Užitečné síťové příkazy Windows a jejich přehled – část 1.

By | 29/12/2017

Last Updated on 28/11/2021 by administrator

Užitečné síťové příkazy Windows a jejich přehled – část 1.

U některých příkazů je nutné otevřít příkazový řádek (cmd.exe) jako administrátor ve WIN10. Jednotlivé síťové příkazy Windows jsou vypsány níže:

Práce se síťovými adaptéry:

Výpis všech aktivních síťových adaptérů (IP, maska, výchozí brána, doména):

ipconfig

Detailní výpis všech aktivních síťových adaptérů navíc s MAC adresou, doba pronájmu IP adresy, DHCP server, DNS servery, a další:

ipconfig /all

Klient vrátí IP adresu DHCP serveru:

ipconfig /release

Obnoví IP adresu na všech síťových rozhraní (požadavek IP adresy z DHCP serveru (pokud má adapter přiřazenou IP adresu z DHCP serveru, tak klient pošle DHCP request, pokud ne tak uživatel začíná zprávou DHCP Discover):

ipconfig /renew

Vypíše DNS cache:

ipconfig /displaydns

Smaže DNS cache:

ipconfig /flushdns

Výpis síťového adaptéru s názvem Ethernet:

netsh interface ip show config "Ethernet"

Výpis MTU všech aktivních síťových adaptérů

netsh interface ipv4 show subinterfaces

Testování připojení se vzdáleným PC/serverem:

Testování obousměrného zpoždění (RTT) k příslušnému serveru (4 pakety), pozn. zkouší IPv6 adresu, pokud je přiřazená síťovému adaptéru:

ping seznam.cz

Vynutí testování IPv4 adresy:

ping -4 seznam.cz

Testování obousměrného zpoždění k dané IP adrese, kontinuální testování, pomocí CTRL+C se zastaví testování:

ping 77.75.79.39 –t

Testuje pomocí ICMP zprávy všechny routery na cestě:

tracert seznam.cz

Nejdříve provede traceroute, pak na každý hop vyšle 5 dotazů a nakonec vypíše pro každý hop RTT, ztrátu paketů v %:

pathping -q 5 seznam.cz

Routovací tabulka:

Vypíše routovací tabulku pro IPv4 a IPv6 protokol:

route print

Stejný výpis jako u příkazu route print:

netstat –r

Statistika aktivních spojení:

Všechna aktivni TCP spojení:

netstat

Všechna aktivní TCP spojení a navíc i všechny aplikace, které vytvořili spojení:

netstat -b

Vypíše zda existuje aktivní spojení na příslušné IP adrese portu (zda na 192.168.0.5 a port 445)

netstat -na | find "192.168.0.5:445"

Všechna aktivní spojení na portu 80 (přepínače –a vypíše navíc i UDP, –n = nepřekládá na doménová jména, -o vypíše číslo procesu:

netstat -ano | findstr :80

Statistika na ethernetu:

Jednoduchá statistika na ethernetu včetně chyb:

netstat -e

Statistika na rozhraní ethernetu per protokol (IP, IPv6, ICMP, ICMPv6, TCP, TCPv6, UDP, and UDPv6):

netstat -s

Běžící služby:

Výpis všech služeb, které poslouchají na portech (–n = nepřekládá na doménová jména):

netstat -na | find "LISTENING"

Testování DNS překladu:

DNS překlad z primárního serveru (doménové jméno vypíše pro oba prokoly IPv4 i IPv6, pokud existuje):

nslookup seznam.cz

Revezní (PTR) DNS překlad z primárního serveru (IP na doménové jméno):

nslookup 8.8.8.8

DNS překlad z definovaného DNS serveru:

nslookup seznam.cz 8.8.8.8

ARP tabulka:

Vypíše ARP tabulku:

arp -a

Smaže ARP záznam:

arp -d 192.168.0.5

Vloží manuálně nový ARP záznam (zde pro IP adresu 192.168.0.5 bude přiřazena MAC adresa 00-47-57-ae-dc-1a):

arp -s 192.168.0.5 00-47-57-ae-dc-1a

Zdroj:

[1] https://www.techprog.cz/tpknowledge/showdetail.php?cislo=96

Další sada příkazů pro bezdrátovou síť:

https://martinuvzivot.cz/uzitecne-sitove-prikazy-ve-win-a-jejich-prehled-cast-2-bezdratova-sit

Užitečné síťové příkazy ve WIN – část 2. (bezdrátová síť)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *