Užitečné síťové příkazy Windows a jejich přehled – část 1.

By | 29/12/2017

Last Updated on 28/11/2021 by administrator

Užitečné síťové příkazy Windows a jejich přehled – část 1.

U některých příkazů je nutné otevřít příkazový řádek (cmd.exe) jako administrátor ve WIN10. Jednotlivé síťové příkazy Windows jsou vypsány níže:

Práce se síťovými adaptéry:

Výpis všech aktivních síťových adaptérů (IP, maska, výchozí brána, doména):

ipconfig

Detailní výpis všech aktivních síťových adaptérů navíc s MAC adresou, doba pronájmu IP adresy, DHCP server, DNS servery, a další:

ipconfig /all

Klient vrátí IP adresu DHCP serveru:

ipconfig /release

Obnoví IP adresu na všech síťových rozhraní (požadavek IP adresy z DHCP serveru (pokud má adapter přiřazenou IP adresu z DHCP serveru, tak klient pošle DHCP request, pokud ne tak uživatel začíná zprávou DHCP Discover):

ipconfig /renew

Vypíše DNS cache:

ipconfig /displaydns

Smaže DNS cache:

ipconfig /flushdns

Výpis síťového adaptéru s názvem Ethernet:

netsh interface ip show config "Ethernet"

Výpis MTU všech aktivních síťových adaptérů

netsh interface ipv4 show subinterfaces

Testování připojení se vzdáleným PC/serverem:

Testování obousměrného zpoždění (RTT) k příslušnému serveru (4 pakety), pozn. zkouší IPv6 adresu, pokud je přiřazená síťovému adaptéru:

ping seznam.cz

Vynutí testování IPv4 adresy:

ping -4 seznam.cz

Testování obousměrného zpoždění k dané IP adrese, kontinuální testování, pomocí CTRL+C se zastaví testování:

ping 77.75.79.39 –t

Testuje pomocí ICMP zprávy všechny routery na cestě:

tracert seznam.cz

Nejdříve provede traceroute, pak na každý hop vyšle 5 dotazů a nakonec vypíše pro každý hop RTT, ztrátu paketů v %:

pathping -q 5 seznam.cz

Routovací tabulka:

Vypíše routovací tabulku pro IPv4 a IPv6 protokol:

route print

Stejný výpis jako u příkazu route print:

netstat –r

Statistika aktivních spojení:

Všechna aktivni TCP spojení:

netstat

Všechna aktivní TCP spojení a navíc i všechny aplikace, které vytvořili spojení:

netstat -b

Vypíše zda existuje aktivní spojení na příslušné IP adrese portu (zda na 192.168.0.5 a port 445)

netstat -na | find "192.168.0.5:445"

Všechna aktivní spojení na portu 80 (přepínače –a vypíše navíc i UDP, –n = nepřekládá na doménová jména, -o vypíše číslo procesu:

netstat -ano | findstr :80

Statistika na ethernetu:

Jednoduchá statistika na ethernetu včetně chyb:

netstat -e

Statistika na rozhraní ethernetu per protokol (IP, IPv6, ICMP, ICMPv6, TCP, TCPv6, UDP, and UDPv6):

netstat -s

Běžící služby:

Výpis všech služeb, které poslouchají na portech (–n = nepřekládá na doménová jména):

netstat -na | find "LISTENING"

Testování DNS překladu:

DNS překlad z primárního serveru (doménové jméno vypíše pro oba prokoly IPv4 i IPv6, pokud existuje):

nslookup seznam.cz

Revezní (PTR) DNS překlad z primárního serveru (IP na doménové jméno):

nslookup 8.8.8.8

DNS překlad z definovaného DNS serveru:

nslookup seznam.cz 8.8.8.8

ARP tabulka:

Vypíše ARP tabulku:

arp -a

Smaže ARP záznam:

arp -d 192.168.0.5

Vloží manuálně nový ARP záznam (zde pro IP adresu 192.168.0.5 bude přiřazena MAC adresa 00-47-57-ae-dc-1a):

arp -s 192.168.0.5 00-47-57-ae-dc-1a

Zdroj:

[1] https://www.techprog.cz/tpknowledge/showdetail.php?cislo=96

Další sada příkazů pro bezdrátovou síť:

https://martinuvzivot.cz/uzitecne-sitove-prikazy-ve-win-a-jejich-prehled-cast-2-bezdratova-sit

Užitečné síťové příkazy ve WIN – část 2. (bezdrátová síť)

Dobrovolný dar

Pokud Vám tento článek pomohl a rádi byste podpořili tento web a mou tvorbu, můžete tak provést zasláním libovolné částky na číslo účtu 1558701011/3030

Nebo můžete dar poslat kliknutím na tento odkaz Podpořit tento WEB , který Váš přesměruje na mou platební bránu Revolut.

Dar je také možné poslat ve formě Bitcoinu na BTC peněženku bc1qqdf5fp42a7srwwhh2rut8zr9x4jm5c8fqc9qw6

Veškeré peněžní prostředky budu používat na zlepšení kvality své webové tvorby a na psaní nových technických návodů. Za každý dar předem děkuji.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *