišení Ubuntu virtualbox-guest-additions-iso

Pod [Optical Drive] se namapuje VBoxGuestAdditions.iso. Teď je možné zapnout virtuální stroj:

Virtualbox přizpůsobení rozlišení Ubuntu virtualbox-guest-additions-iso

Na ploše otevřít terminál (CTRL+ALT+T) a přejít do adresáře pro následnou instalaci VBoxLinuxAddition. V tomto případě se bude příkaz níže lišit podle username Ubuntu a verze VBox_GAs:

cd /media/<username>/VBox_GAs_<verze>/

Instalace VBoxLinuxAdditions.run:

sudo sh ./VBoxLinuxAdditions.run

Po instalaci rebootovat:

sudo reboot

Výsledek níže ukazuje přizpůsobení rozlišení a drag and drop kopírování mezi Windows a virtuálním strojem:

Virtualbox přizpůsobení rozlišení Ubuntu

 

virtualbox drag and drop

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *