Windows Server 2016 – Konfigurace DHCP serveru (Configure DHCP)

By | 11/05/2020

Last Updated on 16/05/2020 by administrator

Windows Server 2016 – Konfigurace DHCP serveru (Configure DHCP)

Configure DHCP

Tento článek je navázáním na článek Windows Server 2016 – Instalace DHCP serveru (Install DHCP server).

Motivace:

Článek se zaměřuje na konfiguraci nového DHCP scope a rezervaci IP adresy na Windows Serveru 2016.

OS:

Implementace byla prováděna na Windows Server 2016 Standard. Implementaci je také možné provést pro Windows Server 2016 Datacenter.

Implementace:

V Server Manageru kliknout na Tools > DHCP:

tools DHCPRozliknout IPv4:

Windows Server 2016 - Konfigurace DHCP, Configure DHCP

Pravým kliknout na IPv4 a vybrat New Scope:

Windows Server 2016 - Konfigurace DHCP, Configure DHCP

Kliknout na Next:

Windows Server 2016 - Konfigurace DHCP, Configure DHCP

Pro DHCP scope definovat libovolné jméno a popisek. Jako popisek bude zvolen rozsahu, který hodlám použít:

Windows Server 2016 - Konfigurace DHCP, Configure DHCP

Jako DHCP scope, neboli DHCP rozsah bude zvolen 192.168.1.0/24. První IP adresa 192.168.1.1 bude použita jako výchozí brána, a poslední IP adresa 192.168.1.255 je adresa broadcastu sítě 192.168.1.0/24. Tudíž jako Start IP address se použije 192.168.1.2 a End IP address 192.168.1.254. Po vložení Start IP address a End IP address se Lenght (délka prefixu) a Subnet Mask (maska podsítě) automaticky dopočítá na základě vloženého IP rozsahu. Tyto hodnoty nechat v defaultním nastavení. Pro bližší informace o subnettingu a maskách podsítě doporučuji navštívit tuto stránku Cisco. Kliknout na Next:

DHCP IP range

V dalším okně nastavit vyloučené IP adresy. Čili to jsou IP adresy z vytvořeného rozsahu, které nebudou nabízeny stanicím. Kliknout následně na Add:

DHCP exclusions..a kliknout na Next:

DHCP exclusions

Defaultní doba pronájmu (lease time) IP adresy je zde 8 dní. Podle potřeby upravit a kliknout na Next:

DHCP lease time

Pro konfiguraci DHCP options (např. pro nastavení výchozí brány, DNS serverů a dalších parametrů) kliknout na Yes, I want to configure these options now a následně na Next:

Windows Server 2016 - Konfigurace DHCP, Configure DHCP

Vložit IP adresu výchozí brány, která se bude používat a kliknout na Add:

Windows Server 2016 - Konfigurace DHCP..a kliknout na Next:

Windows Server 2016 - Konfigurace DHCP

Další okno specifikuje doménové jméno a IP adresu DNS serveru. Tyto informace jsou předvyplněny, jelikož DHCP server byl již autorizován v AD DC (odkaz na instalaci DHCP?) a IP adresa DNS serveru je také automaticky doplňena, nebo se jedná o IP adresu našeho DC. Kliknout na Next:

domain name and DNS servers

Server WINS funguje jako DNS server v tom, že mapuje názvy hostitelů s IP adresami, ale používá jiný protokol, než DNS. Navíc je určen jen pro OS Windows. WINS server je již out of date a byl nahrazen DNS serverem. Tudíž se používat nebude. Kliknout na Next:

WINS servers

Je možné aktivovat DHCP scope hned, ale níže bude ukázáno, jak aktivovat DHCP server přes konzoli. Proto zvolit No, I will activate this scope later a kliknout na Next:

Windows Server 2016 - Konfigurace DHCP

Kliknout na Finish:

Windows Server 2016 - Konfigurace DHCP

Nový DHCP scope je nakonfigurován, nicméně je nyní deaktivovaný. To značí ma červená šipka směrující dolů uvnitř ikony složky:

Windows Server 2016 - Konfigurace DHCP, Configure DHCP

Pro aktivaci vytvořeného DHCP scopu, kliknout pravým na DHCP scope a vybrat Activate:

Activate DHCP scope

Hotovo. Nyní došlo k aktivaci DHCP scopu.

DHCP scope

Popis jednolivých složek nakonfigurovaného DHCP scopu:

  • Address Pool – rozsah IP adres a vyloučené IP adresy
  • Address Leases – všechny dostupné stanice, které dostaly IP adresy z DHCP serveru s expirací dobou pronájmu
  • Reservations – všechny rezervace IP adres k MAC adresám
  • Scope Options – volby pro DHCP – např. nastavení výchozí brány, DNS, TFTP, NTP serverů, ..
  • Policies – přiřazuje určitý rozsah IP adres určitým zařízením jako jsou tiskárny, IP telefony, či neznámá zařízení

Rezervace IP adresy k MAC adrese:

V DHCP konzoli kliknout na Reservations > New Reservation:

DHCP new reservation

Novou rezervaci provedeme pro stanici MZWS02 (skutečné jméno stanice a “reservation name” se nemusí shodovat). Stanici bude alokována IP 192.168.1.20 k její MAC adrese 08-00-27-FE-21-3D. Jako popisek bude vložen MZ Workstation 02. Pod Supported types nechat Both. Kliknout na Add a poté Close.

Pozn. Starší BOOTP (Bootstrap Protocol) výrobci síťových karet zaimplementovali do BIOSu síťových karet a to proto přidává možnost zavedení OS přímo ze sítě, ještě před spuštěním Windows. Porovnání DHCP a BOOTP lze najít zde.

DHCP reservation

Novou rezervaci lze vidět ve složce Reservations:

IP rezervace

Volitelně je možné pro novou rezervaci nakonfigurovat volby pro DHCP – např. nastavení výchozí brány, DNS, TFTP, NTP serverů, .. kliknutím na Configure Options:

IP reservation

Test získání IP adresy ve Windows:

  • Stanice MZWS02 (s rezervací):

network connection details

  • Stanice MZWS01 (bez rezervace):

network connection details

Ověření na Windows Serveru:

Klávesou F5 provést refresh:

windows address leases

Pozn. Unique ID = MAC adresa stanice

Důležitá poznámka:

Nejlepší je mít nakonfigurový DHCP a DNS na stejném DC. Pokud je stanice zaregistrovaná na DC a vypůjčí si IP adresu z DHCP serveru na DC, vytvoří se také automaticky DNS záznam pro stanici. To lze vidět na posledním obrázku. Stanice MZWS01 byla zaregistrovaná na DC a k její IP adrese 192.168.1.30 bylo přiřazeno FQDN MZWS01.martinuvzivot.cz. Pokud by došlo ke změně dynamické IP adresy stanice MZWS01 na DC, DNS záznam se také automaticky aktualizuje.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *