Linux script – záloha souborů a složek

By | 08/02/2020

Last Updated on 10/01/2021 by administrator

Linux script – záloha souborů a složek

Motivace:

Tento linux script slouží pro zálohu libovolných složek a souborů na libovolné lokální či síťové úložiště. Script používám pro zálohu všech configů z Ubuntu serveru na síťové úložiště NAS.

Záloha je provedena nástrojem rsync, který slouží pro synchronizaci souborů a složek a minimalizuje přenos dat tím, že přenáší pouze rozdílové informace a zároveň pomocí kontrolního součtu porovnává skutečný obsah obou kopií [2]. Celý přenos je navíc šifrován přes SSH protokol.

OS:

Implementace byla prakticky prováděna na Ubuntu 20.04 LTS, Ubuntu 18.04 LTS a Ubuntu 12.04.5 LTS. Předpokládám, že postup je také aplikovatelný na ostatní verze Ubuntu.

Implementace:

Aktualizace seznamu balíčků z repozitářů:

sudo apt-get update

Instalace SSHPASS balíčku:

sudo apt-get install sshpass

Pozn. Prográmek sshpass v podstatě doplňuje funkci SSH klienta. Umožnuje zadání hesla jako parametr (volba -p) a tímpádem uživatel nemusí při každém přihlášení ručně zadávat přihlašovací heslo. To je užitečné, neboť se script může spouštět automaticky, přes cron (viz níže).

Linux script příklad vytvoření:

Soubor script vytvořit ve složce opt (složka opt je nejbezpečnější místo pro uložení scriptů [1]):

sudo vim /opt/script

Vložit do souboru script kód níže:

#!/bin/bash

sshpass -p "password" rsync --bwlimit=50000 -aRvhe "ssh -p 22" /etc/apache2/sites-available/ user@192.168.0.5:/volume1/backups/Linux_configs --delete

Legenda:

  • password – heslo, pro ověření na cílovém síťovém úložišti
  • –bwlimit=50000 – slouží pro omezení rychlosti (zde bude posílat 50000KBytes/s [50MBytes/s]) [4]
  • -a – archive mode – umožnuje rekurzivní kopírování se zachováním symbolických linků, oprávnění souborů a vlastnictví uživatelů a skupin s časovými razítky
  • -R – relative – zahrne celou cestu souboru či složky (od kořenového adresáře)
  • -v – verbose – ukecanost
  • -e – remote shell – pro případnou změnu SSH portu pro příkaz “ssh -p 22” [3]
  • -h – human-readable – výstupní čísla budou v čitelném formátu
  • –delete – pokud se smaže složka či soubor v zdrojové složce bude vymazán i v cílové složce
  • /etc/apache2/sites-available/ – co chci kopírovat (v tomto případě složku “sites-available” na Ubuntu serveru)
  • user@192.168.0.5:/volume1/backups/Linux_configs – kde chci kopírovat. V tomto případě na síťové úložiště NAS pod IP adresou 192.168.0.5 do složky “Linux_configs” pod uživatelem “user”. Uživatel “user” musí být vytvořený na cílovém síťovém úložišti.

Zabrousit do složky opt:

cd /opt

Povolit práva pro spouštění souboru script:

sudo chmod u+x script

Přes spuštěním scriptu je dobré se přihlásit na cílové úložiště pomocí SSH, zda na něm běží SSH server.

sudo ssh user@192.168.0.5

Výpis příkazu sudo ssh user@192.168.0.5. Je nutné potvrdit fingerprint – dopsáním yes a následně zadat heslo pro uživatele user:

ECDSA key fingerprint is 7b:bb:cc:dd:ee:4a:bb:cc:d7:ee:aa:bb:cc:9d:e1:.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes
Warning: Permanently added '192.168.0.5' (ECDSA) to the list of known hosts.

Pokud dojde k úspěšnému připojení, lze soubor script spustit.

sudo ./script

Ověřit zda byla v tomto případě složka “sites-available” zkopírována na cílovém síťovém úložišti.

Tuning scriptu:

Máme-li více složek či souborů které je potřeba zálohovat, lze si například vytvořit jednu proměnnou pro každou složku či soubor umístěný jiné lokaci s využitím smyčky for. Vytvořený script ve složce opt je možné také zálohovat:

#!/bin/bash

snmp="/etc/snmp/"
ntp="/etc/ntp.conf"
syslog="/etc/rsyslog.*"
samba="/etc/samba/"
opt="/opt/"

for location in $snmp $ntp $syslog $samba $opt
do
sshpass -p "password" rsync --bwlimit=50000 -aRvhe "ssh -p 22" $location user@192.168.0.5:/volume1/backups/Linux_configs --delete
done

Povolení rsync na NAS Synology:

Jak již bylo zmíněno výše, soubory a složky se zálohují na mé síťové úložiště NAS Synology, běžící na IP 192.168.0.5. Nástroj rsync je nutné povolit:

Linux script - nastavení rsync

Automatizaci scriptu, lze provést pomocí nástroje Cron, což je správce úloh – viz článek níže:

Cron – správce úloh v Linuxu

Zdroje:

[1] https://askubuntu.com/questions/195652/is-there-a-standard-place-for-placing-custom-linux-scripts

[2] https://cs.wikipedia.org/wiki/Rsync

[3] https://www.poftut.com/specify-different-port-for-linux-rsync/

[4] https://www.cyberciti.biz/faq/how-to-set-keep-rsync-from-using-all-your-bandwidth-on-linux-unix/

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *