XINPUT1_3.dll – chyba

By | 26/09/2021

Last Updated on 28/11/2021 by administrator

XINPUT1_3.dll – chyba

Chyba XINPUT1_3.dll

Hláška v angličtině:

The program can’t start because XINPUT1_3.dll is missing from your computer. Try reinstalling the program to fix this problem.

Hláška v čestině:

Kód nejde spustit, protože se nenašel: XINPUT1_3.dll. Pokuste se tento problém vyřešit přeinstalací programu.

XINPUT1_3.dll

Řešení:

Instalace modulu DirectX: https://www.microsoft.com/cs-cz/download/details.aspx?id=35

Případně je možné stáhnout offline instalaci – directx_Jun2010_redist

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *