Proxmox Jak zmenšit disk LXC kontejneru

By | 27/08/2022

Last Updated on 01/01/2023 by administrator

Proxmox Jak zmenšit disk LXC kontejneru

Proxmox Jak zmenšit disk LXC kontejneru (Proxmox Decrease LXC disk)

Motivace:

Tento článek popisuje, jakým způsobem je možné zmenšit virtuální disk LXC kontejneru na open-source platformě Proxmox. Článek nepojednává o tom, jak zmenšit disk na VM.

OS:

Implementace byla prakticky prováděna na open-source platformě Proxmox verze 7.2-3.

Prerekvizita:

Před zmenšením je důrazně doporučeno provést zálohu LXC kontejneru!!! V praxi se mi již stalo, že mi po zmenšení LXC kontejner již nešel spustit.

Proxmox Záloha VM a CT (Proxmox Backup VM and CT)

Implementace:

Přímo ve webovém GUI platformy Proxmox není možnost zmenšit kapacity virtuálního disku LXC kontejneru, nicméně je to možné udělat přes CLI Proxmox.

Všechny příkazy níže se provádějí přímo pod Proxmox CLI. V tomto případě se bude pracovat z LXC kontejnerem 112

Vypsat seznam LXC kontejnerů:

pct list

Vypnout LXC kontejner u kterého bude zmenšen disk:

pct stop 112

Nalézt cestu k virtuálnímu disku LXC kontejneru:

lvdisplay | grep "LV Path\|LV Size"

Částečný výpis příkazu lvdisplay | grep “LV Path\|LV Size” ukazuje, že se jedná o cestu /dev/pve/vm-112-disk-1 a virtuální disk má kapacitu 15 GB.

 LV Path        /dev/pve/vm-112-disk-1
 LV Size        15.00 GiB

Příkaz níže zkontroluje a opraví souborový systém (-f force checking, -y automaticky odpoví na všechny otázky YES)

e2fsck -fy /dev/pve/vm-112-disk-1

Pro příklad bude potřeba zmenšit disk z 15 GB na 10 GB.

Nejdříve je potřeba změnit velikost souborového systému na 10 GB (není tím myšleno o 10 GB):

resize2fs /dev/pve/vm-112-disk-1 10G

Pak se změní velikost disku na 10 GB (-L je nová velikost disku / není tím myšleno zmenšení o 10 GB)

lvreduce -L 10G /dev/pve/vm-112-disk-1

Editovat konfiguraci kontejneru:

vi /etc/pve/lxc/112.conf

a přepsat:

rootfs: local-lvm:vm-112-disk-1,size=15G

na aktuální velikost disku, což je v tomto případě 10 GB:

rootfs: local-lvm:vm-112-disk-1,size=10G

Spustit LXC kontejner:

pct start 112

Pozn. Pokud LXC kontejner nelze spustit, pak proběhlo zmenšení disku neúspěšně a je nutné provést obnovu disku pomocí tohoto článku.

Přejít do CLI LXC kontejneru 112:

pct enter 112

Ověřit zmenšení místa virtuálního disku pomocí příkazu níže:

df -h

Výstup příkazu df -h ukazuje, že kapacita virtuálního disku byla zmenšena na 10 GB.

Filesystem            Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/mapper/pve-vm--112--disk--0 9.9G 848M 9.1G  9% /
none               492K 4.0K 488K  1% /dev
tmpfs               1.9G   0 1.9G  0% /dev/shm
tmpfs               750M  76K 749M  1% /run
tmpfs               5.0M   0 5.0M  0% /run/lock

Zdroj:

[1] https://yomis.blog/proxmox-resizing-a-disk/
[2] https://forum.proxmox.com/threads/resize-lxc-disk-on-proxmox.68901/

Dobrovolný dar

Ahoj čtenáři, rád bych tě poprosil aby ses zamyslel, co je vše potřeba ke vzniku článku.
Jakožto amatérský softwarový kutil musím:

1) Nejdříve vše nastudovat v cizích jazycích.
2) Vše následně prakticky vyzkoušet.
3) Svoje poznatky a zkušenosti napsat do článku který si právě přečetl v jazyku kterému rozumíš.
4) Dát článku hlavu a patu a publikovat.

Každý článek zabere několik hodin práce, za kterou mi nikdo neplatí.
Prosím zvaž, kolik času jsem ti právě ušetřil.
Pokud ti to stojí aspoň za cenu jedné kávy, tak mi ji kup.
Předem moc děkuji.

Příspěvek tak můžeš provést zasláním libovolné částky na mé číslo účtu 1558701011/3030 Nebo můžeš dar poslat kliknutím na tento odkaz Podpořit tento WEB , který tě přesměruje na mou platební bránu Revolut.

Dar je také možné poslat ve formě Bitcoinu na BTC peněženku bc1qqdf5fp42a7srwwhh2rut8zr9x4jm5c8fqc9qw6

Veškeré peněžní prostředky budu také používat na zlepšení kvality své webové tvorby a na psaní nových technických návodů. Za každý dar předem děkuji.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *